34. Tėvo dvasia, Minties Derintojas, mokymas apie Mirtingųjų Rezervinį Likimo Korpusą, 2008 02 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, ir garbinu iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

 

Mylimas Tėve, aš Tavęs noriu paklausti apie Mirtingųjų Rezervinį Likimo Korpusą. Būtent šitas klausimas yra pateiktas mūsų svetainės Forume vienos iš sielos sesių. Ji, kaip ir aš, manau, kaip ir daugybė kitų mūsų, norėtų sužinoti daugiau apie šių žmonių veiklą Urantijoje, jeigu tai yra tokia informacija, kurią galima perteikti visiems mums viešai.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, Mirtingųjų Rezervinis Likimo Korpusas yra tokie žmonės, kurie dar tebėra savo materialiu pavidalu jūsų planetoje, bet apie savo priklausomybę šiam korpusui nežino nieko.

Jiems tokius neįprastus dalykus, kaip apie kokių nors korpusų egzistavimą, neįmanoma būtų paaiškinti taip, kad jie šito, jiems dvasių suteikiamo paaiškinimo neišsigąstų.

 

Jūs esate per daug neišvystę savojo dvasinio mąstymo, kad galėtumėte realiai ir rimtai mąstyti apie dvasių egsistavimą Mano visoje kūrinijoje. Jums tokie samprotavimai atrodo nerealūs, dėl to į tokius aiškinimus nežiūrėtumėte rimtai. O jeigu dar patys pradėtumėte išgirsti jums sakomus dvasių, kurių jūsų akys nemato, žodinius paaiškinimus, tai jūsų išgąstis dar daugiau padidėtų.

Tačiau nepaisant tokios apverktinos jūsų pasaulio padėties, dvasiniu požiūriu, jūs turite nuostabių patyrimų net ir su tokiu Mirtingųjų Rezerviniu Likimo korpusu, nes būtent dėl to, kad jūsų pasaulyje reikia dar padaryti tiek daug darbų, kurių organizavimui ir įvykdymui ir panaudojami šitų korpusų parengti ir patikrinti mirtingieji, jūsų sielos broliai ir sesės, Mano mylimi vaikai.

Tie gėrio darbai, kurie yra daromi jų rankomis, yra paprasti darbai, kuriems atlikti ir reikalingi tokie mano vaikai materialiu pavidalu. Jeigu jūs išgirstate, kokią nors gerą žinią, ar kokį nors jums skirtą pranešimą, informaciją, kuri jums iki tol nebuvo nei reikalinga, nei atėjusi į galvą, o vis tik ją jums perduoda žmogus, tai ir bus tokio Rezervinio Likimo Korpuso dalyvio atliktas darbas. Šitie darbai yra trumpalaikiai, jie gali užtrukti vos kelias minutes ar valandas, bet jie atliekami, ir atliekami net ir pačiam žmogui nesuvokiant to darbo nei prasmės, nei tikslo dieviškuoju supratimu. Jis tik suvokia to darbo vertę savo asmeniniu suvokimu.

Aš tau pačiam noriu priminti, kada tu važiavai su Urantijos Knyga per Lietuvą, tau irgi perdavė informaciją aplankyti Kryžių kalną Šiauliuose. Ir tau nepaaiškino nei kodėl tu ten turėtum nuvažiuoti, nei kada būtent turėtum ten nuvažiuoti. Tiesiog tu tą pačią popietę ir to paties žmogaus, kurį sutikai du kartus toje pačioje gatvėje gavai lygiai tą pačią informaciją – aplankyti Kryžių kalną. Be jokio paaiškinimo. Ir tas mano sūnus, perdavęs tau šitą pranešimą, pats irgi nežinojo, KODĖL tu turi aplankyti Kryžių kalną. Tačiau jis atliko Rezervinio Likimo Korpuso nario užduotį.

Ar bet kas gali tokią užduotį atlikti? Ne, ne  bet kas. Tik patikrintas, dieviškuoju požiūriu, Mano vaikas, kuris gali apraminti savo sielą ir daug lengviau išgirsti jam perteikiamą informaciją, kad jis atliktų tokį pavedimą.

Kadangi jūs tokių dalykų sutiksite savo dabartinėje aplinkoje vis daugiau, tai ir patys pamatysite, kad tokie Mano sūnūs pasitarnauja Man, perduodami Mano prašymus, net ir patys šito nesuprasdami, bet nesipriešindami Mano prašymams, Mano vedimui, tokius pranešimus perduoti kitiems Mano sūnums, kuriems jie ir skirti, kad būtų vykdoma viena ar kita Mano užduotis, numatyta šiems Mano vaikams.

Jūs turite žinoti, kad Manoji kūrinija yra milžiniška šeima, kurioje jos nariai Mano yra panaudojami pagal jų parengimą ir sugebėjimus tuos pavedimus atlikti. Čia aš turiu tau paaiškinti, kad nesuklystum, aiškindamas kitiems, jog man reikalingi ne jūsų ypatingi gabumai, nepaprasti sugebėjimai, talentas, bet šiuo atveju Man yra reikalingas jūsų patikėjimas ir pasitikėjimas perteikti kokią nors mintį, net jeigu jos reikšmės jūs ir negalite suvokti. Man reikalingas jūsų sugebėjimas pasitikėti Mano vedimi iš vidaus ir jam nesipriešinti.

Būtent dėl to Mirtingųjų Rezervinis Likimo Korpusas ir neturi didelio skaičiaus narių, nes daug kas tokias neįprastas žmogiškajam protui kylančias mintis tuoj pat atmeta, kad jos netikros, jo paties prifantazuotos, išgalvotos, ir tuo pačiu užkerta kelią, kad toks Mano sūnus ar dukra būtų įtrauktas į Mirtingųjų Rezervinį Likimo Korpusą.

O juos panaudoti kasdien bus vis daugiau galimybių. Ir jie bus panaudojami vis didesniais kiekiais, kaip ir paties korpuso narių skaičius vis palaipsniui plečiasi. Ir toliau jis augs dar labiau.

 

Algimantas:

Mylimas Tėve, ačiū Tau už šį mokymą. Aš tave garbinu visa savo siela ir laisva valia. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.         

 

Vilnius, 2008 02 20                                   0.10

---------------------------------------------------

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal