387. Algimanto pamokomais žodis – Įsiklausykit į mano žodžius – jie yra iš Kūrėjo – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2021 05 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas, aš sakau dvasinius mokymus, ruošiu Dvasinius Mokytojus - paprastai Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje, vienintelėje tokioje pasaulyje, šventovėje per mūsų gyvąsias pamaldas. O gyvosios pamaldos skiriasi nuo įprastinių – bažnyčiose vyksiančių pamaldų – tuo, kad reikia atverti savo Širdį, kiekvienam, kuris ateina į tas gyvąsias pamaldas. Svarbu, štai, Širdies atvėrimas. Na, čia metaforiškai kalbant – Širdies atvėrimas - iš tikrųjų viską apsprendžia asmenybės dvasinis gyvasis dieviškasis išminties protas, kuris veikia smegenų dėka. Tai yra mūsų pradinis etapas, kai mes turime materialų žmogiškąjį kūną, bet toji proto aukštesnė pusė – išminties asmenybės protas – jis yra amžinas. Tas vidinis gyventojas – asmenybė - ji yra amžina – tai yra Kūrėjo Amžinybės Šaltinio ir Centro dovana mums visiems, ir kiekvienam. Šitas materialus pavidalas yra trumpalaikis, jis skirtas mūsų bendravimui ir Gėrio skleidimui Gėrio veiksmais ir darbais visumos Gerovei, ir dar ne bet kaip skleisti, bet taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus! Tą reikia pajausti, tą gali padaryti tiktai atradęs Kūrėją savo viduje, o kad atrastum, tu turi žinot, kad Kūrėjas yra Realus, Tikras, Gyvas, ne dogma, ir Jis yra mūsų viduje, nes Jis padovanojo kiekvienam, nuo pirmojo moralinio sprendimo dar vaikystėje, Savąją dalelę, Savąją dvasią, pavadintą Minties Derintoju. Ir štai, tas Minties Derintojas yra ta Gyvoji Jungtis su pačiu Kūrėju. Minties Derintojas yra ta pati kokybė, kaip Vandenynas ir Vandenyno Lašas, ta pati vandens kokybė – apimtis ne ta, bet kokybė ta pati, Meilė - ta pati, iš Kūrėjo, Gailestingumas - tas pats, iš Kūrėjo, Šviesa, Išmintis, Teisingumas yra tas pats, iš Kūrėjo.
Štai, tik atradus Kūrėją savyje, tu ir gali tada gyvai Gyvojoje Šventovėje melstis, garbinti Kūrėją, neatlikdamas jokio ritualo, neskaitydamas jokių maldų, tu savo virpesiais, savo būsena pajauti, o lūpos ištaria tuos žodžius, kokie atitinka tų virpesių dažnį, nes virpesių - energinių virpesių - iš Kūrėjo dažnis kinta.
Jeigu mes susilpniname savo ryšį su Kūrėju, tas dažnis smunka į žemesnį lygį. Labiau mes atsiveriame Kūrėjui – nuoširdžiau, giliau – dažnis auga, aukštėja, o jam ribų nėra. Tai yra Kūrėjo, kaip Energijos Šaltinio ir Centro energiniai virpesiai ir mums, kaip asmenybei – kiekvienam skirti – ir mes juos turime gerti kaip Gyvąjį Vandenį savo gyvenimu, pažindami kūriniją plačiau, giliau patirdami Kūrėją savo viduje, ir veikdami drauge su Kūrėju Meilės Galia, Gėrio veiksmais visumos Gerovei. Štai, tiktai šitokiu būdu tu gali pajausti atėjęs į Gyvąją Šventovę tą būseną sąmonės lygiu, bet tuo pačiu šita būsena aukštais energiniais Kūrėjo juntamais virpesiais apvalo mūsų pasąmonę, kur sukaupta daug teršalų - o tai yra ir baimės pasireiškimas, pykčio, įvairiausių ydų, pavydo, keršto, įvairių intrigų, paskalų, sąmokslo organizavimo - visa tai, tie teršalai, į pasąmonę nusėda, ir ne tiktai kiekvienam individualiai, bet ir kolektyviai.
Štai, dabar įsivaizduokite, žmonės vaikšto dėvėdami tuos skudurus, kurie vadinami, na, sakyčiau klaidingai – medicinėmis kaukėmis. Kaukė - tai yra kada tu dėvi ant veido užmaskuojantį tą veidą kokį nors atvaizdą iš pasakų vaikams, per įvairius karnavalus, arba tu dėvi vidinę kaukę, kaip skirtingai elgiesi su įvairiais žmonėmis, siekdamas įvairių interesų patenkinimo, ir žmonės negali atskirti, koks tu esi iš tikrųjų. O tas skuduras medicinine kauke negali būti vadinamas, nes jisai nukreiptas prieš mediciną - jis apsunkina tolygų laisvą kvėpavimą - tu kvėpuoji tada iškvėptu anglies dvideginiu. Tu kvėpuoji tais atidirbto jau oro, kurį turi šalinti iš organizmo pats organizmas - ir pašalina per kvėpavimą, pašalina per poras, per odą, pašalina tai, kas yra toksiška - ir mes dabar neleidžiam tam toksiškam iš mūsų išėjusiam anglies dvideginiui prasiveržti į erdvę, kad jis apsivalytų, net ir tų pačių medžių dėka, kurie apvalo anglies dvideginį, paversdami į deguonį. Štai, tai neturi nieko bendro su medicina – tie visi skudurai. O dabar sąmonė pažeista žmonių, pasąmonė užteršta per šituos vos ne pora metų, kada sugalvojo piktosios, šėtoniškosios jėgos, dar likusios nuo Šėtono ir Liuciferio maišto, trunkančio du šimtus tūkstančių metų – trukusio, iki Jėzaus atėjimo – maišto, kuris tęsėsi du šimtus tūkstančių metų. Štai - palikuonių palikuonys. Kiek buvo įvairių kartų, kurios maišėsi tarpusavyje, ir išliko tas blogio noras kenkti kitiems vardan savo intereso patenkinimo – didesnio turto, didesnės valdžios, didesnio pasitenkinimo, kad aš esu vertingesnis už kitą, kad aš esu stipresnis. Ir štai tokios apraiškos atėjo iki tokios akimirkos, kad mes dabar visą žmoniją matom, kaip ji yra paveikta bet kuriame kontinente baimės. Tie skudurai, tos mazgotės ant veidų kabo net ir kada nebūtina ją dėvėti atvirame ore. Tie, kurie dabar vadovauja įvairiose šalyse, eina prieš Kūrėją. Nėra Dvasinių Mokytojų, kurie galėtų tarti savo Šviesos žodį viešai. Aišku, uždaryti visi kanalai. Lieka toks, na, čia vaikiškas kanalas – youtub‘as, jis skirtas pramogoms. Tada žmonės puola, žiūri, milijonai, žiūri pramogines kažkokias nufilmuotas siužetines medžiagas, bet rimtų apmąstymų ten nėra. O jeigu ir yra, tai juos žiūri keliolika, keliasdešimt, keli šimtai tų žiūrovų – poveikio aplinkai neturi – neturi šiandien. Nors iš esmės ir šiandien turi, tai tik priklauso kokiu laipsniu.
Va, dabar, įsivaizduokit – jūs turit tinklą. Tinklas - didžiulis, ir tas tinklas užmestas ant visos žmonijos – ją reikia išlaisvinti, reikia atrišti tuos mazgelius, kurie sudaro to tinklo akis. Ir kada mes, atradę Kūrėją savo viduje, urantai, gyvendami Kūrėjo Šviesa ir Meile, imam tas akis atrišinėti, tuos mazgelius, kad nutrauktume tą tinklą nuo žmonijos nelaisvės iš tų skudurų, iš tų blogio ydų, kad mes galėtume paaiškinti – ydos ištirpsta tiktai Kūrėjo Meilėje, su viena sąlyga – viduje atradus Kūrėją. Betgi žmonija yra po šituo tinklu ir tas tinklas spaudžia visus, o mes atraišiojam atskirus mazgelius.
Tai, įsivaizduokit, jeigu tinklas apima visą gaublį, o mes atraišiojam po mažytį akelės plotelį, mes nematom, kad išlaisvintume žmoniją, nes labai mažas plotas, o žmonija dauginasi, ten patenka, sulenda į tinklą, nes visi, kurie tame tinkle yra, jie nežino, kad galima tas akis atrišti, perkirpti Kūrėjo Galia, nes niekas jiems neaiškino. Jie visi spaudžiasi, jie visi riečiasi, o mes, mažytė grupelė, atrišinėjame tuos mazgelius, ir tada pradedi mąstyti, koks tai yra poveikis, kai žmonių, patenkančių į tinklą, vis gimstančių iš tų pačių, kurie yra tinkle, ir paveikti tos psichozės, kurią sumodeliavo esantys valdžioje visame pasaulyje, ir jam, kaip parankiniai, pritaria ir įvairių šalių prezidentai, štai, kaip sugebėti tada palaikyti tą įtikėjimą, kad tas darbas yra prasmingas, atrišinėti kiekvieną tą tinklo akį. Atrodytų nėra, nėra poveikio visam tinklui, ir vis tiktai – yra poveikis.
Tegu žmonija sėdi tame tinkle, tegu jie kenčia, nes jie patys nenori išgirsti Laisvės, Šviesos, Kūrėjo Meilės Žodžio, bet mes tada turim atrišinėti tuos tinklo akių mazgelius vardan savęs! Tai išbandymas mūsų Kantrybės, Įtikėjimo, ir tuo pačiu ruošimasis aukštesniam laipteliui po prisikėlimo, nes mums per šitą nuolatinį darbą, kuris įmanomas tiktai stiprinant mūsų Įtikėjimą iš vidaus, mes būsime pasirengę tiems iššūkiams, kurie bus tiek šitame pasaulyje ateityje, tiek po prisikėlimo, kada bus mums suteiktos daug stipresnės, galingesnės užduotys. Ir mūsų štai šitame pasaulyje pasiektas tas kantrus, nuoseklus, ir Įtikėjimu pagrįstas tinklo akių atrišinėjimas, visiškai nepriklausomai nuo to, kiek jisai veikia tuos, kurie yra tame tinkle, tai bus tas patikrintas mirtingasis, kuriuo galima pasitikėti Kūrėjui, kur Jis pasakys – Aš savo sūnumi ar dukra esu patenkintas ir pavedu jam aukštesnę užduotį, nes pasitikiu ir žinau, kad jis tą užduotį įgyvendins. - Ir tai bus atpildas už to tinklo akių mazgelių atrišinėjimą, kad ir kaip atrodytų tai būtų sunkiai suvokiamas ir prasmingas darbais, kai niekam tai nerūpi, bet rūpi tai Kūrėjui! Dirbkite Kūrėjui, ir visi šitie virpesiai, jūsų darbai, skleisis! Ir tie, kurie bus ir tame tinkle pavergti, bet matys jūsų nuoseklių Šviesos darbų pasireiškimą, jie savyje klaus – o kodėl jisai šitaip elgiasi? Kodėl jisai yra kitoks?

Aš šiandien traukiniu atvažiavau, o važiuodamas į stotį aš jau maniau, kad vėluoju, tai ieškau kaukės, dar į sustojimą skubėdamas, ir kadangi užsimoviau kitas kelnes – nėra kaukės. Įsivaizduokit, aš turiu važiuoti į Kauną, troleibusas atvažiuoja, aš jį vejuosi galima sakyti, o kaukės nėra. Turėtų vairuotojas mane išprašyti, bet jis uždaro duris, aš toliau važiuoju – paskiau prisiminiau, kad aš turiu gi atsarginių kaukių kuprinėje. Surandu tą kaukę, deduosi, pirmą kartą tokią mandrą – jeigu žinot tą žodį, ką reiškia? – Žinom. – pasigirsta urantų atsakymas. – Balta kaip gulbė, bet man ji labai atrodė sunki. Tai aš tada ją nuimu – taip, išsiimu vandens, mėgindamas pavaidinti, kad geriu. Žodžiu, aš atvažiavau taip nuiminėdamas-užsidėdamas kaukę iki geležinkelio stoties. O traukinyje, na, aš jos nesidėjau, kol nepradėjo traukinys važiuoti – kokia penkiolika minučių. Susėdo šalia keturios jaunos moterys ir šnekasi, kaip skiepijasi, kaip jaučiasi, kaip tą pasą gavo. Žodžiu, kalba sukasi apie tokius su šita pseudopandemija susietus dalykus – kaip blogai jos jautėsi po skiepo, ir po antro. Ir kada traukinys jau pajudėjo, jaučiu, kad tuoj ateis tas kontrolierius, bet nespėjau pamatyti, pamačiau, kai jau jis visiškai netoli, tai aš užsidėjau tą kaukę, viskas puiku, kada jis praėjo, aš nusitraukiau ją ir apsimečiau, kad aš miegu. Žodžiu, miegančiam nėra numatyta, kad kaukės turi būti dėvimos, net ir traukinyje. Kita vertus, man buvo lengviau tada ir bendrauti su Kūrėju, ir aš atvažiavau į Kauną nedėvėdamas tos kaukės. Ir lengva kvėpuoti, kada tu nesudarai kliūčių kvėpavimui. O kliūtis sudaro tie, kurie eina prieš Kūrėjo Valią. Štai kodėl šitie skudurai negali būti vadinami medicininėmis kaukėmis, nes medicina turi padėti šitam organizmui išsilaisvinti iš bet kokių kliūčių, o čia - atvirkščiai – tos kliūtys yra tik sustiprinamos. Tai sukelia psichozę, sukelia baimę, ir ją vis palaikant, suteikiant tas pseudo kažkokias chemines vakcinas, nepatikrintas. Tai yra nusikaltimas prieš žmoniją. Aš vakar sakiau, kad tai yra Hitlerininkų, buvusių konclagerio daktaro Aušvice, Mengelės bandymai su žmonėmis. Čia yra tas pats – nusikaltimas prieš žmoniją. Mengelė buvo nuteistas mirties bausme Niurnbergo procese.
Taip kad, mano mylimieji, tie, kurie prisidedate prie šitokio spektaklio būdami prezidentais, premjerais, vyriausybės nariais, jūs tampate nusikaltimo prieš žmoniją bendrininkais. Kūrėjas taip pat mylėdamas visus, Jis suteikia Evoliucinį Procesą, kad žmonija vystytųsi kurdama geresnę aplinką, palyginus su ta aplinka, kurią gavo iš praeities kartos. Ją galima sukurti tiktai Gėrio ir Meilės veiksmais bendra Brolystės atmosfera, kai veikiama bendradarbiaujant, ne konkuruojant, siekiant užimti vienas kito rinkas, siekiant nustelbti valstybes, gaminti ginklus – ne - bendradarbiaujant ekonominėje, politinėje srityje. Bet tam būtina, kad būtų Dvasiniai Mokytojai – mokytų kaip reikia atrasti Kūrėją savo viduje, kad prezidentai būtų tik tokie, kurie yra atradę Kūrėją savo viduje, ir dar geriau – gimę iš dvasios – štai tada bus ateitis, kuri yra Kūrėjo sumanyta kaip Evoliucijos pasireiškimas šitai planetai. Vardan šito buvo atėjęs Kristus prieš du tūkstančius metų, vardan šito aš esu kaip Rojaus Trejybės-AŠ ESU ambasadorius ir Jėzaus apaštalas šitame pasaulyje – kad jums atskleisčiau šitą Tiesą. Įsiklausykit į mano žodžius, jie yra iš Kūrėjo tariami jums asmeniškai, ypač tiems, kurie aktyviai prie šito prisidedate - bet jie skirti kiekvienam – nepriklausomai nuo jūsų rasės, nuo tautybės, nuo kalbos, kuria jūs šnekate. Tai yra žinia jums, kurią man perteikia Kūrėjas, kad išgirstumėte savo materialia klausa, bet pajaustumėte dvasine Širdimi šitų teiginių kokybę - Gyvąjį Turinį.
Atsiminkite, Kūrėjas nesiunčia nė vienos ligos, nė vieno viruso - virusus sukelia tiktai mūsų baimė - žemi energiniai virpesiai. Tą turi įsisąmoninti medikai, psichologai, psichiatrai, genetikai. Viskas yra mūsų rankose. Kuo aukštesnis energinis dažnis bus, ateis ta akimirka, kada dažnis bus nepriimtinas jokiam virusui, nebus nė vieno viruso. Dabar tai jums atrodo fantastika, bet bus taip, kaip sakau aš, ne taip, kaip jūs norit įteigti kitiems, nes aš žinau, ką sakau, ir žinau tai iš Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal