Algimanto pamokomasis žodis – Neteisėtas negali būti teisėtu! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 01 09

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš sakau dvasinius mokymus, jie paskelbiami yuotube anglų kalba, lietuvių kalba daugiausia jie būna sakomi mūsų gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje. Dabar, karantino sąlygomis, mes per skype susijungiam vieni su kitais, o dvasioje esam sujungti dėl to, kad Kūrėjo dalelė – Dvasia – pavadinta Minties Derintoju, yra kiekvieno iš mūsų prote – aukštesniajame dvasinės asmenybės prote – ir energiniais virpesiais ji mus suvienija, nesvarbu, koks atstumas fizine prasme mus gali atskirti vieną nuo kito. Ir šitą Kūrėjo fragmentą mes turime jau nuo maždaug penkerių metų amžiaus – nuo tada, kada mes priimam pirmą moralinį sprendimą – moralinį. O ką reiškia moralinis sprendimas? Jis yra nukreiptas visumos labui, visumos Gerovei – tai Gėrio pasireiškimas, kokį gali suprasti tokio vaiko protas – pasidalino su savo draugu žaislu – pats norėjo žaisti, bet atėjo draugas ir jis pasiūlė tą žaislą tam draugui. Jau moralinis yra sprendimas.
Dabartinėj akimirkoj, 2021 metų, sausio 9-oji diena štai, šitom akimirkom yra blogio išraiška – karantinas. Kažkas sugalvoja politinį sprendimą, ir vaikai jau nebegali susitikt – negali eit pas draugus, negali pareikšt savo moralinio, pirmojo sprendimo savo draugams. Štai kokia atrodo smulkmena – izoliuot žmones, tuo pačiu ir vaikus, vienus nuo kitų, ir tuo pačiu yra uždelsiamas Kūrėjo Dvasios atsiuntimas tiems vaikams. Reiškia, kuo ilgiau tęsis karantinas, tuo stipriau bus sutraukytas vaikų tarpusavio bendravimo gyvas ryšys – jie taps kupini baimės pasireiškimai. Baimėje pasireikšt Gėriui neįmanoma – baimė paralyžiuoja laisvą mąstymą, kuriame yra būtent Kūrėjo numatyta laisvos valios priimti sprendimai moralinių vertybių kryptimi – pasidalinti, padėti kitiems visumos labui. Ir štai vaikas pagal savo supratimą, jisai priimdamas moralinį sprendimą, jau parengia To Paties Kūrėjo Dvasios atvykimui atitinkamą savo mąstymą. Iki tol tėvai Šviesa rūpinosi šeimoje, mokytojai galbūt, jeigu lanko vaikų darželį – auklėtojai – visas kolektyvas, kuris turėjo sąjajų su vaikais. Net ir skaniai gamindama virėja valgykloje maistą, ji taip pat prisideda prie to vaiko skonio receptorių lavinimo, kad tas vaikas jaustų su Meile gerą apetitą ir skonį to maisto, ir tam maistui. Ir tai stiprina taip pat tą patį mažo vaikelio protą, kad jisai mėgautųsi – mėgautųsi be baimės visu tuo, kas yra jo aplinkoje – draugai vaikų darželio grupėje, tie mokytojai, kurie yra vaikų darželyje -.bendrauja su Meile tarpusavyje, su vaikais, ir tie patys virėjai, kurie gamina skanų maistą.
Štai karantinas visą tą sujaukia, pašalina iš vaiko gyvenimo erdvės. Ir dar liūdniau, aš matau – vaikai eina su šitais skudurais ant veidų. Vaikai nebemato atvirų veidų, o tai stiprina žemų energinių dažnių pasireiškimą jų prote, sąmonėje, o į pasąmonę gramzdina vis giliau ir giliau, ir įtrombuoja baimės žemo energinio dažnio virpesių klodus – vieną klodą užkloja kitu, nes kur bepasižiūrėsi – marios, jūra, vandenynas – skudurinių veidų. Įsivaizduokite, vaikas, užaugęs tokioje aplinkoje, jis negalės priimt moralinio sprendimo, paprasčiausiai jis nemokės. O dar prie šito prisidės va tai, kas dabar vyksta Amerikoj, kada chaosas vis stipriau pasireikš nelegalaus prezidento, ir tų, kurie taip pat yra nusikaltėliai, sufalsifikavę Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento rinkimus, veiksmais. Juk jie, atėję į tą nelegalią valdžią, tvirkina viso pasaulio politiką! Ir Lietuvos gi prezidentas linksi – dar nebuvo net ir tas Baidenas pastatytas nelegaliai į išrinktojo prezidento statusą, jis jau sveikino, kad jis yra išrinktas. Štai tik dabar, kai Kongresas nelegaliai patvirtino nelegalų prezidentą, jis įgijo teisę vadintis prezidentu-išrinktuoju – nelegaliai išrinktuoju – pažeidžiant visus konstitucijos numatytus įvairius straipsnius, susietus su rinkimais. Teismai pažeidė savo ruožtu konstitucines nuostatas! Tas prezidentas negali būt teisėtas! Kad ir kiek kongresų sėdėtų nuo ryto iki vakaro ir tvirtintų jį, kaip tą išrinktąjį – nors kartą pažeidžiant konstituciją, įvykusių rinkimų rezultatai yra neteisėti, nepriklausomai, ką toliau nusprendžia kitos valdžios institucijos.
Neteisėtas negali būti teisėtu!
Kaip ir Lukašenkos – prezidento – nepripažįsta Europos Sąjungoj, jam ten paskyrė sankcijas – teisingai, jis neteisėtas! Cichanouskaja yra teisėta prezidentė, nes už ją balsavo didžioji dalis tautos. Lygiai taip pat veidrodiniu principu už Trampą balsavo apie aštuoniasdešimt procentų rinkėjų, bet viskas buvo sufalsifikuota. Ir mašinos, kurios balsus priima – balsavimo biuletenius – per internetą, jos privalėjo būt atjungtos nuo bet kokio išorinio ryšio. Jos nebuvo atjungtos, ir tada per Kinijos, per Kanados, per Vokietijos įvairias serverių sąsajas viskas buvo falsifikuojama! Štai esant tokiom pažeidimų gausybėm, o dar, kad balsuoja mirę žmonės – ne tik balsuoja, jie siunčia prašymus gaut balsavimo biuletenį iš kapinių! Tai, kad parašai netikrinami, kai pagal įstatymą turi būt tikrinami parašai tame biuletenyje ir ten, kur pasirašo, kaip va, tas pats, kada dalyvauja neužsiregistravę, iš kitų valstijų atvažiavę žmonės, ko daryt negali, kada paštu siunčiami šimtai tūkstančių, ir pagal įstatymą jau baigiasi rinkimai, viskas, nebegalima priimt tų biuletenių, žiūrima, kada išsiųsta – data – ir jeigu jinai prasilenkia su tuo, kaip nustatyta įstatymu laikotarpiu, tie biuleteniai nepriimami, neskaičiuojami. Nors pratęsė terminą, kad gali eit dar tris dienas – arba pratęsė nelegaliai, be vietinio valstijos prezidento sprendimų, tiesiog aukščiausio teismo pirmininkas ir valstybės sekretorius – dviese – sutarė ir pratęsė vietoj trijų dienų šešias dienas. Tai yra pažeidimas! Tai yra vogimas rinkimų! Tie jau nebelegalūs biuleteniai, jų negalima skaičiuot! Žodžiu, daugybė yra paliudijimų – paliudijimų prisiekus, kaip teisme, ir jie visi nesvarstomi, atmetama – atmetama. Net ir kada aš žiūrėjau kongrese, kada buvo dar mėginama svarstyt prieš patvirtinimus – delegacijų patvirtinimus – buvo ir senatorių kreipimasis – apsvarstykim tuos pažeidimus. Ne, atmesta, jie sako – jūs net nesvarstot šitų pažeidimų, kurie yra masiški – septyniasdešimt trys ar penki milijonai Trampo rėmėjų, jie visiškai ignoruojami! Tai nenumato konstitucija tokio ignoravimo – kiekvienas legalus balsas turi būt įskaitytas, o nelegalus atmestas, ir pažeidėjas nubaustas. Niekas šito iš tų dabartinių, užėmusių valdžios pozicijas, neatsižvelgia į šituos argumentus. Štai dėl to tas prezidentas yra nelegalus – ir jis niekada nebus legalus! Ir dabar vienintelis dalykas, kas lieka Trampui – įvest karinę padėtį pagal jo paties 2018 metais, rugsėjo 12 dieną išleistą dekretą, kada yra kišimasis į rinkimus iš užsienio valstybių, kada tai turi įtakos rezultatams, prezidentas turi teisę apsaugot šalies vientisumą, ir konstituciją, įvesdamas karinę padėtį – jam tą leidžia jo paties dekretas, priimtas prieš dvejus su puse metų. Štai jis turi legalią bazę panaudot savo paties priimtą dekretą veikime. Tai priklausys nuo jo ryžtingumo. Aš juo tikiu.
O dabar grįžtant prie tų esminių dalykų, ką teikia mums Kūrėjas – dvasinę asmenybę ir gyvąjį komunijos ryšį su Juo Pačiu. Bet reikia pažadint tą asmenybę. Kada asmenybė nėra pažadinta dvasiniam polėkiui, veikia gyvulinis protas, kuris nuolat degraduoja. Ir tie įvykiai Amerikoje, ir dabar kongresą provokatoriai užpuolė. Trampas dar mitinge pasakė – taikiai, be jokios jėgos panaudojimo, tai mūsų taikus protesto mitingas. Provokacijos rengiamos to vis stipriau pasireiškiančio gyvulinio proto sprendimais ir veiksmais. Toks žmogus labai lengvai manipuliuojamas, kadangi jis yra robotizuojamas, ir manipuliatoriai, tie tikrieji manipuliatoriai, sėdi užkulisiuose, jie nėra matomi. Visos tos šeimos valdančios finansus Jungtinėse Valstijose, iš esmės, jos duoda impulsą viso pasaulio ekonomikai, finansams, o čia – matomi žmonės – jie yra parankiniai, kaip Geitsas, Sorošas – jie yra parankiniai. Jiems leidžia užsidirbt milijardus, pažeidžiant bet kokius moralės principus, kad jie būtų sotūs – sotūs, kaip šuneliai pamaitinti, ir tada darytų blogio darbus jau imdami patrankų mėsą, va tuos, kuriuos išsiunčia provokuot, demonstruot, ir sujaukt viską. Bet jiems paėmus viršų, jie primes visas programas, kuriose nebus Kūrėjo sumanytų dviejų lyčių – dviejų lyčių planetai – vyro ir moters – įves daugybę lyčių – visokie transvestitai, visokie vienalytininkai, kai kas jau septyniasdešimt dvi lytis siūlo, kad yra. Tai yra beprotybė! Bet tokios programos, kada bus, jos bus diegiamos mokykloje! Ir neatsiranda tada tos galios arba dvasinio stuburo, kad pasakytų – mielieji, jūs ką, išprotėjot? ką jūs čia man siūlot? Ir tas pats ateis ratilais iki Lietuvos, ne tik Lietuvos. Bet tai, ką daro Macronas, Merkel, ką daro Džonsonas Britanijai – tai yra šunyčiai, kurie tarnauja būtent, už savo riebų kąsnį, pažeidžiant Kūrėjo bet kokias dvasines Amžinąsias Vertybes mums teikiamas, kad mes gyventume Brolystėje, kad Šviesa sklistų – sklistų visumos Gerovei.
Šviesa – tai yra didesnė pažinimo, mokslo, religijos, filosofijos, šeimos pastangų milžiniška galia, nukreipta į bendros sistemos vis glaudesnį bendradarbiavimą ir atskleidimą visumos Gerovei per gyvą komuniją su Kūrėju, kuris apjungia dvasioje ir mokslininką, ir politiką, bet kokius mokytojus, tėvą ir motiną – tėvą ir motiną – niekada šitie žodžiai neišnyks – mokslininką, filosofą, ir patį vaiką, mokytoją, mokinį ar mokinę. Visa tai yra Kūrėjo sumanyta Evoliucijos Programa. Evoliuciją pripažįsta mokslininkai, Dievą pripažįsta religininkai, šeimą pripažįsta tėvai, vaikai, švietimą pripažįsta mokytojai, mokiniai, mūsų tarpusavio bendrą sutarimą, siekimą visuomenėje glaudesnio gyvenimo pripažįsta filosofai, pasiekimus, kuriuos gali įgyvendint materiali civilizacija, pripažįsta mokslas, kaip tuos pasiekimus įdiegt, paverst produktais, skirtais vartojimui, pripažįsta verslas, gamybininkai, tuo pačiu ir vartotojai. Bet visa tai reikia apjungt per Kūrėją į vientisą, gyvą sistemą, ir visa tai turi būt susieta dvasioje su bendra kūrinijos Įžvalga – visos kūrinijos Įžvalga - per Kūrėją - atsiveriant Kūrėjui dvasia asmeniškai, ir gyva sistema vis stipriau įsiviešpataus toje aplinkoje, kur yra vis daugiau atsiveriančių Kūrėjui Jo sūnų ir dukrų. Ir štai tada, tik tada bus visa šita artėjančio chaoso pasireiškimo cunamio banga tiesiog ištirpinta, išsklaidyta kaip rūkas be jokių jėgos panaudojimo svertų, be jokio susipriešinimo – ji bus apraminta bendradarbiaujant su Apvaizda. Tai yra vienintelė išeitis, kad chaosas neapimtų visos planetos, kad negriautų to, kas reikalinga, nes tai, kas sena ir nereikalinga, tas evoliuciškai ir sugrius nepuoselėjant, bet tai, kas yra sena, bet reikalinga, turi būt panaudota. Ir tai, kas panaudota - net ir šeimos jau dabar institutas, koks jis yra, jis neturi būt atstumtas – jį reikia išsaugot, ir mokykla ta, kokia yra, bet be tų izoliacijų. Reikia sugrąžint kuo greičiau vaikus į bendrą kolektyvą, kad tie vaikai pajaustų vėl mokykloje šurmulį, pulsavimą, džiaugsmą, bendravimą, bendradarbiavimą, jiems reikalinga greitai pradėt siūlyt įvairias bendradarbiavimo formas, kad juos apjungt, suvienyt. Dėk viso šito turi būt veikiama ir parlamente, ir vyriausybėje, todėl turi būt atitinkami žmonės, kurie tą galėtų, žvelgdami iš aukščiau, ne iš tos problemos lygio, jie turi žvelgt iš aukščiau, apimt platesnį horizontą, diapazoną savo mąstymu, ir tuos dalykus siūlyt, ir aiškint vyriausybei, parlamentui, kaip tą įdiegt. Tai yra vėl tas pats – vienintelis – kelias. Kitas kelias – tai yra milžiniška cunamio banga, bet ji stipresnė už fizinio cunamio bangą – ji naikins ateities kartų gyvenimus!
Mes turim vienintelį būdą – Kūrėją – kuris veda mus iš vidaus, dėl to ir turime remtis tik į Kūrėją, nė į nieką kitą. Tegul tuos kitus įvairius mokymus - kiek gurų yra dabar pasaulyje, visokiausių misijų - tegul jie ima pagal savo laiptelį – urantai – tiktai Kūrėją, kaip Centrą, kaip Pagrindą turi laikyt savo Širdyje, ir Širdimi, ir niekur nė per milimetrą nepasitraukt iš šito Gyvojo Kelio! Jokio kompromiso! Padarysit vieną kompromisą, sulenks jus. Ir urantų yra tokių, kurie tik save vadina urantais, o man jie čia skambinėja ir siūlo įvairias programas, kad tik tu jau ne vien su šituo Kūrėju būtum. Ne, mylimieji, aš esu tik su Kūrėju! Aš perteikiu Kūrėjo Gyvąjį Žodį – vienintelį – šitame pasaulyje – vienintelis – nes aš esu Jo Ambasadorius – nėra antro! Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal