18. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus atsakymas-mokymas apie vyro ir žmonos funkcijas šeimoje, kad kiltų mažiau konfliktų, 2012 05 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Kaip visada iš pradžių pagarbinau savo – ir mūsų visų – Dieviškuosius Tėvus – Rojaus Trejybę – ir paprašiau Jų patarimo, ar man kreiptis mokymo į Juos, ar – kaip manęs paprašė Valdas iš Airijos – į Šeimininką Sūnų Kūrėją ar Vietinės Visatos Motiną Dvasią. Į mano prašymą atsiliepė Tėvas ir Jis man paaiškino, kad galiu kreiptis ir į Jo Sūnų Kūrėją, nes jis taip pat suteiks tokį mokymą-atsakymą, net ir tokį, kokį suteiktų ir Jis Pats.
Mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau, aš kreipiuosi į tave mokymo-atsakymo Valdo iš Airijos pateiktam klausimui apie vyro ir moters santykius šeimoje, apie jų funkcijas, kadangi dabar kyla daug konfliktų šeimoje dėl to, kad nei vyras, nei moteris nežino savo funkcijų šeimoje.


Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus:


Mano mylimiausias broli dvasioje Algimantai, aš esu Šeimininkas Sūnus Kūrėjas, tau, ir daugeliui tavo dvasinių bendražygių, geriau pažįstamas kaip Jėzus iš Nazareto. Aš su mielu noru suteiksiu atsakymą-mokymą į šį tokį svarbų jūsų pasauliui klausimą šiuo metu. Taip, šiuo metu, nes ateis toji akimirka ir jūsų pasauliui, kada tokie klausimai nebekils net ir vaikams, nes tarpusavyje jūs patirsite manosios evangelijos tikrovę, o kaip tu ją išplėtei iki visos kūrinijos tikrovės, tai šis pasaulis patirs net ir bendradarbiavimą su manosios Visatos įvairiomis struktūromis ir asmenybėmis meilės ir gėrio pagrindu. Tačiau dabartinė jūsų padėtis dvasiniuose laukuose yra tokia, kad derlius yra labai menkas, nes jūs nepuoselėjote šių gyvųjų laukų, todėl daugybę dvasinių pasėlių ir sunaikino jūsų intelektualių konfliktų audros, liūtys, ir šalnos. Todėl jums dabar labai sunku suprasti, kaip gi reikia vėl jūsų gyvus dvasinius laukus atstatyti į tokią būseną, kurioje jie duotų gausų derlių jūsų meilės ir gėrio darbais, drauge su mūsų visų Dvasiniais Tėvais – Rojaus Trejybe – kuriant šviesos ir tiesos darbus visų labui ir iš meilės.
Ir būtent šeimoje jūs ir galite geriausiai pasireikšti savo meilės ir gėrio elgesiu taip, kaip nedrįsite pasireikšti bet kokioje kitoje – daug platesnėje – aplinkoje, kuri jūsų nesupras, o nesupratusi, išsigąs, ir ginsis agresija. Baimė visada pagimdo savigynos jausmą, o jis priklausomai nuo charakterio ir aplinkybių gali išprovokuoti ir agresiją, ir net su labai tragiškomis pasekmėmis.
Šeimoje yra tie patys tarpusavio santykių tarp partnerių – ir vaikų – mechanizmai – kada jūs vienas kitą spaudžiate, paminate vienas kito laisvą valią, net ir jūsų mažesnių vaikų, visada būna atoveiksmis – ir jis visada būna kupinas pasipriešinimo ir baimės, o priklausomai nuo jūsų statuso šeimoje, toji baimė gali pavirsti agresyviu ir labai konkrečiu veiksmu, arba susisukti į spiralę savo paties viduje, o po kurio laiko susprogti didžiuliu sprogimu, kuris gali pareikalauti ir fizinės gyvybės – kito šeimos nario ar savosios, tos, kurios viduje ir spaudėsi, sukosi, ir veržėsi tokia pasipriešinimo spiralė.

Mes Kūrinijoje turime nuostabų mūsų Dvasinių Tėvų evoliucijos plano įgyvendinimo dalį materialiose planetose su dviejų skirtingų lyčių materialiais tvariniais – mūsų mylimiausiais broliais ir sesėmis dvasioje – mirtingaisiais žmonėmis. Šitos planetos, apgyvendintos materialiais žmonėmis, nebuvo tokia gyvybės forma apgyvendintos iš karto, ši gyvybės stadija buvo pasiekta tik po daugybės evoliucinių pakopų, kurias patyrė gyvybė daug žemesniuose savo vystymosi etapuose. Todėl tai, ką matote savo planetoje dabar, visiškai nepanašu į šitos pačios planetos aplinką, kurioje šis evoliucinis planas – jo dalis numatyta jūsų planetai – buvo pradėta įgyvendinti implantuojant gyvybės plazmą, kurios cheminę formulę būtent aš ir patvirtinau, kad ji turėtų druskos – natrio chlorido – pagrindą. Tad net šitoji pati cheminė formulė tebėra ir jūsų fiziniame organizme šiuo metu, nors jūs jau pasiekėte evoliucinių kopėčių dvasinio lygio laiptelį, ir siekiate atrasti savo Dvasinius Tėvus savyje, turite net Jų gyvą dalelę savo viduje. Tad jūsų gyvybinės ir dvasinės galios nepaprastai išsiplėtė palyginus su ta aplinka, kurioje buvo pirmasis jūsų planetos dvasinis brolis – žmogus. Tačiau tiek jis, tiek ir jūs turite tą pačią natrio chlorido pagrindu patvirtintą jūsų fizinio organizmo formulę savo kūne; ir net ir jos atitinkamo parametro pažeidimas daro jums poveikį jums bendraujant su kitais žmonėmis. Jūs dažnai tariate sau, kažko norisi sūraus užvalgyti, ir tą padarę pajuntate nusiraminimą. Tai tik patvirtina jūsų organizmo tos akimirkos natrio chlorido – druskos – koncentracijos jūsų visame organizme sumažėjimą, ir jos poreikio padidėjimą. Todėl jūsų skonio receptoriai ir suteikia jums geresnį supratimą – ko jums vienu ar kitu metu reikia, kad organizmas nurimtų. Jūs negalite pasakyti visų cheminių elementų pusiausvyros pažeidimų, tačiau suprasdami patį organizmą giliau negu mato jūsų kūną kiti jūsų dvasiniai broliai ir sesės, mokėdami jį skaityti iš vidaus, jūs galėsite daug geriau tvarkyti savo mitybą, kuri sudaro labai svarbų faktorių jūsų pačių tarpusavio bendravime šeimoje. Žinokite, koks maistas, toks ir protas, koks protas, tokia ir dvasia, kokia dvasia, toks ir kelias pas jūsų Dvasinius Tėvus ir tarpusavio bendravimą šeimoje.
Jūs per daug nuvertinate materialaus maisto svarbą dvasinio laiptelio įsisavinimui evoliucinių kopėčių gyvajame kelyje. Iki šiol jūs neturėjote tokių mokytojų, kurie jus galėtų pamokyti, kaip jums dera maitintis, kad galėtumėte geriau sutarti šeimoje su savo partneriu ir vaikais, nes jūsų aplinkoje buvo pabrėžiama tik individo fizinio kūno sveikata, nesusiejant maisto su to paties individo bendravimu su kitu šeimos nariu, ir visuomene, o taip pat ir kūrinijos dvasine šeima. Pavyzdžiui, kada pradinėje žmogaus vystymosi pakopoje kitų genčių gentainių nužudymas ir suvalgymas buvo laikomas visiškai natūraliu dalyku, tai šiandien jūs turite visiškai kitokias nuostatas kanibalizmo pasireiškimui, ir net baudžiate tokius nusikaltimus įvykdžiusius savo dvasinius brolius ir seses. Reiškia, jūs jau savo vidumi priešinatės tokiam veiksmui, tokiam maistui, o juk tiek anų laikų kanibalai, tiek šių laikų žmonės yra tokie patys mūsų visų Dvasinių Tėvų vaikai, tik savo vidiniu pažinimu ir supratimu visiškai kitaip vertinantys aplinką ir jos jiems teikiamą gyvenseną. Net ir šiandien jūs turite daugybę skirtingų suvaržymų skirtingų religijų bendruomenėse – judėjai vienokių, musulmonai – kitokių, krikščionių sektos dar kitokių, kad net ir dabartiniame pasaulyje jūs skirtingai maitinatės, ir skirtingai žvelgiate į savo šeimą, į savo partnerius, ir net į savo pačių vaikus. Tai, kad jūs laikotės nesveikos mitybos, o tuo pačiu iškreipiate ir savo dvasines sampratas, jūs tuo pačiu patiriate ir konfliktines situacijas savo šeimose. Tol, kol jūs maitinsitės gyvuliniu maistu, kurį ant stalo padedate kaip skanų patiekalą, ir nematote, kad jis nebeturi gyvybės, kuri iš jo buvo atimta vien tik dėl to, kad jūs patenkintumėte ne savo gyvybinį poreikį išgyventi kaip gyvybingas materialus organizmas, bet kad patirtumėte savo žemų virpesių suformuotus – skonio receptorių veikimo dėka – pasitenkinimus materialia prasme, tol jūsų šeimose santarvės nebus, nes santarvė nenumato nė vienam gyvam organizmui atimti gyvybės, kada jums dieviškieji jūsų Tėvai sukūrė daugybę maisto, ir skanaus maisto, kuris jums ranka pasiekiamas, tik apsidairykite, kiek yra maisto gamtoje – augalinio ir sveiko maisto – kurio jums reikia labai nedaug.
Todėl mano mielieji dvasios broliai ir sesės, jūs turite pradėti mąstyti apie savo gyvenimą šeimoje ne mėgindami žvelgti į vyro ir moters skirtingas funkcijas ir darbus, o pažvelgti į save – į savo vidų. Jūs negalite nieko šeimoje pakeisti už kitą, todėl nesistenkite jo auklėti savo nuostatomis, nes jūsų partneris turi lygiai tokią pačią laisvą valią siekti savo nuostatų įgyvendinimo. Ir tada jūsų abiejų priešpriešos nuostatos pavirs į karo židinio ugnį, kuri jus abu sudegins, ir jūs nebegalėsite vienas į kitą ne tik pažvelgti, bet ir būti vienas šalia kito.
Žiūrėkite, kada jūs MYLITE, tada jūs stengiatės viską padaryti taip, kad kitam būtų kuo lengviau, kuo geriau, kuo maloniau. Tačiau juk meilė yra iš jūsų Dieviškųjų Tėvų, nuolat skleidžiama visiems, ir visiems vienodai, ir jūs taip pat – šitos meilės prisigėrę – pradedate ja mylėti visus vienodai. Tačiau argi kiti jus mylės šita pačia meile, kuriuos jūs mylite, jeigu jie į viską žvelgs tik materialiu žvilgsniu, maitinsis gyvuliniu maistu, atimant kitam gyvybę, sieks savojo asmens interesų įgyvendinimo bet kokia kaina, kad tik būtų jo viršus, stengsis šeimoje būti nuolatiniu vedliu ir galva, nors ir nesupranta, kas yra tas vedlys ir galva? Aišku, kad ne. Todėl tokiomis sąlygomis, kad ir kokios būtų jūsų pačių sugalvotos funkcijos vyrui ar moteriai šeimoje, jos nebus atliekamos, nes kiekvienas bus nepatenkintas, kad ne jis yra vedlys ir galva, jis ar ji vis mąstys, kaip čia padaryti, kad įrodžius savo viršų, ir tuo pačiu pastačius į vietą savo partnerį, kad jam būtų daug skaudžiau. Tai argi tai yra ŠEIMA? Aišku, kad ne. Žmonės gali gyventi drauge, o šeimos taip gali ir nebūti. Todėl apie jokias bendras veiklos kryptis ir funkcijas tokioje šeimoje nepavyks susitarti, nes kiekvienas trauks į savo pusę įtakos ir valdžios svertus, tada tik tam ir bus išeikvota energija ir laikas, o pasekmės bus apverktinos, ir nepatenkins nė vienos iš pusių, nes nė vienas nejaus ramybės savo viduje.
Todėl nežvelkite į šeimą taip grynai išoriškai – mechaniškai – atsietai nuo vidinio gyvo ryšio per Dieviškuosius Tėvus, nes tokia – mechaninė – šeima nebus nei tvirta, nei laiminga, o joje augantys vaikai nebus nuoširdūs ir bendraujantys su savo žemiškaisiais tėvais taip, kad jie augtų Rojaus Trejybės vaikais, nors grynai mechaniškai jie galės atlikti jūsų pačių bendru sutarimu pasiskirstytas funkcijas, ir darbus.
Šeima yra gyvas ir vientisas – mažiausias – sisteminis darinys, kuriame turi pasireikšti su visos gyvos kūrinijos sistemos Šaltiniu ir Centru – Kūrėju – gyvas ryšys. Ir tada visos funkcijos ir visi darbai yra atliekami sutartinai, ir gyvai, visų labui, ir ne taip, kaip kas nors nori, kad būtų patenkinti vieno interesai, o kad būtų geriau visų šeimos narių labui. Tas gyvas, ir vidinis – dvasinis – ryšys su Kūrėju – Dieviškaisiais Tėvai – Rojaus Trejybe – ir nulemia, koks yra šios šeimos svarbiausias TOS AKIMIRKOS prioritetas, kad būtų geriau visiems, juk vienaip bus toje šeimoje, kur auga vienas kūdikis, ir kitaip bus, kur jau yra keli vaikiai, ir dar kitaip bus, kur vaikų dar nėra.
Mylinčioje šeimoje yra vedlys vienas – Kūrėjas. Todėl ir Jo meilės gyvas patyrimas sustato visus prioritetus kiekvienai šeimai pagal tos akimirkos poreikį.
Štai kodėl vyro ir moters – vyro ir žmonos – funkcijos šeimoje nėra mechaninės ir aritmetinės, o jos visą laiką yra gyvos ir besikeičiančios, ir visada motyvuotos gyvu meilės patyrimu iš Kūrėjo. Todėl tokioje šeimoje ir konfliktų iš esmės nėra, nes ten vyrauja – net viešpatauja – Rojaus Trejybės Šviesa, kuri gali pasireikšti skirtingu laipsniu kiekviename iš šeimos narių, tačiau tokiais atvejais tai bus ne konfliktai, bet skirtingų nuomonių perteikimai, o ir sprendimų priėmimas bus Kūrėjo vedimui atsidavus, visos šeimos labui iš meilės.
Štai kodėl aš negaliu jums pateikti moters-sutuoktinės ir vyro-sutuoktinio skirtingų funkcijų grynai mechaniniu požiūriu, nes aš jus mokau, kad viską vertintumėte kosminės įžvalgos prasme, drauge su Kūrėju – savo Dieviškaisiais Tėvais – Rojaus Trejybe – tuomet jūsų giluminis ryšys su Rojaus Trejybe ir apšvies, kad ten, kur jūs galite padaryti daugiau, daugiau ir padarysite iš meilės savo partneriui, ir savo šeimai, ir Kūrėjui; ir lygiai taip pat pasielgs ir jūsų partneris; ir jūsų vaikai – taip pat.
Gyvenkite gyvai, o ne egzistuokite pagal savo pačių susikurtas netikras buhalterines funkcijas, kad nereikėtų jums dar kokio nors papildomo auditoriaus, kuris imtų skaičiuoti, kaip gi tos jūsų susimanytos mechaninės funkcijos vykdomos, ar daug buvo nukrypimų, ir net pažeidimų.

Gyvoji meilė yra ne funkcijos, o gyvenimas drauge visų labui gyvos TIKROVĖS APLINKOJE, KURIĄ JŪS PATYS IR ATSKLEIDŽIATE SAU SU ROJAUS TREJYBE. O tam pasitarnauja ir jūsų maistas, apie kurį aš jums jau kalbėjau.

Gyvenkite palaimoje ir ramybėje, ir jūs patys patirsite Tikrovę daug įvairesnę ir palaimingesnę negu patiriate dabar. Aš esu su jumis visada. Ir siunčiu savo meilę be perstojo, net ir taip, kaip mūsų visų Dieviškieji Tėvai – Trys Šaltiniai ir Centrai iš Rojaus. Ir dabar mano meilė ir ramybė jums yra suteikta ir šituo mano mokymu. Nieko nebijokite, ir būkite savimi, ir tik tada patirsite, kaip keičiasi jūsų vidus, ir jūsų šeima.

Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau, už tavo tokį apšviečiantį ir išsamų atsakymą-mokymą.
Manoji valia, kad būtų, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia- Motina-Sese, Tavoji valia. Amen.Vilnius, 2012 05 30 12 val. 35min.

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal