Algimanto pamokomasis žodis – Visi vedliai turi būt nušvitę Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 05 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Sakau dvasinius mokymus, ruošiu Dvasinius Mokytojus visam pasauliui, ne vien tik Lietuvai – be Dvasinio Mokytojo negali būti Šviesos - planeta gyvena tamsos etapą.
Šiandien, važiuodamas į Šventovę, traukinyje, kada įlipo į vagoną – pilnas vagonas, kadangi apriboja dabar keleivių skaičių dėl karantino - vaikų įvairaus amžiaus, gal maždaug nuo dešimties metų iki keturiolikos-penkiolikos. Kiek supratau iš jų pokalbio, tai skautai – su kuprinėm, su įvairia papildoma atributika – tikriausia miške nakvojo – palapinės, miegmaišiai. Ir man patiko pasiklausyt, nemačiau, už manęs sėdėjo – aukštos sėdynės, atlošai aukšti tų sėdynių, tai nesimato, kas sėdi už nugaros – pagal balsus, kokie dešimties-vienuolikos metų berniukai. Jie šnekėjo apie mirtį, apie sielą, kadangi jie žiūri įvairius filmus, na, ten galbūt yra kompiuteriniai žaidimai. Bet mane nustebino jų pati šneka, lietuvis nelabai supras apie ką jie kalba, nes jie vartoja daug angliškų žodžių, ir maždaug – Soulas dabar neteko pusės sielos – nukrito pusė sielos – Na, ir ką? – Jam reikia dabar risetinti, risetinti ir tada gauna robotinį kūną – pozesina kūną – ir toliau tada gyvena. – Ir jeigu jums dabar reikėtų pasakyt, ką jie čia išreiškė, tai jums reikėtų dėliot, kaip atskirus, mažus mozaikos stikliukus, ir ne visi sugebėtų sudėliot tą paveiksliuką – jiems tai yra suprantamas žodynas - milžiniškai užteršta lietuvių kalba.
Tai yra baisu, kas daroma su lietuvių kalba, ir ypač tų mažylių vaikų, kurie nesupranta apskritai, kad galima kalbą užteršti, nes mokytojai šito neaiškina. Kita vertus, visi kompiuteriniai žaidimai juk angliški, tikriausiai jų niekas neverčia į lietuvių kalbą, o jeigu ir verčia, tai, aš manau, tokio pat proto, kaip ir šitų mažylių protas. Todėl man buvo gaila klausyt tokių samprotavimų, kurie yra klaidingi, bet to moko kompiuteriniai žaidimai – gali nukrist pusė sielos, gali kažką risetint, tai, supraskit, perkrauti kaip kompiuterio programą, gali pozesint kūną, reiškia, turėt savo nuosavybėje tą kūną - robotinį kažkokį kūną.
Štai, net palaipsniui jau užprogramuojamas konfliktas tarp tėvų ir vaikų! Šitoje šeimoje tėvai su šitais vaikais nesusikalbės, nes, pirmiausia, jie nesupras tų vaikų - kada jų nesupras, tie vaikai užsivers, nenorės su tėvais bendraut – na, ką su jais bendrausi, jeigu su jais negalima pasikalbėt – pasikalbėt apie tai, kas domina vaikus, o juos ir domina – risetingas, soulai – ką mato, girdi tų žaidimų metu, žiūrėdami kompiuterinius žaidimus. Jie nesimoko, kadangi visi mokslo metai yra neužskaitomi.
Praktiškai negalima nė vieno vaiko perkelt į aukštesnę klasę, nes mokslo metų nebuvo. Jie buvo uždrausti tos valdžios, kuri yra nusikalstama valdžia – politinės valdžios, kuri priėmė tokius sprendimus – daryti eksperimentus su vaikais.
Per yuotub‘ą aš pasižiūrėjau transliaciją iš šeimų maršo Vingio parke, Vilniuje. Pasiklausiau, ten įrašas buvo tiktai valanda, dvidešimt minučių. Buvo nuostabūs pasisakymai, tikrai mačiau gražius veidus – be jokių skudurų ant veidų, be jokių atstumų laikymosi – aš jaučiau broliškumą tarpusavyje tų žmonių. Jie buvo tais tikraisiais žmonėmis, kurių pasiilgo mūsų akys - Širdis mūsų pasiilgo. Ir kada tai dar žodžiais sustiprina, ir pasako – Mes neįgaliojom tos politinės valdžios priimt tokius sprendimus, svarstyt kažkokias Stambulo konvencijas, sugalvot papildomas lytis, šeimą gint, kai ją griauna iš vidaus – sako – ta vyriausybė, visi tie parlamento nariai pirmadienį turi atsistatydint – jie užgrobę valdžią netesėtai! – Ir tai yra Tiesa – Tiesa – bet yra didžiulis – BET. Vienas žemaitis pasakė, kad šeima – tai yra Dievo suteikta – ir mes ją ginsim!
Štai Išminties Žodis – Dievo suteikta – tai yra evoliucinė kategorija žmogui, kad vyras su moterimi – ir tiktai vyras su moterimi – gali sudaryti šeimą! Negali būt jokių šeimų vienos lyties dviejų žmonių! Ir tokiai šeimai negalima gaut jokių vaikų, kad juos galėtų žalot psichiškai! Tai yra nusikaltimas prieš žmoniją! Tai štai, tas – BET – yra – Kūrėjo nėra kaip Centrinės Asmenybės, kaip visos kūrinijos Energijos Šaltinio ir Centro, kaip mūsų Tėvo ir Motinos!.Nėra Kūrėjo tose kalbose net ir tų, kurie save pateikė, kaip kunigus! Ten du tokie buvo scenoje tarp organizatorių – vienas buvo jums jau žinomas egzorcistas Valkauskas, Volkūnas kažkoks, žodžiu, tai tas žmogus apskritai nesuvokia, kas yra Kūrėjas. Jis – kariuomenės vyriausiasis kapelionas – kariuomenės! Įsivaizduokit – tam žudymo instrumentui dar duodamas kažkoks kapelionas! Tai, įsivaizduokit, kokio turi mąstymo būt tas žmogus, jeigu jis kariuomenei, kareiviams, kurie programuojami kaip žudikai, jisai skelbia iškreiptą Kristaus Evangeliją, nes tikrosios jisai niekada negirdėjo, nes jis neskaitė Urantijos Knygos, jis neklausė mano mokymų. Mane išvadino sektantu prieš daug metų pats nesuprasdamas, ką aš darau – išdrįso tart žodį prieš mane – prieš Kūrėjo Ambasadorių šitoje planetoje – Jėzaus Apaštalą. Jis išdrįso pats teigdamas kitiems, kaip jisai sako – Dievo sampratą – padėdamas jiems. Jeigu jis padėtų surast Dievą žmonėms savo viduje, tai būtų Šviesa, bet jis dabar užsiiminėja neegzistuojančių piktųjų dvasių išvarymu! Katalikų bažnyčia – institucija – jam suteikė tą teisę būti egzorcistu – išvarinėti dvasias, kurių nėra! Ir žmonės tuo paveikti. Štai kokios tada yra, tos dabartinės bažnyčios apeigos, kad jie neatsiriboja nuo tokio kapeliono, nuo tokio egzorcisto, nes jie patys yra šėtonininkai – ir jiems tada šeima nerūpi! Nė vienas, kaip oficialus asmuo, kaip bažnyčios institucija, neparėmė šito šeimų maršo! Pasisakė ten vyskupai keli – bet asmeniškai kalbėjo, ir pasakė – Mes ten nedalyvausime, bet mes melsimės už juos. – Bet tai nėra bažnyčios institucijos nuostata šito maršo atžvilgiu!
Aš pasiklausiau penkių ar šešių kunigų diskusiją per televiziją – visi tą patį atkartoja – Mes negalim ten dalyvaut, bet mes pasimelsim, kaip ir vyskupai. – Bet jūs pasakykit tą žodį, tai jūsų institucija remia ar ne, o ne pavieniai, nes institucija daro poveikį politinei valdžiai, kad valdžia žinotų, jog bažnyčia remia šitą šeimą - ne pavieniai vyskupai, kunigai, kurie drebėdami sako – Na, mes melsimės, bet ten nepasirodysim.
Kadangi ir jie neturi to Kūrėjo kaip Centro savo Širdyje, todėl ir visas šitas maršas, na, organizuotas aklų žmonių, kurčių žmonių. Jie teigia nuostabias idėjas, gražias idėjas, bet jos yra negyvybingos – be Kūrėjo, atrasto viduje, prieis aklavietės, susipriešinimo. Tik su Kūrėju gali būt surandamas labirintas iš tamsos! Štai tam ir reikalingi Dvasiniai Mokytojai, kad apšviestų ir tuos, kurie tikrai nuoširdžiai nori apginti šeimą – bet dar daugiau, kad apšviestų tuos, kurie kėsinasi į šeimos gerovę, į šeimos institutą! Be Kūrėjo to padaryti neįmanoma! Reiškia, kaip Gyvasis Vanduo reikalingi Dvasiniai Mokytojai, kad jie būtų tuo piltuvėliu aiškindami, jog kiekviename yra atrandamas realus ir gyvas Kūrėjo Fragmentas – Kūrėjo Dvasia – Minties Derintojas. Ir ne Kristus, bet – Kūrėjas – yra Šaltinis ir Centras, nes Tas Šaltinis maitina ir Kristų – mūsų Šeimininką Sūnų Kūrėją – net ir valdantį Vietinę Visatą savuoju vardu dabar – bet ir jis gauna tą Gyvąjį Vandenį iš Kūrėjo. Be Kūrėjo jis negalėtų būti tas, koks yra dabar - Kristus Šeimininkas Sūnus Kūrėjas, valdantis šitą Vietinę savo sutvertą Visatą drauge su savo Partnere – Dukra Kūrėja – kuri ir paskleidė Šventąją Dvasią, pažymėdama visą Vietinės Visatos erdvę kosminėje erdvėje, atskirdama nuo kitų Vietinių Visatų.
Štai, tam Valkauskui reikia žinot tokias Tiesas, kad jis galėtų pasakyt – Kariuomenė negali apskritai egzistuoti, nes tai yra žudymo priemonė, žudymo instrumentas, žalojantis jaunų žmonių psichiką, pridengiant dar kažkokia demagogine Tėvynės meile – Tėvynę mylėkim, o priešų nekęskim – žudykime juos! – Kūrėjas yra Vienas visiems! Priešus susigalvoja politikai, ir paskiau verčia generolus priiminėti sprendimus žudyti kitus, o kad jie tą galėtų įgyvendint, jie turi tuos iškreipto mąstymo jaunuolius. O dabar net išdrįso jaunuoles imti į kariuomenę. Štai kokia yra iškreipta visa valstybė, bet pradžia yra nuo to, kad nėra Dvasinių Mokytojų – nėra kam paaiškint – Gerbiamieji, jūs pažeidžiate Kūrėjo vienintelį visai kūrinijai suteiktą Įstatymą – Meilės Įstatymą – kurį ir Kristus skelbė.
Ir vakar, kai aš klausiausi tų kunigų, ten Bernardinuose kažkokia aplinka, ir samprotavo kaip fariziejai – Kristus gi pasakė – mylėkite vienas kitą. – Tai kokia gali būt Meilė, jeigu priešus norite naikinti, žudyti, iš pradžių žudydami savo viduje sielas, kad vaikai važiuoja traukinyje ir kalba – pusė sielos nukrito, na, tada jau pozesinu kitą - robotinį kūną. Štai ką tie žaidimai daro, iškreipdami žmogaus psichiką, tada tokie jaunuoliai, atėję į kariuomenę, taip, ims ginklą, ir žudys kitus!
Nėra Lietuvos dabar, mielieji - nėra! Tai Sąjūdis – Šeimų Sąjūdis – kaip organizatoriai šito protesto maršo – jie eina be Kūrėjo. Viena profesorė pakvietė – Tai štai, kai priiminės partnerystės įstatymą parlamente, ar ateisite prie parlamento ginti šeimą? – Visi šaukia – Ateisim! – Na, ką jūs pasieksit tuo atėjimu? – dėl to, kad išgirstų turi tautos balsą? Kokį tautos balsą? – Tautos nėra, kaip tokios, yra įbauginti baudžiauninkai, neatradę Kūrėjo savyje. Jie pasimetę, ir valdžia pasimetusi, nežino, ką daryt – krypties nežino, nes kompaso neturi! Ta pati yra ir organizuojanti šeimų sąjūdžio - štai šito protesto maršo - vairuojanti viršūnė - tie vedliai – jie taip pat neturi kompaso. Gali išreikšt nuostatas – neigiamas nuostatas – vienokių ar kitokių sprendimų atžvilgiu, bet siulyt savo? – jie nežino, ką siūlyt! Kokios turi būti priemonės, kad šeima būtų stipri? O priemonė viena – atrast Kūrėją savo viduje – nėra antros priemonės, kad šeima būtų stipri! Negalima įstatymais reguoliuoti šeimos – šeimą reguliuoja Širdis! Taip pat Širdis reguliuoja ir politikus! Bet Širdis dabar kol kas yra, kaip paukštė narve – ją reikia išlaisvinti, kad ji pradėtų pulsuot Laisve, kad mąstymas būtų nesuvaržytas net direktyvom atskriejančiom iš Briuselio – laisvas Lietuvos mąstymas!
Štai, mano mylimieji, be manęs, kuris atstovauju Rojaus Trejybei-AŠ ESU – Kūrėjui – jūs nepajėgūs išsilaisvinti, nes jūs nežinot, kaip tą padaryt!
Štai kodėl aš pradėjau ruošt Dvasinius Mokytojus visam pasauliui, nes kai pradėjau ruošt dar nebuvo toks akivaizdus jovalas, koks yra šiandien, bet aš jau tada kalbėjau – bus blogai! O aš tą darau jau dvidešimt septyneri metai. Ir tada buvo įtempta padėtis, bet aš jums tvirtinau, kurie klausėsi mano mokymų, dabar neliko nė vieno iš tų pirmųjų, bet aš sakiau – Šitą akimirką prisiminsite, kaip pačią didžiausios ramybės akimirką, po metų jinai bus sunkesnė akimirka. Ir taip nuolat aš kartoju, ir dabar sakau – po kažkurio laiko jūs prisiminsite ir šią dieną kaip santykinės ramybės dieną palyginus su tuo, kas laukia – laukia dėl to, kad jūs nenorit klausyt to, ką aš sakau jums!
Kada aš pasižiūriu, kiek yra peržiūrėta mano mokymų – trisdešimt, keturiasdešimt, kai kur šimtas – per keletą metų. Kitus visokius blizgučius peržiūri per pusvalandį keliasdešimt tūkstančių. Štai kur nukreiptas žvilgsnis – į blizgučius, į paskalas, į savo materialaus gerbūvio kaupimą, sensacijų ieškojimą, arba kokių nors įdomybių, na, dar gamtos kokių nors pasigrožėjimų, turistinių kelionių, geografijos – bet tai, kas yra esminiai dalykai – kaip gyvent prasmingą gyvenimą, kad palikt geresnę aplinką ateities kartai, šiandien be manęs niekas to nemoko – o žiūrinčiųjų keliasdešimt tiktai. Štai, reiškia, sunkios, karčios pasekmės dabartinių priimamų sprendimų, ir jų įgyvendinimo - neišvengiamos! Išvengt galima tiktai su Kūrėju, atrastu savo viduje, tada bus kitokie virpesiai, jie visiškai kitaip veiks oro sroves – nebus tų žemų ilgų skleidžiamų mūsų virpesių – mūsų skleidžiamų bangų kad, kaip trombas užkimštų kapiliarus, kraujagysles, ir kraujas nebemaitintų deguonimi kiekvienos ląstelės, o ypač smegenų – ir ištinka tada insultas, infarktas - tai taip atsiranda audros, kada negali sklandžiai, pagal Kūrėjo sumanytą Evoliuciją, oro srovės judėti. Mes įtakojam, ne kažkokia gamybinė veikla, kad yra klimato pokyčiai – mūsų energiniai virpesiai, kurie vis krenta, degraduojant mūsų mąstymui, į vis žemesnę ir ilgesnių bangų spinduliuotę iš mūsų pačių smegenų – iš mūsų sąmonės ir pasąmonės! Štai, mes esam patys didžiausi priešai šitai planetai! Tai jūs turit tokius dalykus apmąstyt, kad nuo jūsų prasideda žmonija, ir baigiasi žmonija jumis – kiekvieno – asmeniškai! Priedermė mūsų – palikt geresnį gyvenimą kitai kartai negu mes gavom iš praeities kartos - reiškia, mūsų gyvenimas turi būt prasmingas su Kūrėju, ir tik su Kūrėju! Visi darbai pašvęsti Jam! Gyvenimas pašvęstas Jam, tada ir šeimoj bus Santarvė – šeimoj nebus problemų tarp kartų, kurios yra dirbtinės, bet jos egzistuoja realiai, ir graužia, ir vaikus, ir tėvus, mokytojus ir mokinius, politikus ir rinkėjus – tikisi, kad kažkas pasikeis. Nėra iš ko rinktis!
Mylimieji, turi būt Šviesa - Vedliai turi būt nušvitę Kūrėju! Jie tada veiks pagal Kūrėjo impulsus, kurie realiai jaučiami, atradus Kūrėją viduje - štai tas kompasas, štai tos programos yra Kūrėjo suteikiamos! Jos yra dabar neegzistuojančios apskritai!
Aš tą jums sakau norėdamas padėti jums – jums! Man padėt nereikia, man padeda Kūrėjas asmeniškai, bet tą, ką Jis man perteikia, aš pagarsinu jums, kurie šito nežinot, negirdit. Bet sustiprinimui aš sakau dabar – mes sukursim Lietuvą, kuri bus Šviesa šitai planetai – Lietuva skirta visam pasauliui rodyt, kaip kompasas, politinę kryptį! Tik su Kūrėju įmanoma visa politika, visas verslas, visas švietimas, visa medicina - tik su Kūrėju, atrastu savo viduje, ir ne kitaip! Ir aš žinau, ką sakau!
Tą aš sakau jums, kuriuos aš myliu – visus myliu – dėl to ir sakau iš Meilės jums. Pajauskite mano žodžių virpesių sąskambį jūsų Širdyje, paklausykit ramiai dar kartą šito mokymo, išgirskit Kūrėją, kuris kalba mano lūpomis jūsų labui, visų Gerovei. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal