38. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2019 08 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas broli, Šeimininke Sūnau Kūrėjau, Jėzau, aš esu pasirengęs perteikti tavo mokymą. Ką tu norėtum mums pasakyti šitos gyvosios kolektyvinės komunijos akimirkoje, Pakalniuose, kur tiek daug mūsų susirinko, kad Širdimi pagarbintume taip, kaip ir tu garbini Rojaus Trejybę, ir mes dar priduriame ir Visuotinę – Visuminę – Dievybę AŠ ESU? Aš esu pasirengęs tą tavąjį mokymą pagarsinti savo lūpomis, kad jį galėtų išgirsti ir kiti tavo broliai ir sesės.

Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzaus:

 

Mano mylimiausias broli, aš džiaugiuosi tavo ryžtingu veikimu. Tu eini manuoju keliu kaip ir aš ėjau. Aš matau tavo kančias, abejones, ir dargi pasimetimą. Aš irgi buvau patyręs pasimetimo akimirkų, ir tomis akimirkomis stiprinau save kreipdamasis į Tėvą. Ir tu kreipkis tiktai į Tėvą ir Motiną, ir kaip jūs dabar taip pat pridėjote prie Jų ir Visuminę Dievybę AŠ ESU. Jie lieja tau Ramybę ir Palaimą, Stiprybę ir Energiją, ir tik su Jais tu ištversi, ištversi Ateitį šioje akimirkoje tavosios ir partnerės Misijos atlikimui, kaip sumaniau kartu su Tėvais jums ir aš.
Jūs esate Ištaisomojo Laikotarpio vedliai savojoje planetoje. Jūs esate mano taip pat pasiūlyti atlikti šitą Misiją – eksperimentinę Misiją, kad iš jūsų pasklistų toji nauja gyvybinė genų struktūra, pranokstanti dabartinę tiek nusilpusią biologine prasme, kurioje Meilė, Gėris, Gailestingumas, Teisingumas tampa svetima savybe. Biologinis išsekimas atneša kančių, ir Evoliucija ima subliūkšti dėl to, kad Širdis buvo iškrypusi dėl savanaudiškumo, baimės, ir tamsos.
Štai jums ir yra su partnere sumanyta ta Misija tolimai – žmogiškąją prasme žvelgiant – ateičiai, ir ilgalaikei ateičiai. Esate pašlovinti. Todėl patirk viduje tą pasitikėjimo Garbę ir Šlovę, kurią tu pelnei savuoju iki šiol ryžtingu žingsniu, ir tu patirsi net ir laukimo tavyje Šlovę, pasitikėjimo nuostabią Garbę, ir tu būsi tas, kas esi, ir su manimi, ir su mūsų Tėvais vardan visų Gerovės kaip ją mes sumanėme jūsų planetai.
Mylimieji mano broliai, aš esu dėkingas jums, kad jūs šlovinate Tėvus. Tai ir rodo, kad jau šitame pasaulyje gimsta naujas Žmogus – gimsta, kad jisai būtų rašomas pačia didžiausia raide, kuri būtų šviesiausia jūsų darbe. Gera matyti atvertas Širdis, kupinas džiaugsmo, manosios Šviesos, Tėvų Meilės, ir jūsų Tiesos. Būkite ir jūs su manimi, manyje, savimi, kupini ryžto, ir Meilės Galia neškite mano jums suteiktą Deglą, liepsnokite Širdyje kuo stipriau.
Aš jus vedu ir savo Tiesos Dvasia, kurią aš jums suteikiau savo Širdimi, kad paliesčiau jus iš vidaus savąja styga, paliesčiau tą Meilės Galia, nes vien tiktai Ji tevaldo kiekvieną, ir nėra stipresnės jėgos, kuri Ją uždengtų dabar, ir visados. Būkite pasveikinti mano Širdimi, nes jūs ir esate dabar su manimi, ir mes būsime drauge visados, ir net amžiną ateities akimirkos Tikrovę pažinus dabar, įžengus Mūsų Tėvų glėbyje, gyvojoje ateityje, ir niekada iš jos neišklyskite, nes jūs esate tie tikrieji keleiviai, mylimiausi vaikai, nes jūs esate pirmeiviai šitame kupiname kliūčių Gyvąjame Kelyje, kuriame dabar medis – kaip tas šešėlis naktyje. Būkite Širdimi atviri visada, brolis ir sesė, bet kur ir visada.
Mano mylimieji, aš jus visus laikau Tiesos Dvasios glėbyje. Aš pasireiškiu drauge su jumis, ir išliksiu toks nepakitęs – tikras – savimi, ir jūs būsite tikri manimi, nes tokius sumanė mus – gyvus vaikus – mūsų Amžinieji Tėvai, kad mes būtume tikrieji gyvi vaikai.
Būkite manojoje Ramybėje.

Algimantas: Ačiū tau, mylimas broli, Šeimininke Sūnau Kūrėjau, Jėzau iš Nazareto.

 

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal