AŠ ESU - Visuminės Dievybės - mokymas apie mūsų sąmonę ir pasąmonę dabartinio karantino metu, ir mūsų galimybę veikti - mano priimtas anglų kalba, Vilniuje, 2021 04 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

AŠ ESU - Visuminės Dievybės - mokymas apie mūsų sąmonę ir pasąmonę dabartinio karantino metu, ir mūsų galimybę veikti - mano priimtas anglų kalba, Vilniuje, 2021 04 15 - 14val.25min.
Išverčiau į lietuvių kalbą 2021 04 16 - 17 val.45min.

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave už Tavąją Būtį, ir Tavo buvimą viduje, ir prašau Tavojo mokymo apie mūsų pasąmonės ir sąmonės būseną dabartinio karantino sąlygomis, kada mes esame visiškai atskirti nuo mūsų gyvosios šventovės, turinčios Tavąjį vardą - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - nes mes nebegalime susitikti betapiškai ir matyti vieni kitus, kokia yra dabartinė padėtis mums, kada mes žinome daug daugiau už kitus, bet negalime dalintis šita Šviesa su kitais, nes visi žmonės yra izoliuoti karantine.


AŠ ESU:

Mano mylimas sūnau, Aš tikrai reiškiu Savo dėkingumą tau, nes tu vedi Manąją bandą šitoje planetoje Manuoju vardu - o Aš esu AŠ ESU - kaip tu vadini Mane Visumine Dievybe - kokia tikrai Aš ir esu - taigi, Aš žaviuosi tavo pastangomis palaikyti Manąją Šviesą ir Meilę, plazdenančią gyvai šitoje planetoje, kada tavo dvasiniai broliai, esantys valdžioje be Manęs, jau sukėlė chaosą Manųjų visų vaikų galvose, ir šitas chaosas tikrai augs kaip nuo kalno riedanti sniego lavina, savajame kelyje viską sutraiškydama ir sunaikindama Manosios Energijos virpesių įvarių materialių pasireiškimų visas gyvas formas.
Jūs gerai žinote apie tą lavinos pavojų, matomą materialioms akims, bet esate visiškai nepajėgūs numatyti iš anksto tos lavinos pavojaus pasekmes jūsų protui ir kūnui, dabartinei jūsų asmenybės gyvybės formai. Jūs gerai žinote, jog uraganas gali sugriauti savo kelyje viską per jūsų laiko kelias sekundes, bet atstatyti tą vietovę į buvusią padėtį gali jums prireikti dešimtmečių, ir net po to, kai jūs įdėsite tiek nuoširdžių pastangų, net ir su Manąja Meile, patiriama jūsų viduje, jūs galite niekada nebesugrąžinti tos vietos į ankstesnę jos padėtį. Uragano galia yra Manoji nekontroliuojama energija, kuri yra panaši į laukinį mustangą prerijose - niekas jo negali pagauti be tam tikrų papildomų priemonių, todėl jūs negalite sustabdyti uragano nuogomis rankomis, bet jūs tikrai galite tą padaryti, panaudodami Manosios Meilės Galią drauge su Manimi, nes Aš žinau, kaip jį sustabdyti, arba galite patys įsakyti jam sustoti, kai esate visiškai susilieję su Manimi, nes tokiu atveju Mes Abu tikrai veiksime drauge kaip Vienas Dvasioje. Tai yra unikali jūsų Įtikėjimo ir Pasitikėjimo Manimi Galia, ir jūsų asmeninis Pasitikėjimas Savimi, patiriamas jūsų sąmonėje tiek giliai, kad jūs nebeturite nė šešėlio abejonės, jog gali nepasisekti. Ir vis tik net ir jūs negalite pašalinti tų pasekmių, kurias uraganas sukėlė žmogiškajame prote, o čia Aš turiu omenyje ne tiesioginę padarytą materialią žalą asmenybei, bet vietoje šito padarytą žalą mirtingojo proto būsenai, po tokio patyrimo, pergyvenus šito laukinio energijos mustango jūsų trypimą ir dėl kažkokios priežasties jus palikus gyvus fizine forma, kad šitą epizodą galėtumėte paliudyti savo viduje, ir paanalizuotumėte savo prote jūsų reakciją į padarytą žalą, ir į būdus, laiką, ir finansinius resursus, kaip susitvarkyti su tokia padėtimi. Ir vis tik, nepriklausomai nuo to, kiek jūs galėjote net ir pagerinti tą materialią vietovę, pasinaudodami modernia technologija, vis vien jūsų prote bus išlikęs tos praeities patyrimo įspaudas - ir jis iš tiesų niekada neišnyks, jeigu jūs ir toliau savo materialiame prote puoselėsite materialias idėjas be Manęs, kadangi būtent Aš ir esu vienintelis, kuris galiu garantuoti jūsų sąmonės ir pasąmonės apvalymą nuo baimės ir ypatingai žiaurių patyrimų. Kuo daugiau jūs esate gyvojoje komunijoje su Manimi, tuo mažiau savo sąmonėje jūs prisiminsite ankstesnius žiauraus patyrimo ir baisius epizodus iš praeities, ir net ir jūsų pasąmonė bus pripildyta Mano aukšto dažnio virpesių, o ankstesnė žiauri patirtis - nemalonūs ir net siaubą keliantys prisiminimai - tikrai nugrims vis giliau ir nebegalės iškilti į jūsų sąmonės lygį tol, kol dėsite pastangas palaikyti komuniją su Manimi ir pakrauti savo sąmonę ir pasąmonę Manosios Meilės aukšto dažnio virpesiais. Kuo daugiau jūs esate pripildyti Manąja Meile, tuo didesnį Pasitikėjimą Manimi jūs patiriate, ir tuo didesnį patiriate Pasitikėjimą Savimi viduje, kad savojoje aplinkoje veiktumėte visų labui ryžtingai ir su pasitikėjimu. Ir tokio pobūdžio procesas tikrai atves jus į tokią jūsų sąmonės būseną, kad jūs turėtumėte iš tikrųjų pradėti jausti tą galią savo viduje sustabdyti uraganą, kad apsaugotumėte žmones nuo tikro pavojaus ir milžiniškos žalos, bet ypač nuo žalos jūsų sąmonei, ir kurios jūs negalite materialiai pamatyti, įvertinti, ir patirti tuojau pat. Jūs turite tokį reiškinį, kaip trauminį šoką, kuomet iškart po avarijos jūs galite nejausti savo sužeisto kūno fizinio skausmo dėl šoko efekto. Jis ateina po kurio laiko, kada jūsų protas sugrįžta į tą būseną, jog pilnai suvokia ir supranta tą padėtį, ir tas žinias, kuriomis naudojasi.
Bet koks krizinis patyrimas palieka didelį ir gilų įspaudą kiekvieno pasąmonėje ir sąmonėje, ir dar labiau apsunkina žmogaus siekimą priimti išmintingus sprendimus. Tuo tarpu kiekvienas klaidingas sprendimas - ir jo įgyvendinimas - dar labiau sustiprina ir padidina nepasitikėjimą savimi ir Manimi, o dėl to jūsų įtikėjimas į Mane ir į pasitikėjimą savimi silpnėja, ir ne tik dėl to konkretaus žiauraus patyrimo momento, bet taip pat ir apskritai iš viso - jūsų protas yra paveikiamas visais atžvilgiais. Štai kodėl jūs turite posakį - Tikrą draugą pažinsi nelaimėje - taigi ir jūsų protas iš tiesų yra tikras draugas, jeigu jis atsigręžia į Mane, ir net ir dar didesnę jaučia Mano Meilę, ir ją rodo Man, nes tie žiaurūs patyrimai galėtų paveikti protą tiek, kad jis imtų net Mane kaltinti dėl šitų jam karčių pasekmių ir dėl tų pačių apverktinų patyrimų.
Jūsų asmenybės tapatybė yra ugdoma Manąja Meile ir Šviesa kiekviename tokiame sunkiame epizode, ir Aš ypatingai žaviuosi jūsų ištikimybe Man krizinėmis akimirkomis, kada ji yra išreiškiama iš Meilės, o ne iš baimės. Todėl visuomet išlikite gyvojoje komunijoje su Manimi, kad jūs iš tikrųjų nusipelnytumėte savosios vis aukštesnės padėties ant evoliucinių kopėčių drauge su Manimi, ir tikrai jūs visuomet būsite vedami tolyn nuo nepalankių situacijų, kadangi jūs esate tos padėties šeimininkas ir galite ją kontroliuoti, o nebūti įsuktiems į tą verpetą su nepageidautinomis pasekmėmis. Jūs turite gyventi Manojoje Meilėje ir Ramybėje, kuri nesukelia jokios audros, bet jeigu aplinka yra stipresnė už jūsų Pasitikėjimą Manimi ir už jūsų pasitikėjimą savimi, kad ją suvaldytumėte, vis tiek jūs iš tikrųjų pereisite per šį patyrimą kartu su Manimi be didelės žalos, kadangi Aš jus tikrai pernešiu, iškeltus virš materialios aplinkos, kad jus apsaugočiau nuo jos neigiamo poveikio jūsų protui ir kūnui tomis nepalankiomis akimirkomis, kokiu laipsniu jas patiria tie jūsų dvasiniai broliai ir sesės, kurie Manimi iš viso nepasitiki. Jeigu jūs visi būtumėte patyrę Mano atradimą savyje, tai jūs būtumėte turėję savo planetoje švelnų klimatą, ir be jokių uraganų, nes šiuo atveju jūsų aukšto dažnio virpesiai, kuriuos jūs pasiimate iš Manęs, būtų švelniai apkabinę visas oro sroves, keliaujančias aplink planetą, joms nesutinkant jokios žemų virpesių kliūties, kadangi didžioji dauguma asmenybių spinduliuotų aukštus virpesius, nes jos nuolat būtų gyvojoje komunijoje su Manimi, ir net padėtų toms oro srovėms sklandžiai keliauti, joms iriantis aplink gaublį, kadangi Aš Savo mylimiems vaikams suplanavau, kad jie įneštų savo pačių indėlį į Mano Evoliucinio Plano įgyvendinimą, jog galiausiai žmonija pasiektų Šviesos ir Gyvenimo epochą, ir planeta būtų įjungta į Apšvietimo ir Šildymo Manąją Grandinę.
Kas susiję su jūsų dabartine padėtimi, tai jūs turite Mane, kad susitvarkytumėte su ja taip, kad jūsų sąmonė pereitų per šią padėtį su kiek įmanoma mažesniais nuostoliais ir žala. Jūsų veikla dideliu mastu yra labai apribota ir jūs negalite pasiekti jokių pasikeitimų į gerąją pusę kokiu nors kitu būdu, kaip tik palaikydami gyvąją komuniją su Manimi, kadangi visa jūsų veikla be Manęs yra - ir visada tikrai bus - pasmerkta sužlugti, tik šis žlugimas tuoj pat gali būti nepastebimas, net ir kaip dabartinė padėtis taip pat yra pasekmė Liuciferio maišto net prieš du šimtus tūkstančių metų praeityje. Kas būtų tomis akimirkomis galėjęs pagalvoti apie jūsų kartą, kada toji tolimos praeities karta turėjo savo iššūkius pagal savo pečius? Tačiau jeigu tie, kurie buvo įtraukti į maištą, būtų priėmę sprendimą palankų Man, o ne maišto pusėn, šiandien jūs nebūtumėte karantine. Per daug Manųjų vaikų šiandien nuoširdžiai nesirūpina ateities kartų gyvenimu, nes jie niekada neišvystė tokios įžvalgos, kad sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo visus įvykius ir patyrimus susietų su kitais dvasiniais broliais ir sesėmis, kurie yra toliau negu tie, su kuriais jie gali savo protu susieti save, ir suvokti, kad jų veiksmų pasekmės galėtų jiems turėti kažkokio poveikio, bet ne daugiau - jokių minčių apie tai, kaip galėtų jaustis ir gyventi kitos kartos tiesiog po anų kartų veiksmų praeityje ir jų asmeninių sprendimų, priimamų jų veiklos visose sferose, betarpiško poveikio, kadangi visų virpesių dažnis daro įtaką žmonijos gyvenimo ir mąstymo bendroms sąlygoms, ir kas laike taip pat yra perteikiama kitoms kartoms, kad sukurtų bendrą protinį visų virpesių lauką kitoms kartoms gyventi ir veikti jame. Štai kodėl chaosas yra sukuriamas be Manęs, ir dar daugiau, net užgniaužiant Manąjį vedimą iš vidaus tiek, kad Manieji vaikai nenorėtų net ir pagalvoti, jog Aš galėčiau būti realus, kas yra ne kas nors kita, kaip laukinio mąstymas dvidešimt pirmajame amžiuje po Manojo Sūnaus Kūrėjo, kaip Jėzaus iš Nazareto, savęs padovanojimo jūsų žmonijai, ir net visai Nebadono Vietinei Visatai, ir dar daugiau - beveik po viso milijono metų nuo žmogiškosios evoliucijos pradžios jūsų planetoje, o jūs vis dar ir toliau puoselėjate mintį, jog Evoliucija neturi Autoriaus, nes ji tariamai išdygo iš nieko, kaip didžiojo sprogimo teorijos priklausomybėje esantys mokslininkai tebetvirtina tą iki šiol.
Aš esu Harmonijos ir Tvarkos Šaltinis ir Centras visų gerovei ir visų Šviesos labui, todėl jūs negalite pakeisti tų Manųjų vaikų mąstymo būdo primesdami savo valią jiems, ir jūs negalite jiems nieko pasakyti, kas priverstų juos pakeisti mąstymo būdą, kuris yra per kartų kartas susiformavęs jų prote, pasiremiant įvairiomis ir iškreiptomis idėjomis apie Evoliuciją. Jie nepasitiki jumis, tuo tarpu noriai priima bet kokias Evoliucijos ir Manojo Asmens falsifikacijas, ir pritaria joms.
Štai kodėl neįmanoma gyvulinės kilmės žemam protui-intelektui priimti iš Manęs kokius nors Meilės virpesius ir pradėti gyventi visų labui. Tuo tarpu tai yra vienintelis būdas, kaip išeiti iš dabartinės krizinės ir dirbtinai sukurtos padėties visame pasaulyje, nes gyvulinės kilmės protas-intelektas niekada nepripažins, kad būtent ši situacija ir buvo dirbtinai išprovokuota būtent kaip tik šito paties materialaus ir gyvulinės kilmės proto-intelekto. Tai iš tiesų ves į dar niūresnes pasekmes dabartinėms kartoms planetoje, ir į dar sunkesnę aplinką ateities kartoms. Jūsų politinė valdžia yra visiškai nekompetentinga ir negailestinga - būtent tokiomis esminėmis savybėmis turi būtinai pasireikšti tie, kurie yra valdžioje, tarnaudami Tautai, kaip tarnas tarnauja savo Valdovui-Šeimininkui. Atsižvelgiant į šios padėties faktą, vyks didesnis chaotiškas judėjimas link žmogaus proto ir intelekto degradacijos dar stipriau, ir jūsų gyvenimo sąlygos aiškiai pavirs į daug sunkesnes kiekvienam.
Nenusiminkite ir nenusivilkite dėl to, kad negalite paveikti tų, kurie kontroliuoja valdžią jūsų šalyje, nukreipkite savosios asmenybės tapatybę į Mane, kad pajaustumėte Manąją Meilę ir Šviesą daug stipriau, kad nejaustumėte jokio nerimo ir abejonės dėl Mano teikiamos apsaugos ir globos jums - visiems jums tiems, kurie ryžtingai žengiate Gyvuoju Keliu, jog užtikrintumėte sau patiems geresnę gyvenseną dvasioje, drauge su Manimi, ir pajauskite Manąjį vedimą iš vidaus kiekvieną akimirką tam, kad tikrai nesijaustumėte apleisti, bet vietoje šito, kad pajaustumėte, jog esate Manajame glėbyje ir glamonėjami, glaudžiant jus prie Manosios krūtinės jūsų paguodai ir nuraminimui. Būkite šitoje akimirkoje visada atsivėrę Man, kad ir į kokią padėtį būtumėte įsukti materialios aplinkos, kadangi Aš tikrai visada būsiu jūsų viduje ir padėsiu jums susitvarkyti su visomis sunkiomis padėtimis, paremdamas jus amžinai Savo Meile ir Šviesa. Nepuoselėkite savyje susirūpinimo ar nerimo, tuo labiau baimės, net šešėlio, nes Aš esu Meilės ir Šviesos Šaltinis ir Centras, ir iškeliu jūsų asmenybės tapatybę aukštai virš šitų gyvulinio proto ir charakterio žemų savybių. Taigi, būkite Manojoje Meilėje ir Savo pačių Amžinybėje, ir veikite drąsiai, atsirėmę į Manąjį vedimą iš vidaus visą laiką. Aš tikrai jus išgelbėsiu iš visų nelaimių, kurios iš tikrųjų taip gąsdina kitus jūsų dvasinius brolius ir seses.

Algimantas:

Ačiū Tau - mano mylimas AŠ ESU - Tėve ir Motina - Visumine Dievybe, už asmenybės sustiprinimą. Ir manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir Begalinės Motinos Valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal