386. Algimanto pamokomasis žodis – Visų problemų sprendimas yra Kūrėjas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 05 29

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Sakau dvasinius mokymus mūsų vienintelėje pasaulyje Gyvojoje Šventovėje, turinčioje Kūrėjo vardą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – gyvojoje Šventovėje. Dvasiniai mokymai yra skirti visai žmonijai, kuri šiandien turi daug problemų. Bet visos jos yra dirbtinos, nėra natūralios.
Ką tik mes garbinome Kūrėją per gyvąsias pamaldas mūsų Šventovėje, ir aš garbinimo akimirką ištariau, kad visų problemų sprendimas yra Kūrėjas – visų, kokios bebūtų – buitinės, intelektualios, dvasinės – iškylančios bet kuriam mirtingąjam, sprendimas yra tik Kūrėjas.
Ir kada aš žvelgiu į aplinką, būtent Kūrėjo Žvilgsniu, apimdamas visumą, aš matau tą dirbtinumą, kuris prieštarauja Kūrėjo sumanymui – Evoliucijai. Kūrėjas sumanė Evoliuciją visų šviesėjimui Brolystėje, ir Meilės Galia, kadangi Pats Kūrėjas yra Meilės Šaltinis ir Centras – Laisvos Valios Šaltinis ir Centras – Jis savo amžinųjų vertybių atsisakyti nepajėgus – nei Laisvos Valios, nei Meilės. Ir kada Jis padovanoja savo Dvasią, pavadintą Minties Derintoju, tada tas nuostabus Minties Derintojas – tai Kūrėjo Tikroji Kokybė – veikia mūsų protą iš vidaus, veikia daugiausia per pasąmonę, kada mes miegam, kada mūsų protas ir sąmonė yra atjungti, kada mes negalim priešintis, primesdami savo sprendimų, tam tikrų įgyvendinimų klystkelius, kada mes siekiame turto - materialia prasme - siekiame aukštesnių pareigų bet kokia kaina, nustumdami kitus intrigų būdu, melagyste, kada mes siekiame viešpatauti kitų atžvilgiu, menkinti kitus – tuo mes skiriamės nuo mums Kūrėjo suteikto asmenybės atvaizdo – spinduliuoti Kūrėjo Meile, spinduliuoti Gėriu, Grožiu, Harmonija. Kadangi šito nėra mūsų aplinkoje, tai šita padėtis primena dar laukinio, turint minty visą Urantijos istoriją – gyvenimo etapą – kada laukinis žmogus neturėjo supratimo, todėl jis naikino šalia esantį, mėgindamas gaut sau gardesnį kąsnį, didesnį kąsnį –naikino net ištisas rases. Įsivaizduokit, mūsų planetoje buvo šešios spalvotosios rasės – atsirado vienoje šeimoje, kadangi mūsų planeta yra eksperimentinės gyvybės planeta – tokių planetų yra kas dešimta – o visame šitame dangaus skliaute yra vienas trilijonas planetų su žmonėmis, kitas skaičius - tai tūkstantis milijardų – ir kas dešimtoji planeta yra eksperimentinė, kur gyvybės modeliai mėgina pagerint devynių planetų modelius, sukurdami dar geresnį modelį. Štai, mes esam tokia planeta. Ir natūralu, kad tokioj planetoj gyvybės eksperimentai ir pasekmės nėra taip lengvai numatomi, nors iki to momento, kada šitame pasaulyje buvo įterpta gyvybės plazma su ta gyvybės plazma buvo atlikta iki pusės milijono eksperimentų aukštesniame pasaulyje. Štai, mūsų gyvybė šitame pasaulyje - arba bet kuriame kitame pasaulyje - nėra atsitiktinė – tai yra ilgų, protingų pastangų rezultatas. Bet ir tokiai gyvybei iškyla didžiulis pavojus, jeigu Vedliai yra neatradę Kūrėjo savo Širdyje. Kiekviena planeta turi tikslą – kurti gyvenimą šviesesnį, geresnį savo aplinkai. Ir tą turi numatyt žmonijos Vedliai – jie turi patys būt gyvame ryšyje su Kūrėju. Reiškia, jie turėtų būt Kūrėją atradę savo Širdyje, tuo labiau, kad tai yra įmanoma, nes, kaip aš sakiau – Kūrėjas padovanoja savo dalelę – Minties Derintoją – ir jis veikia mus iš vidaus - mūsų protą – štai dėl to mes galim atrast Kūrėją, ir pajaust tą atradimą realia būsena. Todėl žmonijos Vedliai ir turi būt tie, kurie galėtų kitiems, dar neatradusiems Kūrėjo, aiškint, koks yra jų aplinkoje kylančių problemų sprendimas su Kūrėju. Jie negali šito aiškint, jeigu neturi patyrimo, kad tik su Kūrėju sprendžiamos visos problemos. Be Kūrėjo žmonija iš esmės degraduoja – neįmanoma išlikti šviesiai žmonijai, kada Šviesos Šaltinis yra paneigiamas, arba yra milžiniškas susiskaidymas, koks turi būt požiūris į Dievą. Požiūris yra ne intelektualus, turi būti atrastas Kūrėjas Širdyje, ir tada patyrimas yra dvasinis. Ir tuo metu negali būti jokio susiskaldymo, nes kiekvienas patiria dvasinį patyrimą, atradęs Kūrėją savo viduje, panašų, nes Kūrėjas yra Tėvas ir Motina visai kūrinijai. Todėl net ir šeimoje, jeigu yra mylintys tėvai, tai tos šeimos vaikai, jie gi yra skirtingos asmenybės, bet jeigu ta Meilė dalinama visiems, ir dalinama vienodai, jie į tėvus žiūri ne kažkokia ypatinga prasme – savo patyrimu jie nori prie tėvų prisiglaust, nori su jais bendraut. Ir nepaisant to, kad jie turi skirtingą patyrimą išorinėje aplinkoje, bet viduje yra virpesiais būsena pajuntama labai artima, ir tada susiskaidymo nėra - visi pasakys – Taip, aš myliu tėvą ar motiną, ir jie mane myli, aš tą jaučiu, tą demonstruoja jų veiksmai. – Kūrėjas, būdamas Meilės Šaltinis ir Centras šitą Meilę lieja virpesiais – virpesiais – ir tada, kai atrandi Kūrėją savo Širdyje, tu būsena paliudiji tą Meilę. Ir tada, kuo daugiau tu geri tuos Meilės virpesius, tuo stipriau jie ima tekėti iš tavęs, nes viduje susidaro Meilės spaudimas sąmonės lygiu. Tu to spaudimo negali atlaikyt – jisai išsiveržia iš tavęs. Ir tai yra didžiulė Palaima patirti Kūrėjo atradimą. Ir tada tu gali suprasti, kada kitas aiškina apie Kūrėją dogmatiškai, intelektualiai, kad jo teiginiai gali būt gražūs, bet jis net nesupranta, ką sako. Ir kada tu mėgini jam paaiškint, kaip yra Kūrėjas iš tikrųjų atrandamas Širdyje, nepatiki tavo žodžiu, ir ieško vis tiek intelektualiu būdu spręsti savąsias problemas, manydamas, kad tai yra patikimesnis kelias, nes kaip gali Kūrėjas, kuris yra nepasiekiamas, jų samprata, padėti spręsti buitines problemas? Būtent Kūrėjas sprendžia viską, nes Jis yra Visumos Šaltinis ir Centras. Negali būt jokios problemos, kurią būtų įmanoma išspręsti tarsi tu nebebūtum susietas su Šaltiniu, tarsi būtum už Jo kažkur – visi yra Jo glėbyje. Ir jeigu, būdami glėbyje kažkas stengiasi išsiveržti iš Jo, kaip neklaužados vaikai mėgina išsiveržti iš tėvų veikimo aplinkos, darydami savus klaidingus sprendimus, ir juos įgyvendindami blogio kryptimi, tai čia žmonija ir sukuria tokias problemas, kaip neklaužados vaikai! Problemos yra vaikiškos, bet žmonės kenčia realiai, kaip suaugę – kada sujaukiama aplinka, kada sujaukiami visi tarpusavio ryšiai, net šeimoje ryšiai nutraukiami. Tai kaip galima laikyti tokius vedlius – prezidentus, premjerus – išmintingais? Jie nesupranta, ką daro! Jie žaloja žmonių psichiką – ypač vaikų, ir tai atsilieps tų vaikų šeimoms!
Aš šiandien per radiją išgirdau, kad Lietuvos vyriausybė pritarė naujo centro – psichologijos centro – kūrimui, nes dabar tiek daug žmonių, kurie turi problemų – psichologinių problemų - reiškia, reikia jiems padėti. O kas gi sukūrė tokią padėtį? – ne jūs, mano mylimieji – vyriausybe, prezidente? Ir šitie žodžiai tinka kiekvienam – kiekvienam prezidentui, kiekvienai vyriausybei. Kenčia žmonija, nes karai sukurstomi ne paprastų žmonių, o politikų – karai sukurstomi trumparegių, arba visiškai aklų ir dvasiškai kurčių politikų – o tada kariauti turi visi, kurie gyvena tame krašte, kentėti turi visa aplinka, net ir ne tame krašte gyvenanti – ir visa žmonija.
Amerika šiandien patvirtino kasmetinį biudžetą – kitų metų biudžetą – septyni šimtai milijardų dolerių skirti Pentagonui. Septyni šimtai milijardų išmest į balą! – gamint žudymo instrumentus – ginklus – mokėt atlyginimus generolams, admirolams – kur yra Išmintis, kur yra Šviesa, kur yra Brolystė?! Tai yra kelias į civilizacijos naikinimą! O kadangi dabar atsirado tokių intelektualių sprendimų, kur galima paveikt daugiau negu materialiais ginklais žmogaus sąmonę, tai skiriami milžiniški pinigai ultragarso ginklui, kur bangomis galima paveikt žmogaus sąmonę. Viskas yra gaminama naikinimui – naikint savo dvasinį brolį ir sesę! Ar gali šitaip elgtis išmintingas Vedlys? – jokiu būdu ne! Tai prieštarauja Kūrėjo Valiai, prieštarauja Evoliucijai! Kūrėjas numatė, kad kiekviena karta paliktų geresnį gyvenimą planetoje, palyginus su tuo gyvenimu, kurį paveldėjo iš ankstesnės kartos. Tas įmanoma tiktai bendrų pastangų dėka.
Jeigu mes prisiminsime mūsų planetos istorinę praeitį, kurios nefiksuoja jokie moksliniai, archeologiniai tyrinėjimai, kurie yra pateikiami epochiniame apreiškime – Urantijos Knyga – tai mes sužinosime, kad šitame pasaulyje buvo raudonoji rasė, kuri sunaikinta, buvo žalioji rasė, kuri sunaikinta, mėlynoji rasė sunaikinta, oranžinė rasė sunaikinta. Buvo šešios rasės – šešios spalvotosios rasės – keturios iš jų sunaikintos, išliko – geltonoji ir indigo – juodoji rasė. Štai ką reiškia, kai be išmintingų vedlių žmonija ieško krypties – neturi navigacijos priemonių Širdyje! Dabartiniai vedliai naudoja įvairias materialias, palydovines navigacijos sistemas, bet Širdyje neturi net kompaso, todėl jie plaukia be krypties, naikindami žmoniją net ir subtiliais metodais, net ir tokiais, kaip vardan didesnio pelno nuodyti žmones vakcinomis! Tai yra nuodijimas tiesiogine prasme! – eksperimentavimas! – ką darė koncentracijos stovyklose nacistinis nusikaltėlis daktaras Mengelė, kaip karinis nusikaltėlis nuteistas. Šiuo atveju tokiais nusikaltėliais yra dabar pasaulio vedliai realiai. Jie eina prieš Kūrėją, eina prieš Evoliuciją, eina prieš Šviesą, Meilę, Tiesą, Teisingumą, Gėrį, Grožį, Brolystę, jie eina prieš visas amžinąsias vertybes, nesuvokdami, kad jų praeitis, tai yra - kaip aš sakiau - tolimoje laukinių epochoje, kuri seniai yra praėjusi prieš tūkstančius metų, bet jų sąmonė yra to laukinio lygio. Dėl to nesvarbu, kad jie dėvi modernius drabužius, važinėja limuzinais, skraido nuostabiais lėktuvais, bet viduje jie yra laukiniai, kovojantys vėzdais, kaip kovodavo laukinis, neturėdamas ginklų.
Štai, mano mylimieji, visi sprendimai yra Kūrėjo rankose, ir tik su Kūrėju mes galime išspręsti visas problemas – atsilaikyti prieš bet kokį melą, patirti dvasinę vidinę santykinę Ramybę – santykinę – nes tikrosios Ramybės, kada aplinkoj siaučia audros negali būti, kada yra nuoširdus reagavimas į aplinkos skausmą ir kančias, nesvarbu, kad aplinka yra nemąstanti, neturinti kosminės Įžvalgos, bet vis tiek tai yra mūsų dvasiniai broliai ir sesės, ir juos skriaudžia tie prezidentai, premjerai, vyriausybės, einančios savanaudiškų ir blogio užmačių kryptimi – jos eina šėtonizmo kryptimi. Mes turime Kūrėją atrastą savo Širdyje, ir su Kūrėju mes jau dabar esame nugalėtojai!


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal