Algimanto pamokomasis žodis – Būkite verti Kūrėjo! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 11 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, esame Gyvajame Kelyje. Gyvasis Kelias – tai Kūrėjo sumanyta Evoliucija. Nėra jame nieko, kas būtų negyva, nes tai mums suteikta, ir teikiama Kūrėjo dovana gyventi atrastu viduje – kiekvieno savyje – Kūrėju – gyventi taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus, ir aš džiaugiuosi tuo, kad einu Gyvuoju Keliu.
Mano vardas Algimantas. Sakau aš dvasinius mokymus, ruošiu Dvasinius Mokytojus, ir dabar dvasinį mokymą sakau mūsų Gyvojoje Šventovėje – vienintelėje pasaulyje – Gyvojoje Šventovėje, turinčioje Kūrėjo Vardą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU. Ir štai aš džiaugiuosi, galėdamas jums parodyti išėjusią naują Kūrėjo Apreiškimų knygą. Čia yra trečioji knyga – Kūrėjo Mokymų – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Mokymų. Šitoji knyga vadinasi – Meilės Galia. Pirmosios dvi – Akimirkos Amžinybė ir Gyvoji Tyla – jau mūsų rankose, jau seniai jos skaitomos. Dabar mes turėsime galimybę šitą knygą taip pat studijuoti, skaityti, džiaugtis – džiaugtis Meilės Galia, o ji įmanoma tiktai atradus Kūrėją savo viduje. Štai čia yra Rojaus Trejybės Simbolis – Trys Lygiaverčiai Asmenys – Vienas susiliejantis su Kitu. Šitas baltas skritulys tai yra Rojaus Trejybės Trijų Asmenų susiliejimas Absoliučioje Dvasinėje Vienovėje – Rojuje. Aplinkui – mėlynas, melsvas fonas – tai yra Ketvirtosios Asmenybės – AŠ ESU – rašomos didžiosiomis raidėmis – simbolinis – atspalviu – pavaizdavimas, ir būtent AŠ ESU ir laiko visą kūriniją Savo Glėbyje, ir Jis toks Galingas, kad per Rojaus Trejybės Tris Lygiaverčius Asmenis, kurie per savo sukurtus vaikus veikia Laiko ir Erdvės Visatose. Dėl to nė Vienas nėra labiau pajungtas Kitam. Matote, Jie Visi yra vienodai susilieję Vienas su Kitu, ir Visi Keturi Kūrėjo Asmenys yra be pradžios – Jie yra Egzistencialūs. Viskas kyla iš Jų – ir Absoliutai Rojaus – Rojaus – viduje – Rojus yra Jų energinių virpesių sutelkimo centras ir tuo pačiu visos kūrinijos geografinis centras – Absoliutai yra laikomi taip pat AŠ ESU Grybšnyje – Absoliutai yra Trys. Tai yra – Beribis Absoliutas, Visuotinis Absoliutas, ir Dievybės Absoliutas. Dabar šita knyga yra mano priimti apreiškimai, kitaip tariant, Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymai tiek atsakant į įvairius klausimus, pateiktus Kūrėjui, kaip ir Pačios Rojaus Trejybės-AŠ ESU suteikti mokymai, net Jų ir neprašant, bendraujant man su Keturiais Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenimis. Visa tai yra padaryta tam, kad mums palengvintų viso Gyvojo Kelio žingsnį. Mes esame Gyvajame Kelyje pačiame pradiniame pasaulyje. Kūrėjas mums suteikė likimą pasiekti Jį Patį – betarpiškai – Jo gyvenamojoje buveinėje, Jo Virpesių sutelkimo centre – Rojuje. Ir būtent Rojų mes pasieksime – pasieksime – dėl to, kad Kūrėjas mums suteikė Savo Dvasią, pavadintą Minties Derintojo vardu, ir ji veda mus iš vidaus – veda link kiekvienos akimirkos, kur mes galėtume pasireikšti Meilės veiksmais, Gėriu, Gailestingumu, Teisingumu. Tai ir yra Kūrėjo Evoliucinė Tikrovė, kad viešpatautų visoje planetoje Brolystė.
Pagrindinis dėmesys Gyvajame Kelyje ir turi būti skiriamas Kūrėjui, ne sau, bet Kūrėjui, bet jį skiria mūsų – kiekvieno – asmenybė, o asmenybę mes gauname kaip Amžinąją Dovaną iš Kūrėjo. Asmenybė ir yra tas mūsų vidinis šio materialaus pavidalo gyventojas. Jis yra nemirtingas, nebent pati asmenybė išreikštų savo valią, kad ji atsisako Gyvojo Kūrėjo suteikiamo Kelio, ji galutinai priima sprendimą užkirsti sau kelią žengti toliau link Kūrėjo. Tuomet jos valia yra patenkinama, nes Kūrėjas mums suteikia laisvą valią. Jos pažeisti nevalia niekam!
Ir dabar, kada aš mąstau apie dabartinę padėtį mūsų planetoje, kuri yra kol kas tamsoje, visi tie politiniai įvykiai, visuomeniniai įvykiai, jie nieko verti, ir į juos nereikia kreipti dėmesio. Jūs turite kreipti dėmesį tik į Kūrėją, ir nesvarbu, ar čia karantinas yra, ar nėra, nesidomėkite tais įvykiais. Jūs šitaip tiktai švaistote savo brangią, iš Kūrėjo teikiamą, energiją. Šitie įvykiai ir be jūsų toliau vystysis, ir tegul jie vystosi. Jūs turite nukreipti save vien tik į Kūrėją! Nesvarbu, kas Amerikos prezidentas – Biden’as ar Trump‘as – nekreipkite į tai dėmesio! Tai yra tų žmonių, kurie neatsivėrę, kurie eina šituo gyvulinio proto klystkelių mišku, žaidimas, ir tegul jie žaidžia savo žaidimą. Jūs jų nepakeisite! Todėl nesusitapatinkite su jais, kreipdami dėmesį į kuris ką dabar padarys, kas čia bus. Jūsų priedermė savo asmenybę kreipti tiktai į Kūrėją, savo gyvenimu švytėti Kūrėjui, savo gyvenimu, Meile ir Gėriu demonstruoti Kūrėjo Charakterio savybes. Ir nesvarbu, koks yra Lietuvoje prezidentas, koks parlamentas, kas kokiems skyriams vadovauja, kas yra meras – tai jų žaidimas! Nesusitapatinkite su jais, nepergyvenkite dėl to, kad vienas ar kitas negauna posto, o gauna postus tie, kurie, jūsų supratimu, nevertingi. Jums atrodo, kad jie nevertingi, bet jie gi žaidžia tą žaidimą, ir juos įvertina jų pačių aplinka, ne jūsų lygio aplinka – jūsų aplinka yra Kūrėjas. Todėl nesmukite žemyn, atiduokite jiems tą žaidimų aikštelę, patys augdami gyvu dvasiniu ūgiu! Štai kodėl nustokite domėtis visais politiniais įvykiais. Tai smukdo jūsų energinių virpesių dažnį. Ne tam jūs esate šitoje planetoje. Jūsų priedermė – pademonstruoti Kūrėją savuoju gyvenimu, ir nesvarbu, kokios yra aplinkybės, išlikti savo asmenybe visuomet esate pajėgūs, jeigu jūs turite gyvą dvasinį ryšį su Kūrėju. Štai jūsų priedermė – palaikyti šitą gyvybingą, gyvą ryšį su Kūrėju, ir daugiau iš jūsų nereikia nieko! Kada jus pažadins, kada jums rodys jūsų gyvenimą, koks buvo šioje planetoje – kas iš to, kad jūs šokinėjate iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę? O Kūrėjas kur buvo? Jūs energiją eikvojate tam, kad galėtumėte primesti Kūrėjui savo valią, paremdami vieną kandidatą, tuo pačiu atstumdami kitą.
Jūs nežinote, kokia yra Kūrėjo Valia, kas yra šitame Evoliuciniame etape Kūrėjo sumanyta, ką turi patirti žmonija. Tegu ji ir patiria viską, ką Kūrėjas sumanė. Ne jūsų valia primetinėti Kūrėjui vieną ar kitą sampratą, kas turi būti prezidentu – Trump’as ar Biden‘as, Nausėda ar Šimonytė. Iš esmės jūs turite šitas pavardes ir ateities politikų pavardes išmesti iš savo galvos. Jos jums nereikalingos! Tai vaikiški žaidimai, ir jie yra vaikai, žaidžiantys savo smėlio dėžėje. Tai argi jums svarbu, kas ten kapstosi tarp vaikų, ir stato smėlio pilis? Jūs esate ne iš šitos planetos, nors esate šitoje planetoje, šitoje smėlio dėžėje, įvesti tarp tų vaikiškų žaidėjų, bet būkite iškilę virš jų, kad atvėrę save Kūrėjui, atradę Jį Gyvą savyje, patys augtumėte savąja tapatybe net ir tokiomis aplinkybėmis, o tai yra jūsų tikrinimas, ir tada, žiūrėdami savo gyvenimo jums rodomus sprendimus šitame pasaulyje, po prisikėlimo jūs patirsite, kad teisingai priėmėte sprendimą, nepasidavę to pasaulio klaidinančių sprendimų įtakai – jus klaidinančių sprendimų įtakai – bet visą laiką rėmėtės vien tiktai į Kūrėją, ir šlovinote Keturis Kūrėjo Asmenis – Rojaus Trejybę –AŠ ESU.
Juk ir Kristų ant Hermono kalno gundė Šėtonas – siūlė jam aukso kalną! Jo atsakymas buvo vienas, vienintelis – Tebūnie Tėvo Valia!
Tad ir jūs ir šią akimirką karantinas ar ne karantinas, kas bus prezidentas Amerikoje, kas nebus, sakykite vieną – Tebūnie Kūrėjo Valia! Štai tada jūs nesuklysite, ir save ugdysite taip, kaip sumanė Kūrėjas – būti atsidavusiam tik Kūrėjui, ir nesusitapatinti, nesusilieti su ta aplinka, kuri yra šalia jūsų, bet jūs esate iškeltas, jeigu turite gyvą ryšį su Kūrėju, virš jos.
Būkite verti Kūrėjo! Amen.

 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal