Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjas sumanė tik dvi lytis – vyrą ir moterį – nėra trečios lyties! – pasakytas Rojaus Trejybė-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 04 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, eidami Gyvuoju Keliu, mes esame Tikrovėje. Ta Tikrovė – yra Kūrėjo sumanyta. Mes suprantame tikrovę tiktai fizine prasme. Niekas mūsų nemokė, kad yra dvasinė Tikrovė. Ji skiriasi – ji skiriasi – kadangi mūsų penkiais pojūčiais nėra taip fiksuojama, kaip fiksuojama materija. Ir šitas mums neįprastas patyrimas mus brandina tiek charakterio pasireiškimu Kūrėjo labui – Kūrėjo linkme – tiek ir mūsų pačių pažinimo, ką mes patiriame savo viduje – kaip būseną – gilesniam supratimui ir, aišku, pasireiškimui jau mūsų veiksmais, kuriuos gali matyti ir kiti mūsų dvasiniai broliai ir sesės, kurie nieko negali net suprasti apie tų veiksmų priežastį, kurią mes akivaizdžiai jau žinome, net patiriame, ypač Gyvojoje Šventovėje, kada atsiveriame – kokia gyva yra jungtis tarp Kūrėjo ir kiekvieno iš mūsų, ir tarpusavyje, ir nesvarbu net, koks yra atstumas – tūkstančiai kilometrų gali mus atskirti, bet vis tiek išlieka jungtis! Ir mes kuo daugiau su tais mūsų dvasiniais broliais ir sesėmis pabendraujame – telefonu – tuo artimesnis užsimezga ryšys dvasioje – per Kūrėją – kadangi mūsų žvilgsnis yra nukreiptas į Kūrėjo Tėvystę, Motinystę, nes mes esame Jo Vaikai. Štai tada tas artimesnis ryšys per Kūrėją ir tampa, net ir tarp mūsų, vis stiprėjantis, ir tą paliudija mūsų būsena – mūsų augantis pasitikėjimas ir nuoširdumas – nuoširdumas, kurį mes ir išreiškiame žodžiais.
Aš eidamas šiandien, po ilgos pertraukos, kaip Violeta sakė, kad paskaičiavo – pusę metų mes nesimatėme! Įsivaizduokite pusę metų pamaldos vyko – Gyvojoje Šventovėje – per Skype’ą! Ir štai dabar mes, kaip praėjusį savaitgalį buvome susibūrę Pakalniuose, šiandien esame Vilniuje, ir tas susibūrimas mus stiprina – stiprina – iš vidaus, nes mes nesame tie stipruoliai, kurie turėtume dvasios pamatą nuo pat gimimo. Mes turėjome daugybę patirčių, kurios formavo mūsų vidaus pasąmonėje didžiulę baimę, nors tą akimirką mes galėjome baimės nejausti sąmonės lygiu, bet baimė gręžia savo grąžtu daugybę skylių mūsų mąstyme, kur įsiskverbdavo žemo energinio dažnio virpesiai per girdėtas įvairias programas, skaitytus straipsnius, nugirstus pokalbius. Visa tai, kas neatitinka Kūrėjo Šviesos, Meilės, Tiesos, formuoja žemo energinio dažnio virpesius mūsų viduje. Jie nusėda į pasąmonę, o tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis iškyla iki sąmonės lygio, ir žmogus negali suprasti, iš kur toji priežastis, kodėl jis jaučia nerimą, nepasitikėjimą. Mes Gyvajame Kelyje tik pradedame pirmuosius žingsnius. Kada Kūrėjas suteikia Savo Apreiškimus-Mokymus, labai dažnai Jis sako – Būkite ryžtingi, atsiverdami Man kuo giliau, nejauskite nerimo, pripildykite Manąja Meile savo vidų, kaip asmenybę! Nebijokite nieko! – Štai tas – Nebijokite nieko! – atrodo, lengva patikėti – na, taip, bet ko aš turiu bijoti? – bet atitinkamos aplinkybės iškyla kaip, atrodo, neįveikiama kliūtis, ir tada baimė sukelia nepasitikėjimą, ir visi tie Apreiškimų teiginiai, pasakyti Kūrėjo – Nebijokite nieko! – sumažėja, o baimė išauga, ir atsiranda neryžtingumas įgyvendinti vienokį ar kitokį sprendimą, ir dar priimti sprendimą – baisu! Štai tomis akimirkomis iš pasąmonės iškyla daugybė įvairių minčių – neužbaigtų – bet jos visos yra orientuotos į tos baimės, kuri pradėjo pasireikšti sąmonės lygiu, sustiprinimą. Nėra taip, kad apramintų, priešingai – apraminimą nustelbia. Štai, kodėl reikalingos nuolatinės pastangos vis giliau bendrauti su Kūrėju, atsivėrus Jam visa savo Širdimi. Atsivėrimas turi būti nuoširdus – ne intelektualus, kad daugiau bendrauti – laiko atžvilgiu – ir skaičiuoti minutes, ne – kad būtų atsivėrimo kokybė – nuoširdumas – viską atiduodant Kūrėjui, išsakant Jam kiekvieną mintį, kuri gali būti tokia, kad nelabai sau gali ją išsakyti, tiesiog ją nustumi į šalį – nustumi iš baimės – kad ji tau nelabai priimtina. Galbūt jinai tave parodo nelabai tinkamame kontekste-aplinkoje, ir poelgis galbūt nėra toks, kuriuo galėtum gėrėtis, ir galbūt tai buvo toli praeityje, o aidas atsiveja iki šiol. Tai štai, kuo bus gilesnis išpažinimas tų neramių, ir baimes sukeliančių minčių, tuo bus didesnis – iš Kūrėjo – Šviesos pliūpsnis į vidų, kad tuos virpesius – iš praeities – ištirpintų Meilėje.
Aš šiandien, eidamas į mūsų gyvąją Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovę, pamačiau vieną didžiulį reklaminį stendą, kuriame yra nusikaltėlio nuotrauka. Ją galima lengvai atpažinti, kad tai yra žmogus, daug metų praleidęs kalėjime, pagal veido bruožus. Įžvalga, kada padidėja, tu gali matyti iš veido bruožų ar tai yra šviesus žmogus, ar priešingai – labai tamsus, aršus net, bijo jisai ar ne, pataikūnas yra, padlaižys ar ne, ryžtingas, drąsus, nuoširdus ar ne – visa tai atspindi veido bruožai ir elgesys, kalbėjimo maniera, judesiai, nes ramybė dvelkia iš to žmogaus, kuris yra su Kūrėju – Kūrėjas dalina Ramybę – Kūrėjas dalina Ramybę – pripildo virpesiais – aukšto energinio dažnio virpesiais – o ramybėje tu gali priimti išmintingą sprendimą. Tai štai ta didelė nuotrauka – reklamos stende – su milžinišku tuo žmogumi, kur parašyta, kad – Aš dvidešimt šešis kartus buvau nuteistas, tada gydžiausi, ir dvidešimt septintą kartą nebuvau nuteistas. – Atrodytų, gerai, tam žmogui suteikia galimybę gydytis, kad jis netaptų tuo, kuriuo buvo dvidešimt šešis kartus nuteistas. Anksčiau tokių aš reklamos stendų niekada nematydavau! Įsivaizduokite, kokia yra kalėjimo auklėjimo pasekmė! Sako – kalėjimas turi žmogų auklėti, kad jis netaptų nusikaltėliu dar kartą, kad jis patirtų tuos kalėjimo suvaržymus, ir jis nebenorėtų ten sugrįžti – bet jeigu jis teistas dvidešimt šešis kartus, tai yra recidyvistas tokio laipsnio, kad apskritai jį reikia izoliuoti nuo visuomenės. Negalima žaisti su visuomene – štai vieną kartą teisė, antrą-trečią-dešimtą! Jeigu būtų išmintingi vedliai, jie tokius žmones atskirtų į atskirą rezervatą, ir jame jiems turėtų – veiklai – būti skirta teritorija. Jie visuomenei neturi būti našta – jie turi užsidirbti sau pragyvenimą! Negalima nuolat – kiekvieną kartą – pataikauti tokiems žmonėms, vien prisidengiant kažkokiomis pseudožmogaus teisėmis iki begalybės!
Yra Dieviškasis Gailestingumas! Bet viską vainikuoja Dieviškasis Teisingumas! Gailestingumas – nėra beribis.
Todėl negalima turėti tokių recidyvistų, kuriuos reikėtų nuteisti dvidešimt šešis kartus, ir dar reklamuoti stendais. Aš manau, kad tie stendai po visą Lietuvą bus išbarstyti. Tai liudija, kokia yra neteisinga – dabar naujas žodis Lietuvoje propaguojamas – teisena – nesuprasi, ką jis reiškia – teisena – bet aš pasakysiu tai, kas yra suprantama visiems – teisėjai nėra teisingi, jeigu jie skiria žmogui bausmę dvidešimt šešis kartus – būti nuteistam. Kažkas neatitinka Kūrėjo Išminties! O kaip gali būti Kūrėjo Išmintis, jeigu teisėjai nėra atradę Kūrėjo savo viduje?
Kada mes turime tiek daug problemų su tais vaikais, kurių protas atsilieka – ne taip, kad jis būtų pakrikęs tiek, kad jis nesuvoktų savęs, neturėtų savimonės, bet yra daug – labai daug – kurie neturi tos savimonės! Jų protas nėra toks, kuris galėtų suvokti save visuomenėje – net ir šeimoje – ir tiek skiriama lėšų būtent jiems – priežiūros, gydymo, ir panašiai – ir visa tai daroma sveikųjų sąskaita, ir dėl to tada didėja tokių vaikų skaičius, o juk šita problema visuomenei bus didžiulė našta! Reiškia, jiems negalima skirti daugiau dėmesio negu sveikiesiems, kurie vysto Evoliuciją šitame pasaulyje – ne tie, kurie neturi proto, bet tie, kurie yra sveiki! Štai jiems reikia skirti kuo didesnį dėmesį, dvasiškai apšviečiant juos, atskleidžiant jiems tą dvasinį pamatą – Kūrėją – nes be šito tada bus reklamose nuotraukos ir dvidešimt septintą kartą – nepadėjo tas gydymas! Gydymasis negali padėti! Buvo narkomanas – jis liks, jeigu jis neatveria savęs Kūrėjui. Kodėl malda gali padėti – tik malda – jeigu yra nuoširdi? Dėl to, kad Kūrėjas apramina – apramina – ir tada pakyla energiniai virpesiai į aukštesnį dažnį, ir tas aukštesnis dažnis centrinei nervų sistemai – per smegenis – blokuoja žemų virpesių pasireiškimą, kuris ir reikalauja tokio sprendimo – imti tą didesnę dozę narkotikų. Ir visi buvę gydymai neturi prasmės! Jie tiesiog yra pinigų švaistymas!
Todėl aš jums, mano mieli, sakau, kad tos problemos, kurios, atrodo dabar pateikiamos, kaip sprendžiamos, ir atsilikusio proto vaikų išskirtinė globa, ir recidyvistai tik didės. Dabar ateina kažkokios – prieš Kūrėjo Valią – naujos įstatymų nuostatos, kad kažkokios yra lytys – neutralios. Kūrėjas sumanė tik dvi lytis – vyrą ir moterį – nėra trečios lyties! Tie, kurie šitaip sako - tai yra šėtoninkai, gavę palikimą Šėtono-Liuciferio maišto – prieš du šimtus tūkstančių metų – palikuonys – per kartų kartas. Ir mūsų planetos dvasinis vadovas – Kaligastija – prisijungęs prie maišto prieš du šimtus tūkstančių metų, taip pat savo materialią Šimtinę turėdamas, daugybę jos narių taip pat įtakojo tiek, kad jie irgi prisijungė prie maišto prieš Tėvą – prieš Kūrėją! Ir Jėzui teko, kaip Sūnui Kūrėjui, užbaigti šitą maištą prieš du tūkstančius metų, ir jis tada gynė dviejų lyčių gyvenimą šitame pasaulyje – dviejų – ne trijų, ne keturių! Ir jokia negali būti čia Stambulo konvencija, Europos Parlamentas – nėra tokių sampratų, kad žmogus galėtų pakeisti lytį!
Aš siūlau naują terminą – kitalyčiai. Tai yra prasmingas žodis. Kitalyčiai – tai tie, kurie mėgino pakeisti savąją lytį į kitokią lytį, bet šito pakeisti negalima! Ir kada man čia sako – bet jie tokie gimė – jie tokie negimė! Negalima gimti pagal kažkieno užgaidą! Yra paveldėjimas, yra chromosomos, yra perduotas mūsų planetai keturiasdešimt aštuonių paveldėjimo požymių pasireiškimas. Ir visa tai yra Kūrėjo sumanyta – ne žmogus tą sumano. Hormonais mes galime pakeisti – daug ką pakeisti – bet lyties nepakeičia hormonai. Tai yra – narkotikas! Ir tada žmogus negali mąstyti taip, kaip sukurtas Kūrėjo. Šitame dangaus skliaute yra vienas trilijonas planetų su žmonėmis. Vienas trilijonas! Tokių skliautų yra septyni. Kiekviename iš jų – po vieną trilijoną planetų su žmonėmis. Septyni trilijonai planetų su žmonėmis! Ir visose tokiose planetose yra tiktai dviejų lyčių mirtingieji – vyras ir moteris. Yra tokių mirtingųjų planetų, kur mirtingieji turi tris smegenų pusrutulius – vienas iš jų skirtas išskirtinai dvasiniam vystymuisi. Tos planetos turi daug daug aukštesnį išsivystymą materialios civilizacijos požiūriu negu mūsų planeta. Mes turime tarpinę padėtį – dviejų pusrutulių smegenis. Yra planetų, kuriose mirtingieji turi vieno pusrutulio smegenis – yra daugybė planetų. Yra planetų, kur yra mirtingųjų nekvėpuojančių! Įsivaizduokite, aplink tas planetas nėra atmosferos, bet ir jie yra dviejų lyčių – vyro ir moters. Kūrėjas nenumato trečiosios lyties, ir dar pasakysiu jums daugiau – yra aukštesniu lygiu, kurį mes patirsime po prisikėlimo, Materialieji Sūnūs ir Dukros, arba Adomai ir Ievos, kada jie atvyksta vykdyti užduotį tokiame pasaulyje, kur gyvena mirtingieji, jie būna – būtent jie – žmonijos dvasiniai Vadovai, ir jų priedermė – sukurti violetinę rasę. Ir jie taip pat bendraudami – Adomas ir Ieva – lytiškai, užmezga su Kūrėju tą naująją gyvybę – nuo jos prasideda violetinės rasės sukūrimas. O sukūrus bent jau pusę milijono – per kartų kartas – vaikų, anūkų, proanūkių, ir taip toliau, tada tiktai jiems leidžiama turėti bendrą šeimą su geriausiais mirtingųjų rasių atstovais. Štai taip palaipsniui – per kartų kartas – kuriama violetinė rasė, kad ji būtų imlesnė dvasingumui, atsparesnė biologinėms ligoms, ir tuo pačiu intelektualiai stipresnė, vystydama visą materialią civilizaciją ant Kūrėjo pagrindo-pamato. Štai net tie, atvykę iš aukštesnio statuso, kuriame mes būsime tik po prisikėlimo, kada mus pažadins, kai šitas materialus pavidalas išeikvos visą teikiamą gyvybinę Kūrėjo energiją, tai štai mes tada, būdami sielos tapatybe, sutiksime Adomus ir Ievas – sutiksime. Ir jie yra tie, kurie turi lytinius santykius, ir kuria tas naujas kartas Materialiųjų Sūnų ir Dukrų. Tai yra atitinkama asmenybės kategorija – Materialieji Sūnūs ir Dukros – ir jų priedermė – turėti tas šeimas, kuriose galėtų patyrimą kaupti mirtingieji, kaip auklėti mažylius. Jeigu jie neturėtų tokio patyrimo tame pasaulyje, kur pradėjo pradinį žengimą dar materialiu žmogiškuoju pavidalu, štai tie, kurie neturėjo šeimų, neturėjo vaikų, jie Adomams ir Ievoms jų šeimose padės ugdyti vaikų charakterį, nes Kūrėjas numatė, kad būtų patyrimas – kiekvieno – kaip auklėti mažylį vaiką Tėvo Meilės Galia drauge su Kūrėju. Tai štai – Adomas ir Ieva – jie yra dviejų lyčių. Todėl aš jums sakau kaip Kūrėjo – Rojaus Trejybės – ambasadorius – Jam aš atstovauju – esu Jėzaus apaštalas – kad skelbčiau Kūrėjo Gyvąjį Žodį - išgirskite jį - yra dvi lytys – dvi – vyras ir moteris! Ir keiskite visus įstatymus, kad jie įtvirtintų normalią šeimą tarp vyro ir moters! Nėra šeimos tarp tos pačios lyties mirtingųjų! Nedarykite jovalo, kuris ir taip yra didžiulis padarytas su pseudopandemija!
Kiekvienam reikės atsiskaityti už tuos šėtoniškus tamsos darbus!
Jūs einate prieš Kūrėją – jūs einate prieš mane, nes aš su Kūrėju esu VIENA dvasioje! Einate prieš Jėzų! Aš su Jėzumi, atstovaudamas ir jam, kaip apaštalas, esu VIENA dvasioje! Aš esu įgaliotas Rojaus Trejybės-AŠ ESU skelbti Gyvąjį Žodį jums – kiekvienam – visoje planetoje – amerikonams, japonams, visiems arabams, žydams – esu įgaliotas – ir aš savo misiją įvykdysiu nepriklausomai nuo jūsų užmačių! Jūs esate bejėgiai prieš Kūrėją!
Šiandien jūs gali būti, kad jaučiate savąją galią, bet ji nukreipta prieš Kūrėją, ji nukreipta prieš mane, prieš Šviesą, prieš Teisingumą, prieš Gailestingumą, prieš Meilę! Tai yra rizikingiausias kelias, kurį jūs pasirinkote – tęsti Šėtono, Liuciferio maištą prieš Tėvą, prieš Kūrėją. Jūsų pastangos yra jau dabar pasmerktos. Jūs jau dabar pralaimėjote.
Ateityje aš būsiu Lietuvos ir politinis vadovas! Tokia yra Kūrėjo Valia! Ir visi įstatymai bus taip pakeisti, kad jie bus nukreipti Kūrėjo linkme visos visuomenės labui – bendradarbiaujant! Aš žinau, ką sakau.
Apkabinu jus visus, net ir tuos, kurie dabar pilni kėslų – tamsos. Tai jums yra perspėjimas iš Kūrėjo mano lūpomis, kad paskiau nesakytumėte, jog niekas jums šito nesakė, kada jums bus pateikti vekseliai, kuriuos turėsite išpirkti. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal