Algimanto pamokomasis žodis – Vietinėje Visatoje kilusių Kūrėjo Sūnų pavadinimai taip pat yra labai neįprasti – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 03 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš ruošiu Dvasinius Mokytojus visai planetai, pradėdamas nuo Lietuvos. Tai jau darau daug metų. Ir štai dabar, sakydamas savąjį dvasinį mokymą, tardamas Kūrėjo žodžius, tą atlieku per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje.
Nuostabu patirti tą šventovės gyvąją virpesių sąmonės pasireiškimą – viduje! Kokia lengva yra vidinė būsena! Ji pakyla virš to materialaus pavidalo, ji pranoksta šitą materialų pavidalą! Jis atrodo toks siauras, vaikiškas, išaugtas rūbelis. Dvasia – polėkyje, kada bendrauja nuoširdžiai, atvėrusi save Pačiam Tėvui ir Motinai – Kūrinijos Šaltiniui ir Centrui – visos kūrinijos Energijos Šaltiniui, pradėjusiam Evoliuciją iš Savęs.
Kūrėjo centrinė energinių virpesių buveinė yra visos kūrinijos viduryje. Tai – Rojus. Mes esame tolimiausiame pakraštyje nuo Rojaus į išorę kosminėje erdvėje. Beje, Rojus nėra erdvinis, jis pats paskleidžia erdvę – kuria erdvę kosmose, bet pats nėra kosminėje erdvėje. Rojuje nėra laiko tėkmės – yra amžinybė. Visos visatos turi laiko matavimą. Rojuje laiko nėra. Jis – belaikis, beerdvis, jis yra materialus, bet jo materija yra nei gyva, nei negyva. Tai yra viena substancija – tokios neegzistuoja niekur kitur visoje kūrinijoje, nes Rojus neturi jokios kopijos. Tai yra unikali, atitinkanti Kūrėjo Lygį, Jo Energinių Virpesių sutelkimo buveinė – vieta – centras. Ir būtent Rojus paskleidžia absoliučią materialią trauką į kosminę erdvę, ir būtent šita absoliuti materiali trauka išlaiko visas septynias Supervisatas, kad jos nei nutolsta nuo paties Rojaus, nei priartėja ir viena prie kitos – Supervisatos – nepriartėja, ir nenutolsta nuo jų. Tai – tarsi standi vilktis velkant automobilį, kuris velkamas iš paskos, be vairuotojo, tas automobilis saugiai visą laiką yra per tos nelanksčios vilkties tą – metalinio strypo – atstumą-ilgį.
Tai štai, tokia yra Rojaus absoliuti materiali trauka visai kūrinijai, ne tik toms Supervisatoms. O Supervisatos – tai tie dangaus skliautai, kokius mes dabar galėtume matyti, jeigu mes būtume tokioje erdvėje, kuri leistų mums – per atstumą – pamatyti tokias Supervisatas, bet atstumai yra perdaug dideli, tuo labiau, kad mes esame šitame dangaus skliaute – tai yra mūsų viena Supervisata – net ir jos mes negalime visos aprėpti, nes dalis jos – dėl planetos padėties kosminėje erdvėje – mūsų materialiam žvilgsniui nematoma. Ir dabar mūsų kraštas toje planetoje, kuri pavadinta Urantijos vardu, ir tokiu pavadinimu registruota dieviškuosiuose analuose, visuose archyvuose, štai mūsų planeta yra kosminio pakraščio pačiame išoriniame kamputyje, o toje planetoje Lietuva taip pat yra mažytis gintarinis lašelis, gintarinio krašto tas švytintis spindulėlis! Kaip nuostabu, kada net ir mus, esančius taip toli nuo Rojaus, tokiame mažyčiame krašte, stebi – stebi mus Kūrėjas per Savo įvairias agentūras – Savo vaikus!
Ir, studijuodamas Urantijos Knygą, šitą nuostabų dangiškąjį apreiškimą, kuriame du tūkstančiai šimtas puslapių teksto, o turinio – vien turinio – įsivaizduokite, penkiasdešimt puslapių, ir šie Dokumentų autoriai yra įvairaus dvasinio statuso asmenybės. Jos perteikė apreiškimą, kad žmonėms suteiktų pagalbą šitomis mintimis, šitomis teiginių kaskadomis, nes Dokumentai yra parašyti žmogaus protui neįprastu lygiu. Žmogaus protas įpratęs, net ir mokykloje, pradėti mokytis nuo pirmosios raidės – nuo A raidės – iš pradžių perskaitymo, paskiau išvedžiojimo ranka, po vienos raidės atsiranda kita, trečia – susidėlioja žodžiai. Čia gi Dokumentai prasideda nuo Paties Kūrėjo! Tai, kas yra toliausia nuo mūsų, bet kas iš tikrųjų mums yra net viduje padovanota – Kūrėjo Dvasia – yra padovanota kiekvieno iš mūsų viduje – mūsų sąmonėje, pasąmonėje, ir veikia per pasąmonę, kada mes nesame atsivėrę Kūrėjui miego metu, ir dar tuo metu, kada nesapnuojame, nes sapnas užima pasąmonės kanalą, ir taip Kūrėjas negali mūsų paveikti Šviesos, Meilės teiginiais. Jeigu pasąmonė yra sujaukta, ir dar, jeigu ten yra blogi sapnai, žmogus, reiškia, savo sąmonės būsenos metu yra labai pasimetęs, nerimastingas, dėl to visi sukaupti, fragmentuoti dienos patyrimai, įspūdžiai, nugirsti garsai, išsilieja į atitinkamus siaubo sapnus ar kitokius chaotiškus vaizdinius miego metu, ir tai apsunkina Kūrėjo Dvasios, pavadintos Minties Derintojo vardu, Šviesos teiginių perteikimą tam mirtingajam, kurio prote jis ir veikia.
Ir štai, studijuodamas Urantijos Knygą, kada pradėjau analizuoti įvairius sukurtus dvasinius asmenis, tai štai Vietinės Visatos – toje Vietinėje Visatoje kilusieji dvasiniai asmenys – Kūrėjo Sūnūs – turi įvairų statusą. Jeigu mes šitą skliautą, kurį matome pakėlę į dangų akis, padalinsime į šimtą tūkstančių dalių, tai viena šimtatūkstantoji dalis sudarys Vietinę Visatą. Tarp kitko, tokie terminai kaip Vietinė Visata, Supervisata, Žvaigždynas, Vietinė Sistema, vertėtų juos rašyti didžiąja raide, kad būtų atskirtis nuo įprastų astronominių pavadinimų, kadangi šie dariniai išskirti valdymo požiūriu. Tai nėra šiaip žvaigždynas, kur yra žvaigždės, nors žvaigždyne yra ir žvaigždžių, bet Žvaigždyno pavadinimas suteiktas atitinkamam dariniui. Tas pats ir Vietinė Sistema yra atitinkamas darinys, nors Vietinėje Sistemoje yra saulių sistemos – jau astronominė sistema – net tūkstantis saulių sistemų yra vienoje Vietinėje Sistemoje – tai, kad būtų atskirtis tarp tų astronominių terminų, ir kūrinijos struktūros segmentų, aš ir siūlau visada rašyti būtent tuos segmentus iš didžiosios raidės – tuos žodžius – kaip ir įvairių Kūrėjo Sūnų dvasinių kategorijų pavadinimus. Tai štai, Vietinėje Visatoje kilusių Kūrėjo Sūnų pavadinimai taip pat yra labai neįprasti – tai yra nauji žodžiai. Sakykime – Lanondadekas, Vorondadekas – jie mums nieko nesako skaitant šitą apreiškimą pirmą kartą, bet čia yra atskleidžiama, kaip jie yra sukurti, kiek jų yra sukurta, kokia jų veikla, kokia paskirtis. Ir štai, nagrinėdamas Vorondadekų sukurtą Sūnų kategoriją – man daug kas iš Urantijos Knygos jau suprantama – tai išgirdus arba perskaičius tokį terminą – Vorondadekai – aš jau žinau, kad tai yra Žvaigždyno vieni iš vadovų, kurie veikia Žvaigždyno lygiu, bet, kadangi jų tikslo stabilumas ir sprendimų dieviškumas yra tokio aukšto lygio Vietinėje Visatoje, kad jiems patiki būti ambasadoriais kitose Vietinėse Visatose, atstovaujant štai, sakykime, mūsų Vietinę Visatą, kuri pavadinta Nebadono vardu. Jie gali būti atstovai nuo mūsų Vietinės Visatos – kaip ambasadoriai – skirtose Visatose, irgi Vietinėse Visatose – gali būti konsulai tarp Žvaigždynų savo Vietinėje Visatoje. Ir yra tokių Vorondadekų, kurie iš esmės dalyvauja įstatymų kūrime, nes įstatymai Vietinėje Visatoje kuriami Žvaigždynuose, o jie taikomi žemesniame darinyje – Vietinėse Sistemose – Žvaigždyne yra vienas šimtas Vietinių Sistemų, Vietinėje Visatoje yra vienas šimtas Žvaigždynų – tai štai, į viršų einant nuo Žvaigždyno link Vietinės Visatos segmentų, Vietinė Sistema naudoja tuos pačius įstatymus, sukurtus Žvaigždyno lygiu ir Žvaigždyno lygyje, ir jeigu yra kokie nors nukrypimai, priimami atitinkami sprendimai teismo keliu.
Ir dabar, įsivaizduokite, yra dar ir tokia kategorija arba veiklos sfera, kur Vorondadekai pasireiškia net kaip ypatingų situacijų atitinkamų suderinimo sprendimų teismai arba apeliaciniai tribunolai. Jeigu tie sprendimai kažkam atrodo, kad neturėtų būti tokie, tuomet kreipiamasi su apeliacija, kad tą sprendimą pakeistų. Ir dėl to Vorondadekai žino labai gerai istorinius įvykius, įvairius politinius, visuomeninius neramumus, kokie kyla įvairiose planetose, ir netgi tose planetose, kur gyvena žmonės. Jie seka visus politinius, visuomeninius reiškinius visose planetose. Įsivaizduokite, kiek mes dabar patiriame skausmingų akimirkų, kada yra pseudopandemija, net mūsų planetoje, įvairiuose segmentuose, kurie vadinami politinėmis struktūromis, valstybėmis, kitose teritorijose priiminėjami įstatymai, kad tie mirtingieji, kurie nesutinka su valdžios sprendimais, turėtų būti sodinami į kalėjimą, baudžiami didžiausiomis baudomis, pašalinami iš įvairių, na, sakykime, įvairių konferencijų. Kas neigia vakcinavimą, skiepus – juos reikia išmesti! Kas neigia pandemijos egzistavimą – juos reikia išmesti, nubausti, pasodinti į kalėjimą! Štai Vorondadekai visus tokius veiksmus registruoja – sprendimai, jų įgyvendinimas, žmonių bauginimas, kankinimai, sodinimai į kalėjimus – viskas yra registruota, ir ta istorija niekur nedingsta, ji – užfiksuota. Vorondadekai tą – kaip istorikai – fiksavimą išsaugo. Ir dabar atrodo, kad žmogus savo veiksmais kenkiantis visai žmonijai, kadangi jis – turtingas, galingas, dar turi kariuomenės, policijos struktūras, ginklus, visą pinigų sistemą savo rankose, ir visus kaip vergus išrikiuoja – vienam neleis į lėktuvą įlipti, kitam dirbti neleis mokytoju, jeigu jis nesiskiepija! Štai visi šitie sprendimai ir įgyvendinimo veiksmai, ateis akimirka, kada už ją reikės atsiskaityti, kaip tu nugyvenai gyvenimą. Ir tu nieko negalėsi pateikti, kaip pateisinančio argumento, kai tu viską darei, puikiausiai žinodamas, vardan savo kūno patogumo, nes tu tuo gyvuliniu protu jautei didžiulę baimę, kad štai jam bus blogesnės sąlygos gyvenimui, jam bus blogesnis darbas, bus ne tokia riebi kokia nors antis ar kalakutas ant kalėdinio stalo, o dabar Velykos artėja – vėl vaišių stalas turi būti brangus, ir didžiulėse menėse patiektas. Štai taip kiekvienas, vis žiūrėdamas vienas į kitą, ir siekia tų atitinkamų materialių laiptelių! Dėl to ir vadina – karjera – karjera – ir paskiau pasakymas – bet kokia kaina! Karjeristas – nesvarbu kaip jis pasiekia tą karjerą, visi žiūri, ką jis pasiekė, ir vertina pagal tai, ką jis pasiekė, o ne kokiu keliu jis tą įgyvendina. O apie dvasinius dalykas niekas net neužsimena nė žodžiu. Ir visa tai Vorondadekai stebi, kokia sujauktis yra dabar per šituos metus šitoje žmonijoje. Ir tai, kas buvo pasiekta po kruopelytę ir po Kristaus tuos du tūkstančius metų, net ir iškraipytų jo mokymų dėka, o vėliau, kai atsirado islamas, net ir to islamo išsivystymo, degraduojant tam pačiam islamui iki dabartinio teroristinio pasireiškimo įvairiose šalyse, štai visa tai Vorondadekų yra fiksuojama – niekas niekur nedingsta. O mums visa šita aplinka - tai yra charakterio stiprinimas, charakterio grūdinimas, ir tuo pačiu galimybė dar ryškiau pajausti viduje Meilę – Meilę, kurią virpesiais ir suteikia Kūrėjas, o tai reiškia, tu turi atverti savo vožtuvą dar plačiau, kad Širdies impulsu tu ir prisipildytum tuo, ką Gyvu Vandeniu įtekina Kūrėjas į tavo asmenybę, ir tada stiprėja asmenybės dvasinis stuburas, ir tas kūnas nebetampa toks svarbus savo poreikių tenkinimui, nes dvasia pranoksta jį. Juk visos kūrinijos materialios visatos pagrindas-pamatas yra dvasia iš Kūrėjo. Visai kūrinijai tas pats dėsnis egzistuoja! Urantija nėra išimtis. Nesvarbu, kad dabar atrodo viskas kitaip – vertinama pagal fizinę galią, politinę įtaką, materialų turtą - čia yra klaidingas vektorius, klaidingas požiūris - dėl to, kad nėra Dvasinių Mokytojų.
Štai mes esame tie pirmeiviai, kurie jau tą patiriame, atradę Kūrėją savo viduje, ir tuo pačiu gyvendami tuo Kūrėjo vedimu iš vidaus, pradedame patirti, kokia yra gyvenimo prasmė, ir kas teikia mūsų asmeniui pasitenkinimą ir sustiprinimą. Tai – gyvenimas visumos Gerovei. Be šito nėra prasmės gyventi. Žmogaus skrandis, net jeigu perpildai, jis jau pradeda apnuodyti visą organizmą, reiškia, tu negali suvalgyti dviejų pietų, negali gyventi keliuose namuose, tu negali pranokti tų kūnui reikalingų poreikių, o jie yra ne per daug išplėsti. Visus šituos poreikius išplečia gyvulinis, godumo nepažabojantis, protas siekti vis dar, ir dar, ir dar. Štai jis ir patenka į tą aplinką, kuri suformuoja visą ideologiją – rūpinuosi jūsų sveikata, dėl to sėdėkite kalėjime – savo namuose – karantinas – negalima! Dabar artėja šventės, kur šeimos galėtų susitikti – negalima! Uždrausti bet kokį judėjimą! Tai yra baimės gyvulinio proto sprendimai, nes komanda duota iš Vašingtono, tų užkulisiuose esančių, šėtoniškai mąstančių, nes jų protėvių protėviai prisijungė prie Liuciferio ir Šėtono maišto, prie kurio aktyvių dalyvių yra priskiriamas ir mūsų buvęs – nušalintas – Planetos Princas, planetos vadovas – Kaligastija – kuris vėliau tapo velnio prototipu įvairiose pasakose. Štai tas, buvęs dvasinis vadovas, nupuolęs į beprotybę, ir jo parankiniai, kurie turėjo savo palikuonių, ir tų palikuonių palikuonys štai iki šių dienų per du šimtus tūkstančių metų paliko savo šaknis, kurios dabar taip giliai yra, net ir praėjus Jėzaus misijos sėkmingam užbaigimui prieš du tūkstančius metų, ir net tos misijos, įgyvendintos šitame pasaulyje, dėka mes nepelnytai – ne savo dvasinių pastangų ir dvasinio nušvitimo dėka – gavome Paties Kūrėjo Dvasią – Minties Derintoją – vien dėl to, kad Kūrėjas Save padovanojo per Savo Sūnų Kūrėją šitai planetai, ir tada buvo išlieta ir Tiesos Dvasia, o Pats Kūrėjas pasiuntė Savo Dvasią į kiekvieno nesutrikusį protą – nuo pat vaikystės – priėmus tam vaikui pirmą moralinį sprendimą Šviesos labui. Štai vaikelis pasidalino su savo draugu, atėjusiu į svečius, žaislu – ir jau yra pirmas moralinis sprendimas – arba su sesute pasidalino kokiu nors skanėstu, ar su mama, ar su tėčiu. Štai – moralinis sprendimas – ir Kūrėjo Dvasia pasiekia tą mažylio protą – apsigyvena. Ir jeigu tėvai netrukdytų tam mažyliui, jeigu aplinka nebūtų sujaukta, tas mažylis būtų jau vaikystėje atradęs Kūrėją savo viduje – būtų visiškai kitokia mokykla, kitos programos! Ko verta programa mokykloje, jeigu visi vaikai uždaryti nuo mokyklos! Jie nemato vieni kitų! Su kaukėmis turi sėdėti! Čia yra iškrypimas! Bet gyvulinis protas bijo pasakyti – na, nėra tos pandemijos! Tai yra tiktai politinis nurodymas iš tų užkulisiuose esančių, galingiausiųjų, Vašingtono buveinėje sėdinčių ir veikiančių per savo parankinius tokius kaip Geitsas, kaip Sorosas. Ir jie yra parankiniai, kitaip pasakius, jie yra iešmininkai. Jiems leidžiama užsidirbti milijardus – be apribojimų – dolerių, eurų, ir tada šitie veikia jau per įvairius fondus, per įvairias tarptautines organizacijas, korporacijas, ypač vaistų gamybos korporacijas, o čia jau labai tinkami ir pasaulinės pseudosveikatos organizacijos nurodymai, ir daktarai – bet Kūrėjo nėra!
Kūrėjas yra vienintelis visai kūrinijai Šviesos, Meilės, Tiesos, Teisingumo, Gėrio, Grožio, Išminties, Kantrybės Šaltinis ir Centras! O žmogui – dar ir Sveikatos Šaltinis ir Centras!
Štai, mano mylimieji, Vektorius yra Kūrėjo Kryptis – Kūrėjas Pats – ir ne mažiau! Būkite su Kūrėju, atrastu savo viduje, veikite ryžtingai, drąsiai, nieko nebijodami, taip kaip pajaučiate savo viduje Kūrėjo vedimą, Kūrėjo teikiamą iš vidaus. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal