Tėvo mokymas, kaip mums žvelgti į dabar pardavinėjamą duoną, pyragus, bandeles, kada dažnai būna šituose kepiniuose net nesumaltų grūdų, pridėta įvairių sėklų – saulėgrąžų, sezamo... 2012 02 19 17val.45min.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tėvo mokymas, kaip mums žvelgti į dabar pardavinėjamą duoną, pyragus, bandeles, kada dažnai būna šituose kepiniuose net nesumaltų grūdų, pridėta įvairių sėklų – saulėgrąžų, sezamo, moliūgų – ir valgant tampa net pavojinga dantims, nes būna taip netikėtai pasitaikantis grūdas kietas, kad gali paveikti tiek dantis, tiek dantenas.

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu mus vedi gyvuoju keliu per tavo TIKROVĘ pas save į Rojų, pas mūsų tikruosius tėvus, mūsų tikruosiuose namuose Rojuje, tavo gyvenamojoje buveinėje. Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Aš kreipiuosi į tave mokymo-paaiškinimo, kaip mums žvelgti į dabar pardavinėjamą duoną, pyragus, bandeles, kada dažnai būna šituose kepiniuose net nesumaltų grūdų, pridėta įvairių sėklų – saulėgrąžų, sezamo, moliūgų – ir valgant tampa net pavojinga dantims, nes būna taip netikėtai pasitaikantis grūdas kietas, kad gali paveikti tiek dantis, tiek dantenas. Tuo tarpu kai kas tvirtina, kad toklie priedai suteikia daugiau vertės tokiai duonai ar pyragui. Ar iš tikrųjų yra taip, nes man tokie kepiniai nepatinka valgyti, todėl norėčiau tavęs paklausti, ar man pačiam reikėtų keisti savo nuostatą, ar kepėjai turi sugrįžti prie kitokių ir paprastesnių kepinių?

Tėvas:
Mano mylimas sūnau, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Visuotiniu Tėvu, esu jūsų visų viduje, ir kiekvieną akimirką gyvenantis jūsų gyvenimu, kurį be perstojo noriu jums PALENGVINTI, kad jūs patys patirtumėte jo nuostabų skonį, kurį suteikiu jums Aš. 
Štai kodėl Aš nepaprastai džiaugiuosi galėdamas bendrauti su kiekvienu Man nuoširdžiai atsivėrusiu ir Man nuoširdžiai prabylančiu. Aš kalbu jums visiems, tačiau tik nedaugelis Mane girdi, bet Aš ypatingai džiaugiuosi tais Mano vaikais – sūnumis ir dukromis, - kurie nuoširdžiai PRABYLA Man, šituo pačiu paliudija, kad Aš JAU IR NE TOKS BEJĖGIS, nes pajėgiau vis tik pažadinti šį savo mylimiausią vaiką iš vidaus, kad ir kiek ilgai jis būtų miegojęs dvasinio letargo miegu. Tada Aš pats sau tariu – KIEKVIENO PASTANGOS YRA ATLYGINAMOS PALAIMA – IR AŠ PATS PAJUNTU TĄ ATLYGĮ, KADA MATAU BESIDŽIAUGIANTĮ MANO VAIKĄ, PRADEDANTĮ ŽVELGTI MANUOJU ŽVILGSNIU IR PATIRTI GYVENIMO TIKRĄJĮ PALAIMOS SKONĮ, KURIO NETEKO JAM PATIRTI ANKSČIAU. 

Štai kodėl Aš nuolat jus akinu – atsiverkite Man be jokios baimės, visu nuoširdumu, koks tą akimirką jums – kiekvienam – yra prieinamas, išsakykite visas savo nerimo mintis ir troškimus Man, ir Aš jums suteiksiu NURAMINIMĄ, kadangi esu Ramybės ir Palaimos Šaltinis ir Centras. O turėdami savo viduje Mano jums NUOLAT teikiamą ramybę ir palaimą, jūs ir galėsite įsisavinti Mano jums suteikiamą gyvybinę energiją, kuri yra būtina jūsų kūną palaikyti gyvą ir sveiką. 
Štai tada, kada ATRASITE MANE SAVO VIDUJE, KIEKVIENAS, patys patirsite, kad jūs trokšte trokštate Mano jums suteikiamo GYVOJO MAISTO, GYVOSIOS DUONOS, GYVOJO VANDENS. Ir tada suprasite, kad dar Mano Sūnus Kūrėjas – Jėzus iš Nazareto – TIESIOGINE PRASME kalbėjo apie šį vandenį ir duoną, kaip apie GYVĄ vandenį ir GYVĄ duoną, nes jis minty turėjo MANE IR IŠ MANĘS SUTEIKIAMĄ GYVYBINĘ ENERGIJĄ IR PALAIMĄ TIEK FIZINIAM KŪNUI, TIEK IR DVASIAI, nes jis pats jautė šitos Mano gyvybinės energijos galią jo kūnui ir dvasiai ir žinojo, kad ja maitintis gali ir kiekvienas Man ATSIVĖRĘS MANO VAIKAS – SŪNUS AR DUKRA.
Štai kodėl patyrę Mano asmenį savo viduje, jūs nustosite skaninti duoną ir pyragus bet kokiais papildiniais, kurie jums neleidžia patirti tikrojo duonos ar pyrago skonio, nes kiekvienas priedas jau sunaikino duonos tikrąjį skonį. O duona ir yra duona, pyragas ir yra pyragas dėl to, kad jis toks ir tegali būti. 
Kada jūsų imate dėti įvairius papildinius ir į duoną ir į pyragus, tada jūs norite save pamaloninti naujais – dar net nepatirtais – skonio pasireiškimo aspektais jūsų skonio receptoriams. 
Tačiau kodėl gi jūs nevalgote vynuogių-razinų su duona, bet į duoną jas dedate? O gi todėl, kad kiekvienas iš karto pajus, jog pradingsta tiek vynuogės, tiek duonos skonis – IR VERTĖ – vynuoges-razinas užkandus duona ar pyragu. Kodėl jūs nevalgote obuolio, apelsino, mandarino, ar kriaušės su duona ar pyragu? Lygiai dėl tų pačių priežasčių, nes jūsų skonio receptoriai nori NESUGADINTO obuolio, apelsino, mandarino, ar kriaušės skonio. 
Štai kodėl JŪS ELGIATĖS TAIP NEIŠMINTINGAI KEPDAMI DUONĄ IR PYRAGUS SU PRIEDAIS, NES TADA SUGADINATE IR VIENĄ NATŪRALŲ PRODUKTĄ, IR KITĄ NATŪRALŲ PRODUKTĄ, kurių valgyti vieno su kitu nedera, nes jie nesuderinami, ir net kenkia jūsų fizinio kūno sveikatai, nes tuo metu jų negali gerai suvirškinti jūsų skrandis ir plonasis žarnynas. 
Žinokite, kiekvieno maisto produkto virškinimas yra sudėtingas ir gyvas procesas, kurį jūs ir sutrikdote sumaišydami tuos produktus į vieną bendrą puodą ar lėkštę. Jūs turite suvokti, kad net ir seilių šarmingumas skiriasi, priklausomai nuo burnoje esamo produkto šarmingumo ar rūgštingumo, nes būtent jau burnoje prasideda maisto virškinimo gyvas procesas. Pamėginkite burnoje ilgai palaikyti raugintą agurko kąsnį ar raugintų kopūstų žiupsnelį juos nuolat kramtydami, patys patirsite, kad labai greitai jūs tokį rūgštų maistą norite nuryti, ir nuryjate, nes jo virškinimas turi vykti skrandyje jau išskiriant atitinkamo rūgštingumo fermentus-sultis, kad šį maistą suskaidytumėte iki jo įsisavinimo elementų. Tačiau tokį maistą sumaišius į vieną bendrą lėkštę su šarminiu maistu, jūsų skrandis jau nebegali atpažinti, KOKIO RŪGŠTINGUMO reikalingas fermentas, kad suskaidytų tą rūgštų maisto kiekį, nes jis yra jau praskiestas ne tokiu rūgščiu maistu, kadangi paties rūgštaus maisto suvirškinimui būtini fermentai taip ir lieka organizmo neišskirti, nes viso maisto visuma SUKLAIDINA organizmo reakciją, KOKĮ FERMENTĄ BŪTINA išskirti esamo rūgštaus maisto virškinimui. Todėl palaipsniui šitaip maitindamiesi jūs, per kartų kartas, ne tik iškreipėte Mano jums suteiktų gyvų skonio receptorių JAUTRŲ veikimą, bet ir labai SUTRUMPINOTE savo fizinio gyvenimo trukmę. 
Jums dar skaudžiau yra ir tai, kad sudarėte pačias palankiausias sąlygas fizinių ligų ir skausmų įsiviešpatavimui jūsų organizmui vis mažiau beįsisavinant Mano gyvybinę energiją, o patį organizmą vis labiau užkrečiant nešvariu maistu, kurį sudaro ne tik chemikalais užterštas maistas, bet taip pat ir šitaip netvarkingai sumaišyti net ir du produktai, kurie visada turi būti vartojami TIK PO VIENĄ. Tai jūsų pačių SVEIKATOS labui.
Suvalgę vieną produktą, neskubėkite valgyti kitą produktą, palaukite, kol jis bus visiškai suvirškintas, kad nesuklaidintumėte jūsų gyvo organizmo kompiuterio – jūsų smegenų – veiklos – tam, kad būtų siunčiamas atitinkamas, ir teisingas, signalas-impulsas fermentų, būtinų tik tokio produkto – ir tokios koncentracijos – suskaidymui, ir įsisavinimui. 

Aš jokiu būdu nesitikiu, kad jūs tuoj taip ir pulsite maitintis pagal Mano jums suteikiamus patarimus, bet PASĄMONĖJE jūs tikrai brandinsite gyvą Mano jums suteiktos informacijos sėklą, ir vis labiau koreguosite savo dabartinę mitybą, kuri – po naujų patyrimų – jums patvirtins Mano teiginių teisingumą, ir tikrumą; ir jūs patys su didesniu noru, ir pasitikėjimu, pajausite, kad ir labai nedidelis kiekis jūsų suvalgyto, bet jau nebesumaišyto maisto, jums suteikia energijos, ir pagerina savijautą. .
Štai kodėl jūs tikrai iš pradžių pasielgtumėte išmintingai, jeigu vartotumėte rupaus malimo grūdus kepdami tiek duoną, tiek pyragus. Tokie miltai yra tinkami jūsų skrandžio virškinimui ir juose išlieka daugiau vitaminų, nes yra mažesnis žmogaus įsikišimas juos perdirbant iš grūdų. Bet gi jeigu jūs iškepsite duoną iš pilnų grūdų, tai tokios duonos jūsų skrandis iš viso negalės suvirškinti ir jūs patys pamatysite, kad jie visi buvo jūsų organizmo pašalinti, iš jų energijos taip ir neįsisavinus, o dar ją atidavus šitą maistą perleisti per visą virškinamąjį traktą ir galų gale jį pašalinti. Tik vieną gerą darbą atliks toks maistas – kaip šluota pašluos žarnyną ir pašalins dalį ten susikaupusių, ir nepašalintų, ir jau toksinių medžiagų prikaupusių, maisto liekanų, kurios gali po kažkurio laiko jums sukelti sunkių fizinio kūno ligų, net ir tokių, kurios paankstina jūsų išėjimą iš šito pasaulio, nes jūsų kūnas nebegali normaliai – taip, kaip sumaniau Aš – veikti kaip nuostabi Manosios gyvybinės energijos įsisavinimo vientisa gyvą sistema, kurios visi segmentai tarpusavyje yra susieti.
Dabar jūsų nuostatos, kad su pilnais grūdais miltuose iškepta duona yra sveikesnė, yra klaidingos, ir jums patiems kelia didelę žalą, nes tokio maisto jūsų organizmas neįsisavina, ir dėl to energija švaistoma tuščiai, be jokios naudos, ir dar labiau apsunkina jūsų fizinį kūną, kuris tokiu maistu maitinasi dažnai. 
Todėl jūs turite patys savo iškreiptus skonio receptorius atstatyti į Mano sumanytą skonio receptorių veikimo tvarką, kada kiekvienas produktas vartojamas atskirai, nesumaišant jo su kitais. Dabar jūs vartojate sujauktą maistą, sumaišytą iš kelių dalių, ko Aš nesu numatęs, kad jūsų organizmas vartotų norėdamas likti sveikas. 
Kad jums būtų aiškiau, pamėginkite įsivaizduoti save valgantį TUO PAČIU METU obuolį, apelsiną, buroką, morką, kada kandate po vieną kąsnį kiekvieno tokio vaisiaus ar daržovės. Jums patiems bus ne tik nepriimtina šitaip valgyti po kąsnį atsikandant vieno paskiau kito, tuo tarpu kada jūs juos supjaustote ar sutarkuojate ir sumaišote, dar apipilate aliejumi, tada jums toks sumaišytas maistas atrodo jau priimtinas, ir net normalus. Ir tai yra vien tik dėl to, kad jūsų per kartų kartas buvo iškraipyti Mano jums suteikti skonio receptoriai, kada jūsų akys – materialios akys – nemato viso vaisiaus ar daržovės, ir jums nereikia to vaisiaus ar daržovės kąsti po kąsnį paaeiliui ir vis taip juos sumaišant, tai jūsų sąmonė negali asocijuoti, susieti susmulkinto vaisiaus ir daržovės su visu vaisiumi ar visa daržove, todėl jūsų skonio receptoriai yra užslopinami ir jūs galite tokį sumaišytą valgį suvalgyti ir net pagirti, kad jums buvo kažkoks naujas, neįprastas ir malonus skonis, ir net patys pamėgintumėte ką nors panašaus pasidaryti, jeigu tokį maistą jums kažkas patiekė kavinėje ar svečiuose. Tačiau nuo to, kad jūsų materialus žvilgsnis nemato viso vaisiaus ir daržovės nereiškia, kad jūsų suvalgėte tinkamą maistą. 
Štai kodėl jūsų turite žinoti, kad tik atskirai valgydami kiekvieną vaisių ir kiekvieną daržovę jūs gausite visus vaisiaus ar daržovės vitaminus ir mineralus ir padėsite savo organizmui įsisavinti gyvybinę energiją, kurią jums suteikiu Aš. 
Kuo daugiau sumaišote sudedamųjų dalių, tuo labiau pakenkiate savo organizmui, nes jis daug greičiau išeikvoja visą energiją suvalgytam maistui virškinti, ir jo nesuvirškina iki galo, todėl dalis lieka jūsų pačių viduje, ir nepriklauso nuo to, ar šitaip jūs valgote virtą maistą, ar žalią maistą. 
Jūs patys puikiai matote, kad šiandien jūsų smalsumas jus veda į vis didesnį fizinių negalavimų pasireiškimą, ir vis jaunesniame amžiuje. Ir tai yra dėl to, kad jūs vaikotės vis naujų ir naujų skonio patenkinimo receptų ir patys nesusimąstote, kad Mano jums suteiktus TIKRUOSIUS skonio receptus jūs tiek iškraipėte, kad patys nebeatskiriate, KAS jums yra sveika ir naudinga, o kas žalinga ir kenksminga, nes jūsų sąmonę užgožia tos akimirkos patiriamo naujo skonio atspalvis, kurį norite dar labiau sustiprinti. Būtent tokia kryptimi ir vystosi visa jūsų komercinė prekyba, kada jums siūlomi šimtai sūrio rūšių, duonos ir pyrago, sausainių ir kitų maisto produktų, kurie visi jus tik dar toliau veda nuo jūsų tikrojo skonio receptoriaus jums suteikiamo skonio patyrimo, ir vertinimo, tuo pačiu ir sveiko maisto atskyrimo nuo nesveiko gilesnio supratimo. 

Šitaip besivaikydami naujo skonio patyrimo, ir kitų nustebinimo, jūs vis labiau prarandate savo sugebėjimą atskirti, kas yra NUO MANĘS jums suteikta, kad valgytumėte sveikai ir kukliai, ir šituo maitintumėte Mano gyvąja jums be perstojo liejama energija visą savo fizinį pavidalą – jūsų kūną, nes tik šitoks yra sveikas gyvenimas, kada tik truputį užvalgę, pajuntate gyvosios Mano energijos įsisavinimą jūsų viduje. Todėl jums ir maisto reikia minimalaus kiekio, kada atsiveriate Man.
Ir tik šitaip jūs palaipsniui pereisite prie maitinimosi gyvybine energija TIESIOGIAI IŠ MANĘS-ROJAUS TREJYBĖS be jokio materialaus maisto, kad patys paliudytumėte, jog aš pamaitindamas jūsų dvasią GYVUOJU maistų – gyvąja duona ir pagirdydamas gyvuoju vandeniu – tuo pačiu gyvybės maistu pamaitinu ir jūsų fizinį kūną. 
Ar jūs manote, kad Aš šito NESUGEBU padaryti? Tuomet nuo šios akimirkos nustokite Mane vadinti VISAGALIU. 

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už tokį puikų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen
2012 02 19 17val.45min.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal