Algimanto pamokomasis žodis – Mes nešame išlaisvinimą iš dogmų ir ritualų, iš tamsybių požemio, kad siela-dvasia ištrūktų į Laisvą Skrydį – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 01 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš perteikiu dvasinius mokymus. Šiandien yra du tūkstančiai dvidešimt pirmųjų metų sausio antroji. Metus mes skaičiuojame, kad būtų patogiau, o žengiam – žengiam į amžinybę, žengiam pas mūsų Tėvą ir Motiną – Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – Rojuje, kūrinijos geografiniame centre.
Štai, studijuodamas jau nebe pirmą kartą Urantijos Knygos apreiškimą, vienintelį tokį per visą žmonijos istoriją, nes tai mums perteiktas kolektyvinis darbas – šimtas devyniasdešimt šeši dokumentai, du tūkstančiai devyniasdešimt septyni puslapiai teksto – tai studijuodamas šitą epochinį apreiškimą, aš priėjau tos vietos, kur prasideda pasakojimas, kaip kuriama Vietinė Visata. Išvis, jeigu mes pasakysime tokį terminą – Vietinė Visata – mūsų dabartinis tariamas mokslininkas nesupras, kodėl vietinė? Visata yra viena!
Iš tikrųjų žmonėms be šito dvasinio apreiškimo – Urantijos Knygos apreiškimo – daugybė dalykų, esančių Tikrovėje – nesuprantami. Todėl net ir patys terminai, kurie perteikti šitoje nuostabioje knygoje – Gyvojoje Knygoje – iš pradžių yra paaiškinti Įvade, kad mes galėtume vėliau, skaitydami jau tekstą, orientuotis nors kiek, ką tie terminai gali reikšti, kuo skiriasi dieviškumas, Dievybė, Dievas? Juk nė vienas žmogus, esantis dabartiniame pasaulyje, negalės paaiškinti skirtumo. Ir mes be tokio apreiškimo negalėtume to paaiškinti.
Žodžiu, atėjus laikui dabar skaityti tą dalį, skirtą Vietinei Visatai, aš pamačiau, kaip kuriama ta Vietinė Visata iš Energijos, kada paskyrimą į kosminę erdvę gauna Sūnus Kūrėjas drauge su savo Partnere, Kuriančiąja Dukra, gauna tą paskyrimą ir sklypą kosminėje erdvėje, kaip žmogus gauna sklypą namui statyti, bet mūsų Sūnui Kūrėjui ir Dukrai Kūrėjai reikia sukurti ne namą, bet visą Vietinę Visatą – Vietinę Visatą – ne visą apskritai kūriniją, ką suprastų astronomas – visata – tai, kas yra sukurta kosmose, o mes gi matome tą didžiulį skliautą, kuris yra Supervisata, tai to skliauto tiktai viena šimtatūkstantoji dalis gauna tokį energinį užtaisą, energinę įkrovą, iš Paties Kūrėjo, kad galėtų kurti Vietinę Visatą, tai yra, veikti vienoje šimtatūkstantinėje šito milžiniško dangaus skliauto dalyje, bet iki tol jau šitame sklype veikia Energijos Reguliuotojai, Jėgos Reguliuotojai. Jau jie parengia atitinkamą energinę iškrovą šitai Vietinei Visatai, kurioje bus kuriamos įvairios architektūrinės sferos, tai yra, planetos, kurios kuriamos tiesiogiai iš energijos, būtent ir tų Energijos Reguliuotojų ir kitų energiją organizuojančių ir tvarkančių Kūrėjo Sūnų veiklos dėka.
Tai štai, kada kuriama ta iš energijos Vietinė Sistema, pradiniame etape ir pradedama kurti nuo būstinės, kurioje bus visa Sūnaus Kūrėjo ir Kuriančiosios Dukros administracija - tai tas pagrindinis centras, ta pagrindinė planeta, aplink kurią ir suksis kitos, vėliau sukurtos planetos šitoje Vietinėje Visatoje - tai įsiterpia vienas milijardas metų – vienas milijardas metų – intensyvios veiklos, tos veiklos, kuri manipuliuoja energiją be perstojo, nesustojant tam manipuliavimui – energijos manipuliavimui – nė vienai sekundei – be poilsio – vieną milijardą metų kuriama ta mūsų būsimoji būsimosios Vietinės Visatos sostinė. Mūsų Vietinės Visatos sostinės pavadinimas yra Salvingtonas. Tai štai, milijardas metų intensyvaus darbo, ir tada gali atvykti Sūnaus Kūrėjo ir Kuriančiosios Dukros – Dukros Kūrėjos – personalas, kuris padėtų jiems įgyvendinti užduotį.
Ir šiandien aš, klausydamas probėgom Pūko radijo, išgirdau per žinias sakant, kad šiais metais pagal Statistikos departamento duomenis mirė lapkričio mėnesį daugiau žmonių negu praėjusiais metais tą patį mėnesį. Mane nustebina apskritai pasakymas – mirė – kada po Urantijos Knygos epochinio apreiškimo, ir visos tos sistemos - kūrinijos sistemos - gyvos sistemos tarpusavyje įvairių grandžių sujungtos, puikiai žinai Tikrovės apraišką – Meilė valdo visą kūriniją, Meilėje negali būti mirties – nėra mirties, įsivaizduokite. Ir kada tu visą laiką girdi, ypač pastaruoju metu, kada tas išpūstas reikalas su virusu, ir su mirtimis, propaguojamas per radiją, per televiziją, internete, per spaudą, įvairias preskonferencijas, ir tu žinai, kad tokio reiškinio, kaip mirtis, neegzistuoja, tada tu suvoki, kokia yra mąstymo sustabarėjusi tėkmė, kaip užšalęs net judančios upės vanduo – ledas – po ledu yra judantis vanduo, jeigu upė gilesnė. Jeigu sekli, reiškia visas vanduo ir visa ta srovė sugriebiama į ledo gniaužtus, paimama į nelaisvę, ir toje ledo nelaisvėje mąstymo laisvės nėra, ir tada iš tikrųjų egzistuoja mirtis. Kaip ir sprendimai tokios sąmonės visada bus klaidingi, kaip ir ta sąmonė bijos Kūrėjo Šviesos – štai šito apreiškimo tokie žmonės bijo – bijo!
Paskutinę žmonių suskirstyto kalendoriaus praėjusių metų dieną, gruodžio trisdešimt pirmąją, aš nuėjau į RIMI parduotuvę Panoramos centre. Visos parduotuvės uždarytos, išskyrus RIMI. Įsivaizduokit, eini kaip kažkokiame kalėjime – iš abiejų pusių grotos užvertos, prieblanda, praeina siluetai su tais skudurais ant veidų, nuleidę akis, pasislėpę.
Ir kada aš įėjau į RIMI, ten pakankamai buvo daug žmonių, ir pamačiau filmavimo grupę, dirbančią – ima interviu – ir nenorėdamas patekti į kameros objektyvo visą vaizdą, aš nuėjau labai toli į šoną, ir kada aš rinkausi prekes daržovių skyriuje, tas pats korespondentas priėjo prie manęs, o aš to skuduro nenešioju, turiu šaliką, ir už to šaliko aš stengiuosi pasislėpti, bet visą laiką reikia jį pakelti, jeigu jau nosį uždengti, o aš to nedarau, ir dabar jis manęs iškart klausia, kodėl aš čia perku, ar nebūtų geriau pirkti per internetą? Tai man mintis ne kaip atsakyti į tą klausimą, bet kad aš taigi be šito skuduro, be antsnukio, man reikia paslėpti nosį, nesinori rankos pakelti, aš mėginu įtraukti kaklą, tarsi gulbinas apsukti kaklą, ir aš įsitraukiu į šaliko apvyniotą visą tą erdvę, sakau – Aš noriu matyti, ką perku, aš noriu paliesti, ir man priimtina, kad aš matyčiau tą prekę, tą produktą. – Tai jis sako – Jūs nebijote viruso? – Sakau – Visiškai nebijau, nes – sakau – čia apskritai yra išpūstas visas reikalas, ir tai yra politinis reikalas, o ne medicininis. – Tai ir iškart korespondentas sako – Ačiū, linkiu jums gerų švenčių! – ir baigėsi jo klausimai, kadangi atsakymas buvo, kad čia yra daugiau politinis reikalas, o ne medicininis. Baimė viduje yra didžiulė! Tuo pačiu aš irgi pajutau baimę, kad aš to skuduro nenešioju! Ir kaip tas šalikas uždengs veidą? Juk aš čia prieš kamerą! Kitas pamatys – aha, jis vaikšto neuždengta didesne veido dalimi, tai jis gali užkrėsti! Žodžiu, ten – baudos ir panašiai! Taigi mes nenorime rizikuoti baudomis – atims gi tuos pinigus! Vis tiek tu negali jų apsaugoti. Tai štai visa tai sukelia baimę viduje, o ta baimė turi milžinišką galią, kad paskiau silpninama mūsų visa šito organizmo imuninė sistema!
Aš vakar pasižiūrėjau žinias, kaip Maskvoje žmonės džiaugiasi atėję į čiuožyklą – jokių kaukių nedėvi. Sako, kaukė reikalinga tiktai persirengimo kambaryje, kur yra patalpos, o išėjus yra apribojimas, kad nesiburtų į grupeles, tik šeima ten bendrautų tarpusavyje, o šiaip čiuožinėja visi toje čiuožykloje laisvai. Štai žmogaus mąstymas – skirtingas. Čia žmonės, esantys politikoje, yra bailūs, todėl jie priima klaidingus sprendimus, kad žmones uždarytų.
Išgirdau per Pūko radiją, sakė, kad nuo pirmadienio jau ir mažyliai-pradinukai, Kaune, neis į mokyklą, atseit mokysis nuotoliniu būdu. Ar jūs matėte nors vieną pradinuką, kuris galėtų mokytis nuotoliniu būdu, sėdėdamas namuose? Čia yra beprotybė! Nėra įmanoma mokyti vaiką nuotoliniu būdu! Vaikas turi turėti gyvą ryšį su savo klasės draugais ir su mokytoju, o ne sėdėti vienas ir nesuprasti, ką tas mokytojas šneka, matydamas tiktai kompiuterio ekrane, ar planšetės, kadangi planšetė tai išvis ten nieko negali matyti - ką ten tokiame mažyčiame plotelyje pamatysi?
Ir štai nėra gyvo ryšio! Koks čia gali būti mokymosi procesas? Čia yra pasityčiojimas, bet čia yra dėl to, kad politikai bijo – bijo – ir tada priima tokius nusikalstamus sprendimus, nes jie Kūrėjo nėra atradę viduje! Dėl to jie bijo šito apreiškimo – Urantijos Knygos. Korespondentas bijo šnekėtis, kad viruso kilmės priežastis yra nusigręžimas nuo Kūrėjo. Reikia Kūrėją atrasti savo viduje, ir tada iškelia tave į tą virpesių terpę, kad tu neturi ir minties kažkokio viruso bijoti! Kaip tu gali bijoti - mirties neegzistuoja. Nėra toje terpėje, kurioje tu jauti tą būseną, galimybės tam virusui pasireikšti. Ir yra vidinė ramybė, kuri yra būsena tikra, gyva, ji nėra sumodeliuota įtaigos dėka. Tai yra būsena dėl gyvo ryšio su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU – dėl tų Kūrėjo Meilės Galia perduodamų aukšto energinio dažnio virpesių į mūsų asmenybę. Ir tada mes esame laisvi nuo baimės prieš tą virusą! Štai vienintelė priežastis išnaikinti tą virusą.
Aš jums iš pradžių tą sakiau, kad bus kitas virusas, dar piktesnis. Ir štai dabar jau suranda tą piktesnį virusą, kuris greičiau pasklinda, net beveik dvigubai greičiau už aną virusą. Taigi natūralu, pamąstykite logiškai – viskas - judėjime - ir tie virusai mutuoja. Tas mutacijos rezultatas ir yra tas naujas virusas, kuris vėl neturi jokių prieš jį vakcinų. Kuria vieną vakciną nuo praeityje jau pasireiškusio viruso, o dabar atsirado nauja mutacija! Viskas – vakcina nebetinka! Nors ir ana vakcina netinka! Nė viena vakcina netinka, nes vakcina visuomet būna vakarykštė diena su virusu, kuris jau yra pakitęs, net ir nuo to gripo vakcinavimas yra praėjusio gripo štamo pagrindu sukuriama vakcina, kuri neturi nieko bendro, kad nuslopintų pasireiškiantį jau naują štamą. Dėl to tai yra placebo efektas, kai žmogus pasiskiepija, ir jis tikisi, turėdamas vidinę didesnę ramybę, kad ta vakcina jam padės, o iš tikrųjų padeda dėl to, kad tu labiau tiki, kad ta vakcina padės ir tu esi ramesnis, nes tu jau pasiskiepijai. Štai ir yra tas placebo efektas, o ne vakcinos padeda. Todėl visa šita politika medicinos srityje yra bankrutavusi!
Ir be Urantijos Knygos apreiškimo, be mano mokymų, be Kūrėjo Mokymų, niekada nebus surasta išeitis iš dabartinės padėties – nei politine prasme, nei ekonomine, nei medicinine. Viskas yra susieta tiktai su Kūrėju, kurį aš ir mokau atrasti savo viduje. Ir be Kūrėjo atradimo savo viduje protas degraduoja, ir degraduos dar sparčiau, agresija augs, nusikaltimai augs, klaidingi sprendimai bujos, ir pasekmės, natūralu, bus dar liūdnesnės. Bet nepaisant to, eis kartos, kurioms bus sunku gyventi, bet ateis ta akimirka, kada bus Šviesa – Šviesa prasidėjusi jau mūsų Širdyje, atradus Kūrėją savo viduje. Ir urantai bus tie pirmeiviai dvasiniai mokytojai, kuriuos rengiu ir sunkiomis aplinkybėmis, bet jie turės užgrūdintą charakterį, kad net ir tokiomis aplinkybėmis jie įtikėjo, ėjo Gyvuoju Keliu. Jie skleidė Šviesą šitai aplinkinei iliuzinei tamsai, kurioje viešpatavo net ir tų pseudopolitikų, pseudomokslininkų sprendimai, kurie turėjo poveikio ir tiems patiems urantams veikti – turėjo poveikio - apribodami tą erdvę, apribodami tą galią, bet su Kūrėju jie ištvėrė šitame etape – ištvėrė - išlikdami tuo degančiu, liepsnojančiu Gyvąja Šviesa, Kūrėjo Meilės Galia, deglu, ir nešė kitiems Šviesą, Meilę, Tiesą, Teisingumą, Gėrį, Grožį, nešė išlaisvinimą iš to sukaustyto, užšaldyto upės ledo gniaužto – išlaisvinimą!
Mes nešame išlaisvinimą iš dogmų ir ritualų, iš tamsybių požemio, kad siela-dvasia ištrūktų į Laisvą Skrydį, kuriame yra tik Kūrėjas ir kiekvienas iš mūsų. Mes veikiame tiktai tiek, kiek turime asmeninį Gyvą Ryšį su Kūrėju, ne kiek turi to ryšio šalia esantis, net ir labai artimas, ne, asmeniškai mes turime nukreipti savo žvilgsnį, kad mūsų asmeninis Gyvasis Ryšys su Kūrėju, būtų visą laiką vis stiprėjantis. Tik tada mes kaip urantai galėsime pasireikšti kiekvienas savo asmeniniu indėliu, Gyvuoju Įnašu į mūsų visų Kūrėjo Banką ten aukštai danguje veikdami čia, apačioje, savo kasdienoje visų Gerovei ir visų Šviesos labui taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal