Begalinės Dvasios Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie energetinį švytėjimą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 11 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Begalinės Dvasios Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie energetinį švytėjimą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 11 19 

Jurgita:

Mylima Rojaus Trejybe, aš noriu tavęs paklausti mokymo - kas yra švytėjimas? Urantijos knygoje skaičiau apie Ievą ir Adomą, kurių kūnai švytėjo, skleidė tą švytėjimą. Aš noriu paklausti, ar tai buvo būdinga tiktai jiems, ar tai galime patirti ir mes, materialūs mirtingieji, su laiku? Kas tai yra?

Algimantas:

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perduoti Jūsų suteikiamą mums mokymą-atsakymą, kas yra šis švytėjimas, kada Adomo ir Ievos kūnai skleidė švytėjimą tose vietose, kurios nebuvo pridengtos drabužiais, materialiais drabužiais? Ar galime ir mes skleisti tokį švytėjimą?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese. 
Aš garbinu JUS ir šlovinu JUS, girdėdamas jūsų MŪSŲ šlovinimą ir garbinimą. Mes esame viename gyvajame junginyje, ir todėl Mano vidus yra pripildytas JŪSŲ GYVŲ VIRPESIŲ, kurie pasiekia tą pačią akimirką Mane, ir MUS VISUS TRIS ESANČIUS ROJUJE.
Mane džiugina jūsų gyvasis susidomėjimas Mūsų kūrinija; džiugina tai, kad jūs siekiate nepaviršutiniško, bet giluminio pažinimo, kas yra jūsų pačių aplinka, kas yra tolimesnė negu šio pasaulio aplinka.

Mano mylimieji vaikai, švytėjimas yra energijos pasireiškimas atitinkamu dažniu. Kada jūs jaučiate savo materialų kūną, jis taip pat yra energetiškas ir skleidžiantis tam tikrą energetinį lauką, tačiau jūs jo nematote, kadangi šito lauko dažnis yra labai žemas. Jeigu jūs pakeltumėte savo sąmonės lygį į aukštesnį negu jūsų dabar, materialus, žvilgsnis gali fiksuoti dažnį, energetinį dažnį, jūs galėtumėte tuo metu pastebėti, kad iš jūsų sklinda energetiniai virpesiai; energetiniai virpesiai, kurie pranoksta jūsų materialaus kūno skleidžiamus energetinius virpesius. Jūsų sąmonės energetinių virpesių dažnis pasklinda į aplinką. Jūs negalite šito švytėjimo sulaikyti arba talpinti savyje, jisai pasklinda iš JŪSŲ; kaip ir mintys, įvairios idėjos, jos pasklinda į aplinką tam, kad pasiekus atitinkamo energetinio dažnio imlumą, galima tas pačias mintis sugauti kitame pasaulio krašte. Todėl energetinis pasireiškimas švytėjimu yra įmanomas tik tokiu atveju, kada jūsų sąmonės lygis pakyla į tokį dažnį, kuris toli pranoksta dabar jūsų materialiam žvilgsniui matomą bet kokį energetinį švytėjimą.

Jeigu jūs matote saulės šviesą, kuri taip pat pasklinda energetiniais virpesiais, tai yra vienoks dažnis, nors jis – kaitrus, jis nudegina jūsų materialų kūną, tačiau, kad jūs galėtumėte paskleisti tokį švytėjimą, kokį skleidė Adomas ir Ieva, jūs turite savyje turėti NEPAPRASTAI IŠVYSTYTĄ SĄMONĖS LYGĮ. Ir to dar neužtenka – jūs turite turėti DIEVIŠKĄJĄ KIBIRKŠTĮ, kurią ir turėjo Adomas ir Ieva, VIOLETINĖS GYVYBINĖS PLAZMOS IŠRAIŠKA.

Štai kodėl jūsų dabartinis energetinis laukas, kurį skleidžia jūsų sąmonė, negali pakilti iki tokio lygio, kad galėtų pasireikšti toks švytėjimas, kurį reikėtų jums pridengti materialiu drabužiu. Tai yra ne dėl to, kad jūs negalite pasiekti tokio lygio, bet todėl, kad jūsų fizinis pavidalas neturi to violetinės plazmos užtaiso, kurį turėjo Adomas ir Ieva, atgabenti iš aukštesnio materijos lygio negu yra jūsų materialus pavidalas šitame pasaulyje.

Tačiau jūs turite viduje Mūsų dalelę; jūs turite tą dalelę, kuri gali jums suteikti net ir didesnę išraišką, švytėjimo prasme, negu tokią, kokią skleidė Adomo ir Ievos materialus pavidalas. Štai susiliejimo akimirka su Mūsų jums suteikta dvasia, tai ir gali būti tas branduolinis blyksnis, energijos išraiška, kuris, tiesiogine prasme, pranoksta jūsų dabartinį skleidžiamą energetinį švytėjimą, kuris yra labai žemo energetinio dažnio. Štai kodėl jūs turite siekti susiliejimo su Mūsų jūsų viduje suteikta dvasia-Minties Derintoju, tačiau ne dėl to, kad jūs skleistumėte papildomą energetinį švytėjimą, bet dėl to, kad jūs taptumėte Mūsų dieviškais vaikais, pasiekusiais dieviškumo aktualą. Dabartinis jūsų dieviškumas yra potencialo pavidalu. Paverskite jį aktualu. Ir tada savaime patirsite, ką reiškia tas švytėjimas, pranokstantis net ir Adomo ir Ievos švytėjimą, dvasiniu spindėjimu.

Bet tai – tokie patyrimai, kurie laukia jūsų ateityje. Toks švytėjimas, jeigu jūs dabar pasiektumėte šitą susiliejimo su Mūsų dvasia sąmonės lygį, jis pridarytų daugiau vargų, negu atneštų jums naudos, kadangi aplinka išsigąstų jūsų. Dabar jinai bijo jūsų šviesos, kurią skelbiate dvasiniu šviesos žodžiu, ir jeigu pamatytų jūsų energetinį švytėjimą, vieni jus sudievintų, kiti jus pultų naikinti. Todėl jūsų materialaus pavidalo išraiška šitoje aplinkoje yra atitinkanti jūsų dabartinio dvasinio sąmonės energetinio dažnio išraišką, sumanymą.

Siekiamybė jūsų yra susiliejimas su Mumis, būnant dar materialiu pavidalu. Tačiau iki to laiko dar laukia jūsų ilgas kelias – patyrimų, materialaus gyvenimo problemų, aplinkos sukrėtimų kelias. Štai kodėl jūsų vidinis orientyras yra į Mūsų dvasios, Mūsų dalelės, suliejimą su savo dvasine asmenybe. O tada Mes priimsime sprendimą, ar jums dar atidėti šitą susiliejimą, ar padaryti dar naują eksperimentą – sulieti su Mūsų dalele ir leisti toliau tęsti jums misiją šitame pasaulyje net ir su spindinčia energetine išraiška, kurią matytų kitų materialios akys.

Žaiskime žaidimą ne iki galo jį atskleidę, kad jums būtų įdomu jį žaisti, kad jums būtų ne iki galo atskleista net ir jus labai dominanti informacija, kad jūs galėtumėte mąstydami mėginti dėlioti įvairius variantus, kaip gi gali jums būti.

Mes norime jūsų gyvenimą šitame pasaulyje paversti prasmingu žaidimu, bet ne su iki galo jums pateikiamais atsakymais, kad tie atsakymai jūsų nevaržytų, ir nebūtų kaip užtrenktos durys, kad štai tokią akimirką pasiekus, jums nekyla naujas įdomumo ir dar neatsakyto kokio nors klausimo ieškojimas.

Ieškojimai yra tuomet, kai nėra iki galo žinoma ateitis. Jeigu jūs žinotumėte visą savo ateitį, jūs daug savo dabartinių pastangų atsisakytumėte ir dėl to prarastumėte daugybę patyrimų, kurie bus reikalingi jūsų ateities etapuose. Štai kodėl neviską jūs turite žinoti šią akimirką.

Taip pat ir su jūsų susiliejimu su Mūsų dvasia. Laikykime tai mūsų tarpusavio paslaptimi; jūs jos dar neatskleidėte – siekite jos atskleidimo vis giliau ir giliau suartėdami su Mumis – o Mes jums šitą mįslės atsakymą suteiksime, kada pakankamai jūs priartėsite prie Mūsų, kad galėtumėte susilieti su Mūsų jums padovanota Mūsų dvasia.

Žaidimas visuomet kelia susidomėjimą ir mažam vaikui, ir suaugusiam. Štai kodėl jame turi būti visą laiką intriga. Todėl Aš šitą intrigą ir palieku. 

O kaip bus, pamatysite patys.

Kantrybės, ramybės, ištikimybės Mūsų meilėje.

Algimantas:

Ačiū tau Begaline Dvasia, mylima Motina-Sese, ačiū Tau už šitą mokymą, už dar naują niuansą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. 

Ačiū Violetai už šio mokymo įrašymą ir išrašymą, kad jį galėtume skaityti visi.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal