17. Kaip atpažinti Tėvo-Rojaus Trejybės valią, ir ją vykdyti neapsirinkant? 2012 03 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kaip atpažinti Tėvo-Rojaus Trejybės valią, ir ją vykdyti neapsirinkant? 2012 03 16

Einantiems gyvuoju keliu neišvengiamai – anksčiau ar vėliau – iškyla toks klausimas – o kaip gi sužinoti, KOKIA yra Tėvo-Rojaus Trejybės valia, kad ją ir galėtum vykdyti neapsirikdamas?
Tai klausimas labai svarbus, ir į jį nėra vienareikšmio atsakymo tam, kuris siekia gyvo ryšio, ar net jau ir turi gyvą ryšį, su Tėvu-Rojaus Trejybe, garbina Ją iš meilės, ir siekia Tėvo-Rojaus Trejybės valią vykdyti kasdien. 
Kodėl nėra vienareikšmis atsakymas, kai Rojaus Trejybė vienareikšmiškai visai kūrinijai siunčia vien tik meilę, gyvą meilės virpesių energijos vandenyną? O gi todėl, kad mes nuolat patiriame besikeičiančias aplinkybes, vis kitokias savo veikimo išroinėje aplinkoje sąlygas, mūsų pačių vis kitokią būseną, ir dėl to vis kitokį gyvą ryšį su Tėvu-Rojaus Trejybe – gilesnį ar seklesnį, bet vis tiek jau kitos akimirkos gyvas ryšys nebėra praėjusios akimirkos – nuplaukusios į praeities amžinybę – gyvas ryšys, nes dabar jau yra kita akimirka ir kitas mūsų patyrimas, ir NAUJAS iššūkis, kurį mes išdrįstame priimti, arba atstumiame. 
Mūsų aplinka visą laiką kinta, nors to kitimo mes galime realiai ir nepastebėti, nes ji gali neturėti tokių akivaizdžių, ir matomų, pokyčių, bet jie yra. 
Sakykime, žmogus džiaugiasi kokiais nors pasiektais darbais, įvykiais, šventėmis, atostogų sulaukęs, kelione, gimtadieniu, draugų pagyrimais, nauju patyrimu, nauju sėkmingu pirkiniu, išlaikytu egzaminu, gauta dovana, pagyrimo sulaukęs iš viršininko, ir t.t. Ir tokią akimirką jis vienaip vertina aplinką, ir save toje aplinkoje, negu tuo metu, kada jis patiria panieką iš kitų, fizinį kūno skausmą, neišlaikyto egzamino sukeltą nepasitenkinimą, pamestų ar pavogtų pinigų ar dokumentų praradimą, ir pan. Todėl atitinkamos aplinkybės diktuoja ir mūsų jautrumą Tėvo-Rojaus Trejybės valios supratimui, ir jos vykdymui. Ir dėl to vienose aplinkybėse kyla ryžtas Rojaus Trejybės valią vykdyti su užsidegimu, tuo tarpu kitose aplinkybėse – priešingai, neriama į krūmus iš baimės ir nepasitikėjimo Rojaus Trejybe, ir savimi.
Tačiau yra ir ne tokių akivaizdžių – vidinių – aplinkybių, kurios įtakoja Rojaus Trejybės valios supratimą ir vykdymą ar jos nesupratimą ir nevykdymą. Tai gali būti vidinis – emocinis – nuovargis, net ir fizinis nuovargis, kuris vėl diktuoja savo pakitusią sampratą, kaip gi suprasti tą nematomą Rojaus Trejybės valią? Jeigu emocinis – ar fizinis nuovargis – užsitęsia, pavirsta depresija ar išsekimu, tuomet sunku būna ne tik suprasti Rojaus Trejybės valią, kurią anksčiau lyg ir gerai supratai, bet iš viso sunku net ir ką nors mąstyti apie Rojaus Trejybės valios vykdymą.
Žodžiu, Rojaus Trejybės valios vykdymas yra GYVAS VEIKIMAS DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE. O kad galėtum veikti drauge su Rojaus Trejybe, turi pasiekti tokią SAVO ASMENINĘ atsivėrimo BŪSENĄ, kad imtum jausti Rojaus Trejybės VEDIMĄ IŠ VIDAUS. 
Rojaus Trejybės valia yra viena – ir vienintelė visai kūrinijai – asmeniškai kiekvienam individui su meile, ir laisva valia, šviesti visiems, net ir taip, kaip šviečia ir pati Rojaus Trejybė visai kūrinijai. 
Su meile šviesti, reiškia viską – ir materialų veiksmą, tiek kitiems, tiek ir sau, ir dvasines studijas, ir Rojaus Trejybės garbinimą, tiek asmeniškai, tiek ir kolektyviai Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje vystant Rojaus Trejybės gyvąją ir apreikštąją religiją Urantijoje, ir tuo pačiu savo asmenybės gyvus energetinius aukšto dažnio – ir vis aukštėjančio toliau – skleisti į tą pačią aplinką, kur bebūtumėte ir ką beveiktumėte, kad jaustumėte savo gyvą BŪSENĄ, jog veikiate drauge su Rojaus Trejybe, patiriate Rojaus Trejybę savyje, ir jaučiate savo buvimą Rojaus Trejybės glėbyje.
TOKIA būsena nėra įteigiama, jos neįmanoma išmokti per kokias nors meditacijos ar jogos pratybas, - tai atsivėrimo asmeninis gyvas ryšys su Rojaus Trejybe, ir jis yra patiriamas tik ASMENINIO GYVO ATSIVĖRIMO keliu, be jokių intelektualių emocijų ar proto išmąstytų metodikų.
Ir tik pasiekus tokią VIDINĘ BŪSENĄ IR TEGALIMA PAJAUSTI ROJAUS TREJYBĖS VALIOS TEISINGĄ SUPRATIMĄ, IR JOS VYKDYMĄ ĮGYVENDINANT BE SAVOSIOS VALIOS PRIMETIMO. Tik gyva būsena ir leidžia suprasti, kokia yra yra Rojaus Trejybės valia kiekvienam asmeniškai. Štai kodėl, kas vienam yra Rojaus Trejybės valios vykdymas, kitam toks pat veiksmas gali būti ne Rojaus Trejybės valios vykdymas, bet jos paminimas. Kaip šitą suprasti? Paimkime pavyzdį iš mūsų aplinkos. Žmogus rūko ir geria alkoholį. Jam niekaip nepavyksta nuo tokių žalingų ir kenksmingų ydų išsilaisvinti, nors šito jis siekia jau seniai. Ir kada jis pradeda prašyti Rojaus Trejybės pagalbos NUOŠIRDŽIAI, ir ją pajunta realiai, nes surūko ar išgeria kurią dieną jau mažiau, tegu tik viena cigarete ar alaus bokalu mažiau, tai tokiam mirtingajam toks rūkymas ir gėrimas jau yra Rojaus Trejybės suteikto iššūkio priėmimas ir Jos valios vykdymas. Tačiau jeigu negeriantis ar nerūkantis mirtingasis tegu vien iš smalsumo, ar dėl to, kad kokia nors kompanija šito prašo užsirūkys ar išgers, jam vienintelė cigaretė ar vienintelis stikliukas jau bus Rojaus Trejybės valios pažeidimas savo laisva valia. Kitoks pavyzdys.
Ką tik žmogus pirmą kartą išvažiavo su mašina į gatvę savarankiškai, be instruktoriaus. Jis pilnas džiaugsmo, kad turi teisę vairuoti mašiną jau savarankiškai, jau gavo vairuotojo pažymėjimą, tačiau vairuotojo pažymėjimas patyrimo vairuoti mašiną nesuteikė, suteikė tik teisę tokį patyrimą palaipsniui kaupti važinėjant gatvėje išmintingai. Toks vairuotojo atsargus ir palaipsnis patyrimo kaupimas jam ir bus Rojaus Trejybės valios vykdymas. Tačiau tuo pačiu metu naujajam vairuotojui kyla ir nerimo jausmas, nes dabar jau visa atsakomybė tenka jam, nes jis jau yra pilnateisis eismo dalyvis, o šalia sėdinčio instruktoriaus, kuris sudėtingoje situacijoje gali įsikišti ir padėti rasti geriausią išeitį, nebėra. Tokiam vairuotojui net trumpas važiavimas per judrias, pilnas mašinų sankryžas yra didžiulė įtampa ir iššūkis. Tačiau su kiekviena įgūdžių stiprinimo sėkminga diena, toks vairuotojas gali pradėti pervertinti savo sugebėjimus ir pradėti vairuoti mašiną taip, kaip ją galėtų vairuoti tik po kelerių metų nuoseklių įgūdžių kaupimo ir įtvirtinimo. Todėl toks neįgudęs vairuotojas gali manyti, kad jis jau yra pasirengęs bet kokiai situacijai. TEORIŠKAI MANYTI. Dėl tokio savo trumparegiško supratimo jis pats gali patekti į tokią situaciją, kurioje įgūdžių mašinos kontrolei neturi iš viso, dėl to gali patirti skaudžią avariją su tragiškomis pasekmėmis. Todėl toks nepatyręs vairuotojas turi ne tik laikytis eismo taisyklių, bet dar BŪTINAI ir pasilikti didesnį rezervą TAM, KAD IŠTAISYTŲ SAVO KOKIĄ NORS KLAIDĄ, PADARYTĄ DĖL MENKŲ VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ. Todėl jis turi važiuoti mažesniu greičiu negu jam leidžia važiuoti greitį ribojantys kelio ženklai, turi laikytis daug didesnio atstumo iki priekyje važiuojančios kitos mašinos, nes bet kokios skaudžios pasekmės kelyje ir bus VAIRUOTOJO KLAIDINGO MĄSTYMO, IR ELGESIO, PASEKMĖS, KAIP JIS MĖGINO PER TRUMPĄ LAIKĄ PERŠOKTI Į AUKŠTESNĮ VAIRAVIMO LYGĮ VISAI NESUKAUPĘS VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ PATYRIMO, IR NETURĖDAMAS IŠMINTINGO SUPRATIMO, IR ASMENINIO SPRENDIMO, JOG ĮGŪDŽIAI PATYRIMU KAUPIAMI PALAIPSNIUI, IR TIK TADA ATEINA SUPRATIMAS, IR PATYRIMAS, KAIP VEIKTI ATITINKAMOSE APLINKYBĖSE. Todėl toks vairuotojo elgesys prieštarauja Rojaus Trejybės valiai, kuri numatyta būtent tam vairuotojui, nors tas vairuotojas ir laikosi eismo taisyklių keliamų reikalavimų. Tačiau kelių eismo taisyklės yra numatytos ne naujokams, bet jau patyrusiems vairuotojams, todėl nepatyrę vairuotojai ir turi elgtis daug atsargiau. Tuo tarpu patyręs vairuotojas jokiu būdu nepažeidžia Rojaus Trejybės valios važiuodamas tiek saugiai, tiek greitai, sutinkamai su leistinu greičiu ir oro sąlygomis. 
Todėl vienose aplinkybėse vieniems toks pat elgesys bus Rojaus Trejybės valios vykdymas, o kitiems jau nebebus. 
Tas pats pasakytina ir apie DVASINĮ GYVĄJĮ KELIĄ. 
Rojaus Trejybė veda su meile visus vienodai, tačiau nevisi vienodai Jos vedimą jaučia, nevienodai atsiduoda vedimui iš vidaus, todėl nevienodas ir reagavimas į Rojaus Trejybės impulsus. Vieni perdaug lekia akis išdegę, kada jų pasąmonės šėlsmas jiems padiktuoja tokias aktyvumo emocijas, kad jas jie klaidingai palaiko Rojaus Trejybės vedimu ir puola aršiai, su užsidegimu, vykdyti, jų supratimu, Rojaus Trejybės valią, o iš tikrųjų jie primeta SAVO valią, NEJAUSDAMI APRAMINIMO IŠ VIDAUS, KURĮ JIEMS IR SUTEIKIA Rojaus Trejybė, kad jie sustotų ir įsiklausytų į JOS VEDIMO IMPULSUS VIDUJE. Rojaus Trejybė niekada nesukelia emocinių ekstazės viršūnių audrų, kaip ir nuopuolių žemyn skausmo kančių. JI YRA GYVAS RAMYBĖS IR PALAIMOS ŠALTINIS IR CENTRAS. Tačiau Rojaus Trejybė akina ir ragina BE BAIMĖS ŽENGTI PIRMYN, RYŽTINGAI, IR NEŠTI ŠVIESĄ SAVO TIKRUOJU ASMENIU-SAVO AŠ, jeigu tas AŠ yra BAIMĖS PILNAS, PASYVUS, IR NEATSIVERIANTIS. 
Todėl Rojaus Trejybė iš vidaus vis skatina atsiverti gyvosiose pamaldose, kad mirtingojo dvasia išsilietų kolektyvinėje komunijoje, realiai patirdama šito gyvo ryšio teikiamą palaimą ir sustiprinimą pačiam nuoširdžiai prabilusiajam atsivėrimo maldoje gyvu kalbėjimu. Toks atsivėrimas taip pat yra Rojaus Trejybės valios vykdymas iš meilės ir laisva valia. Tuo tarpu ILGALAIKIS IR BAIMINGAS tylėjimas – tai jau savosios valios primetimas ir savojo proto-intelekto viešpatavimas tokio mirtingojo viduje, kuris pažeidžia Rojaus Trejybės valią, kurios vykdymas meile tirpdo mirtingojo pasąmoninę baimę. 
Lygiai taip pat ir Rojaus Trejybės kolektyvinis garbinimas – vieniems gali būti priimtinas ilgesnis, kitiems trumpesnis, vieniems reikia Rojaus Trejybę garbinti kolektyviai kartą per savaitę, kitiems dažniau, kitiems rečiau. Tai grynai asmeninis POREIKIS, tačiau jo patenkinimas neturi kelti nė šešėlio įtampos, ir savęs vertimo tą daryti. Jeigu tokia vidinė nuostata atsiranda, reiškia jau Rojaus Trejybės valia yra pažeidžiama, nes ji yra sumanyta tam, kad mirtingasis patirtų PASITENKINIMĄ SAVO DVASIOJE, ir savęs JOKIU BŪDU NEPRIEVARTAUTŲ. Tam, kam riekia daugiau negu vieno karto patirti Rojaus Trejybės kolektyvinį garbinimą, patys ir turi susiburti – iš meilės ir laisva valia, ir tik tokiomis sąlygomis – ir garbinti Rojaus Trejybę tiek, kiek tik nori kartų per savaitę, tačiau tą turi daryti savęs NEĮPAREIGODAMI, O JAUSDAMI SAVO VIDUJE VIDINĮ TROŠKIMĄ GARBINTI BŪTENT TOKIOMIS SĄLYGOMIS, IR TOKIU METU. Jeigu tokios būsena nėra, reiškia toks garbinimas bus tik savosios valios primetimas, o ne Rojaus Trejybės valios vykdymas. 
Rojaus Trejybės valios vykdymas – tai GYVENIMAS SU ROJAUS TREJYBE IR VEIKIMAS DRAUGE SU JA VISUOSE SAVO DARBUOSE IR VISOMIS APLINKYBĖMIS, NES ROJAUS TREJYBĖ IR YRA VISOSE APLINKYBĖSE, IR VISADA. BET VEIKIA JI TIK PER SAVO VAIKUS – MŪSŲ BROLIUS IR SESES DVASIOJE – PER MUS. O tai taip pat reiškia, kad nuo mūsų gyvo atsivėrimo ir tokios susiliejimo su Rojaus Trejybe BŪSENOS patyrimo ir priklauso, kiek mes IŠ TIKRŲJŲ gyvename tiesa ir meile, visų labui skleisdami tiesą, šviesą, dorą, meilę, teisingumą, gailestingumą, brolystę savo aplinkoje – šeimoje, darbe, lauke, miške, kaime, gatvėje, kelyje, mieste, valstybėje, planetoje, nesvarbu kuo dirbi – daktaru, policininku, prezidentu, premjeru, ministru, politiku, mokytoju, vairuotoju, gatvės šlavėju ar valytoju, verslininku, vadybininku, programuotoju, aktoriumi, dainininku, kompozitoriumi, skulptoriumi, dailininku, architektu, ar esi bedarbis, benamis, pensininkas.
Rojaus Trejybės valia yra Jos sumanytos kūrinijos evoliucijos plano įgyvendinimas mūsų – kiekvieno – asmeniniais veiksmais. Todėl tik patirdami BŪSENĄ, kada jus suvienija su Savimi Rojaus Trejybė, patirdami ir Jos vedimą iš vidaus, jūs ir išdrįsite gyventi PALAIMOS GYVENIMĄ, KURIS JUMS IR NUMATYTAS Rojaus Trejybės, bet tik vykdant Jos valią. Todėl pirmasis žingsnis į Rojaus Trejybės valios vykdymą yra SAVOSIOS VALIOS SULIEJIMĄ SU ROJAUS TREJYBĖS VALIA.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal