Algimanto pamokomasis žodis – Mylimieji, gera būti čia – Gyvojoje Šventovėje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 08 28

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, gera – gera – būti čia – Gyvojoje Šventovėje, ir iš tikrųjų ta energija iš mūsų visų sklinda vienas kitam, ir iš Kūrėjo – tai stiprina mus. Ir mes iš tikrųjų esame tie vieninteliai šitame pasaulyje nušvitę Tėvo ir Motinos – Kūrėjo – sūnūs ir dukros, gyvenantys tą gyvenimą, kokį mums iš vidaus diktuoja, ir veda Pats Kūrėjas, būdamas kiekvieno iš mūsų viduje.
Viskas vyksta mūsų aplinkoje labai greitai – viskas vyksta skaičiuojant mums laiko tėkmę. Laiko tėkmė mirtingajam – nenušvitusiam – jinai susmulkinta į valandas, minutes, metus. Pabudusiam dvasioje šita tėkmė yra nebe tokia svarbi. Yra Kūrėjo Amžinybė, ir joje tu jau pradedi iš tikrųjų – savąja būsena – patirti, kaip iškeltas esi virš tos materijos, virš tos aplinkos, kurią aplinka laiko, kad čia yra ta tikrovė. Savo materija ji yra tikrovė, bet savo dvasia, kadangi nepažadinti yra mirtingieji, jie yra iliuziniai, nes jie gyvena suspausti laiko, o kadangi jie suspausti, jie nori išsiveržti - dvasia – asmenybe – Kūrėjo suteikta, kaip mūsų savastis – ji nori išsiveržti iš tų laiko apribojimų į amžinybę, bet tas mirtingasis nežino net ir šito fakto, kad jis yra dvasia. Tada jis atsiduoda tam polėkiui, suprasdamas tą polėkį intelektu savo - materialiu protu. Ir ką jis tada daro? Skuba visur – skuba – priimdamas sprendimus – daro klaidas – skaudžios pasekmės – tada kaltina Dievą, kad jis baudžia. Tas skubėjimas yra nenatūralus.
Vakar į Kauną važiavau – važiuoju normaliu greičiu – pralekia pro mane taip greitai – ir jeigu mašina brangi, tai jis važiuoja tada greitesniu greičiu – ir štai, tai yra, kada dvasia nori jį iškelti ramybėje virš tos iliuzinės laiko tėkmės, o jis to nesupranta, jis jaučia poreikį patirti tą išsiliejusį adrenaliną į smegenis – tą nuodą. Tada jam reikia lenktynių - labai didelių – štai nuo kalno su slidėmis, ir kuo statesnis kalnas, tuo greičiau – ten sekundes skaičiuoja – traumas gauna – lūžta rankos, kojos – vis tiek nori dar greičiau nugalėti! Tas pats – įvairios lenktynės automobilių trasose – Žiedinės, Formulė 1 – kuo greičiau! Štai tas nesugebėjimas atrasti tą Amžinybę su Kūrėju – iš dvasios – klaidingai interpretuojamas, kad jis turi šitame gyvenime kuo daugiau patirti šito adrenalino pojūčio, kad kitiems jis pasirodytų – štai, koks jis yra drąsuolis, koks jisai yra geras sportininkas! O paskiau reikia narkotizuoti save, vartojant dopingą, alint organizmą, silpninti imunitetą! Tai – prieš Kūrėjo Valią!
Įsivaizduokite, kada buvo nustatyta, kad kosminėje dalyje mūsų Supervisatos yra vieta, yra toks ūkas – Andronoverio Ūkas – kur galima kurti naują Visatą – naują Visatą – kosmose. Tą nustatė Kūrėjo Sūnūs, pateikė šitą nuostatą, kad galima kosmose kurti. Tai buvo prieš devynis šimtus milijardų metų! Tai leidimą gavo tik praėjus dvidešimt penkeriems milijardams metų! Štai, kiek reikėjo laukti sprendimo, kai tinkamoj vietoj kosmose galima pradėti kurti Visatą!
Kas būtų su mirtinguoju, jeigu reikėtų tiek laukti? Jis išprotėtų!
Kada jau mūsų Sūnus Kūrėjas apsisprendė, kad jisai ima šitą sklypą kosmose, ir imasi milžiniško iššūkio – kurti Vietinę Visatą, štai tada prasidėjo ir jo būstinės, ir aplinkinių palydovų - žvaigždynų, architektūrinių pasaulių statyba. Ji užtruko milijoną metų – milijoną metų!
Dabar man Kaune stato namą. Tris savaites nebuvo statybinių medžiagų! Galbūt ten jie irgi amžinybėje gyvena? Tai, kas čia yra trys savaitės? O aš važiuoju visą laiką, žiūriu, kad nėra pokyčio į priekį! Čia – ne dėl to, kad jie gyvena amžinybėje, dėl to, kad sutrikdė visą – karantinas sutrikdė – tą visą ryšių sistemą pasaulyje. Ir kada reikia laukti, ir nežinai kaip suplanuoti toliau – yra įtampa viduje.
Ten, kur aš sakau – amžinybė – ten niekas nesutrinka. Viskas vyksta pagal Planą – Kūrėjo Evoliucinį – numatytą – Planą. Bet tam, kad būtų priimti ir sprendimai, ir veikla būtų užtikrinta, štai ir įsiterpia tas ilgalaikis intervalas, kurio metu yra veikla kitur vykdoma, ir čia taip pat svarstoma, kokios gali būti pačios veiksmingiausios priemonės šitai Vietinei Visatai, kadangi Sūnus Kūrėjas imsis šitos užduoties. Ten nebuvo taip, kad dvidešimt penkeri milijardai metų buvo nieko neveikiama.
Dabar, pavyzdžiui, užsakiau baldus gaminti, tai irgi ten – projektai, man rodė jau kompjuteryje grafinį vaizdą, kaip atrodys visa šita erdvė – baldų nėra, bet jie jau yra tarsi potencialiai esantys – potencijoje tiktai. Praeis daug laiko, kol jie atsiras natūroje! Ir kada pradedi lyginti tai, kas čia vyksta, tai tie momentai, kurie yra savaitė-dvi, trys mėnesiai, ir palygini tuos intervalus, kurie yra kūrinijoje, jie – nepalygintini – mūsų samprata.
Štai dabar prisimenu – kitą savaitę, tarp kitko, bus devyniolika metų Šventovei – sueina pirmą rugsėjo šeštadienį – devyniolika metų – ir kada buvo ir Kaune, ir Vilniuje – salėje – buvo beveik po penkis šimtus žmonių! Kur jie?! Išsivaikščiojo – išsivaikščiojo kitais takeliais! Dabar įsivaizduokite – kuriama Vietinė Visata. Tie darbininkai – Energijos Reguliuotojai, įvairūs Energetiniai Centrai – jeigu jie išsivaikščiotų, kaip išsivaikščiojo čia tie, kurie buvo iš pradžių, ir džiaugėsi Urantijos Knyga? Kokia būtų Evoliucija? Kaip atsirastų Visata, jeigu ten išsivaikščiotų? O ko jiems išsivaikščioti, tarp kitko? Kur jiems išeiti? Kuriantiems Vietinę Visatą – nėra kur išeiti! Eisi kitur, o ten jau kiti veikia kitoje Vietinėje Visatoje pagal numatytą Kūrėjo Evoliucinį Planą. Ten daugiau darbininkų nereikia! Čia ne taip, kaip mano namui, kur stato, tai reikia – vienas sako – Aš nebespėju! Turiu brigadą santechnikų – šešis žmones – bet užsakymai yra iki kitų metų beveik pabaigos! – sako – Mane plėšo! – Taip negali būti! Reiškia, viskas yra pažeista! Ir šita prasme, tie žmonės išsivaikščiojo – jie turėjo kitų užsiėmimų, kitų interesų. O, įsivaizduokite, ką reiškia – kiti užsiėmimai? - nes Kūrėjas numato tiktai vieną užsiėmimą – įgyvendinti savuoju indėliu Kūrėjo Evoliucinį Planą! Jeigu tu neneši savo įnašo – kaip į banką – sudie, tu toks nereikalingas, mes išlaikytinių nelaikome! Taip, nenorite – nereikia! Neprisidedi prie Evoliucinio Plano įgyvendinimo – neprisidėk – turi laisvą valią! Bet tada ir išnyksi kaip dūmas, nes - nėra tokios vietos, kur galėčiau Aš tave – kaip Kūrėjas – patalpinti. Mano Sūnūs yra veiklūs! – Jeigu tu nesi tarp jų, turi galimybę pasirinkti – taip, nenoriu – atia – ir išpučia – priimtas sprendimas patenkinti tavo laisvą valią. Supervisatos centre – Uversoje – Trys Dienų Senieji priima sprendimą išsprigtuoti – išnarsto visą tą asmenybę su visais apvalkalais – kokie jie bebūtų – ir viskas – asmenybė išrinkta, tapatybė dingusi! Dėl to, kad atsisakė pats mirtingasis šito Kelio!
Taip kad, mano mylimieji, kuo aukštesnis yra dvasinis laiptelis, tuo didesnė įžvalga, supratimas, kas yra Kūrėjo Evoliucinis Planas, koks jame yra mūsų – kiekvieno – asmeninis indėlis.
Ir aš dabar, pavyzdžiui, klausydamasis jūsų - ir Kūrėjo garbinimo, ir gyvųjų maldų - aš tiesiog neatsistebiu, kokia yra Šviesa iš jūsų Širdies sklindanti, ir kokia Įžvalga, kurios nėra niekur aplinkui – niekur! Ir norint šitą Įžvalgą pasiekti, prireiks tai aplinkai daugybės metų, ir ne šiaip daugybės metų, bet įdedant pastangas – kryptingas, nuoširdžias, atkaklias, ir tuo pačiu pasireiškiant veikloje. Priešinga reakcija atves į tą, ką aš jau sakiau – atsisveikinimą – atsisveikinimą – ir tada negalėsite pasiteisinti, kad – na, mane kiti užvaldė pomėgiai. Tai tau bus per sunku, ir tu pasakysi – Man nereikia šito kelio, nereikia. – Kokia tai bus kvaila, ir brangi kaina tam sūnui arba dukrai. Beprotybė! Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal