Tėvo mokymas-atsakymas į Violetos klausimą apie dangiškąjį humorą, ir poeziją, suteiktas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 01 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tėvo mokymas apie dangiškąjį humorą, ir poeziją, suteiktas Rojaus Trejybės GYVOJOJE šventovėje, Vilniuje, 2012 01 21 

Tėvas:
Man mylimieji vaikai, Aš esu Tėvas, jūsų vadinamas Pirmasis Šaltinis ir Centras.
Aš laikau jus glėbyje – kada jūs šlovinate Mane – atsivėręs jums, ir per tą atvertą glėbį jūs galite patirti tą nuostabią harmoniją jūsų viduje – palaimos būseną. Kada Aš garbinu jus, tai yra tikrovės pasireiškimas, kurį jūs patiriate jūsų viduje.
Garbinimas tai yra meilės tekėjimas. Meilės negalima sustabdyti. Ji visą laiką yra judėjime; tai ir yra garbinimas, kada jūs išreiškiate savo meilę, tiktai ją įprasminate žodžiais. Tai yra jūsų išreikštoji meilės būsena judėjimo akimirkoje, tik jai jūs suteikiate garbinimo tam tikrą nuostatą. Tačiau tai yra susiliejimas – jūsų su Mumis. Kada mes esame viena dvasioje, Mes ir atspindime tikrovę SAVO BŪSENA. Tai ir yra tas tikrasis garbinimas.
Jūs dabar norite dangiškojo humoro ar poezijos pavyzdžio. Kaip jūs galite suvokti dangiškajį humorą turėdami tokią apribotą savo materialią kalbą? Juk dangiškasis humoras yra DVASINIS. Dvasinis humoras neturi analogo jokioje žmonijos materialioje veikloje.
Jūs patys jau pastebite, kiek jums kontrastuoja daugybės jūsų jumoristų sakomi teiginiai, kurie kitus linksmina, juokina, o jums nebekelia tos anksčiau buvusios juoko bangos viduje. Reiškia jūs ūgtelėjote į aukštesnį dvasinių virpesių lygį. Tačiau jūs tebeturite tuos pačius penkis pojūčius, kuriais tik galite suvokti dabartinę jūsų aplinką.

Todėl dangiškojo humoro ar dangiškosios poezijos išreikšti neįmanoma turint jūsų materialius žodžius, materialią kalbą, ir turint jūsų materialų protą, kuris negali patirti subtilių dvasinių pojūčių, pranokstančių jūsų suvokimo ribas. Jūs turite iš pradžių atsisakyti materialaus apvalkalo, kad galėtumėte pakilti į aukštesnį lygį – net ir morontiniu pavidalu – bet tai taip pat nebus dangiškasis arba dieviškasis humoras, dieviškoji poezija.
Aš jums pasakysiu, kada jūs būsite Mūsų akivaizdoje, tai dieviškasis humoras ir dieviškoji poezija bus jūsų garbinimas – tai yra Mūsų susiliejimas su jumis, jūsų atsivėrimas Mums. Tai ir bus dangiškasis humoras ir poezija.
Kas yra humoras? Tai yra jūsų geranoriškas požiūris į jūsų praeities akimirkas, kuriose jūs patyrėte kokių nors nesėkmių, klaidų, ydų, kokių nors menkų abejonių, kurios sukėlė jums baimės pasireiškimą, o dabar iš tos akimirkos jūs galite drąsiai pasižiūrėti į praeitį, į savo tą nepelnytą baimės pasireiškimą, nes nuo dabartinio – aukštesnio – laiptelio, tuo metu pasireiškusi baimė, dabar jums kelia šypseną.
Todėl jūs galite kurti įvairias istorijas iš tos baimės, kuri tuo metu jums pasireiškė, bet kuri tikrovėje neturėjo jokio realaus pagrindo. Jūs taip pat galite pasijuokti iš savo aukštesniųjų vadovų; pasijuokti geranoriškai.
Tačiau pasiekus Mūsų dieviškąjį lygį, visa tai yra suliejama į dvasinį garbinimą. 
Poezija ir humoras jums yra kaip tam tikro atsipalaidavimo forma, kad per didelė emocinė įtampa neišsekintų jūsų energijos prieš jums paliekant šitą pasaulį ir nepasireikštų įvairiais fizinio kūno arba intelekto negalavimais. Tai yra tarsi išleidžiamasis įtampos vožtuvas, saugiklis, kad neperdegtų jūsų materialių smegenų normali veikla. 
Tuo tarpu pasiekus Mūsų dieviškąjį lygį, jūs išmokstate žvelgti Mūsų žvilgsniu; žvelgti į aplinką tikrovės lygiu. 
Dieviškasis humoras yra tikrovė. 
Dieviškajam lygiui nebereikia atsipalaidavimo akimirkos tokia prasme, kokia suprantate šiandien jūs. 
Pasiekus Mūsų dieviškąjį dvasios lygį, poezija tampa DIEVIŠKOJI TYLA GYVAME RYŠYJE SU MUMIS, IR IŠREIŠKIANT ŠITĄ GYVĄ SUSILIEJIMĄ SU MUMIS TA NUOSTABIA HARMONINGA MEILĖS BANGA, KURIĄ JŪS GERIATE IŠ MŪSŲ.
Dabar jums sunku suprasti, tačiau kada jūs turėsite daugiau negu du šimtus keturiasdešimt įvairių dvasinio jutimo savybių savyje, tada galėsite suprasti, ką reiškia ta GARBINIMO BŪSENA ROJUJE, kada jūs PATIRSITE šitą pačią būseną. 
Šiandien dvasinis jūsų laiptelis neleidžia jums nė iš tolo net pažvelgti ta kryptimi, kas yra dieviškasis garbinimas, dieviškasis atsipalaidavimas, dieviškoji poezija – ji pakylėja, ji pripildo energijos harmoninga dvasine būsena, sulieta su Mumis, todėl jūsų materialios smegenys nori to, ko negali suvokti, priimti, nes tam jūs turite nužengti – kosminėje esdvėje, ir laike – milžinišką atstumą, kad galėtumėte patirti tai, ko trokšta jūsų materialios smegenys suprasti dabar. 
TURĖKITE KANTRYBĖS.
Palaipsniui ugdykite GYVĄ ryšį su Mumis, kad galėtumėte išplėsti savo pojūtį į dabartinę tikrovę, kuri tiek yra aptraukta materijos voratinkliais, kuriuos reikia jums nuvalyti savo viduje, kad galėtumėte atsiverti ta spindinčia tikrove savąjai aplinkai BE BAIMĖS, RYŽTINGAI, tuo pačiu pakeldami savo dabartinį humorą ir poeziją į daug aukštesnį lygį, ir jums suprantamą dabartiniu materialiu lygiu.
Štai kodėl Mes turime jums suteikę ilgalaikį evoliucinį kelią, kad jūs – po aguonos grūdelį – kaupdami kilnius patyrimus, atiduodami tą kilnumą kitiems, dalindamiesi meile, priartėtumėte prie Mūsų šviesos, kuri jūsų neapakintų, bet jūsų žvilgsnis būtų priderintas prie Mūsų akinančios tyrasties. Ir šita balta, spindinti aplinka jums keltų tą pojūtį, ką jums dabar suteikia atsipalaidavimo akimirkomis ir humoras, ir poezija.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdžiai dėkoju Violetai už mokymo įrašymą ir iššifravimą, kad jį galėtume skaityti mūsų Forume visi.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal