18. Nematomas maldos mechanizmas, 2012 04 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Nematomas maldos mechanizmas, 2012 04 02

Šitą temą paskatino sukurti vieno iš urantų man parašyta žinutė, kurioje jis paklausė, o kaip gi veikia nematomas maldos mechanizmas?

Kadangi šis klausimas gali būti neaiškus daug kam, todėl atsakymą siunčiu į mūsų Forumą, kad jūs visi sužinotumėte, ir kitiems galėtumėte paaiškinti.

Maldos mechanizmas yra tiesiogiai Rojaus Trejybės rankose, todėl jo veikimo sutrikdyti negali NIEKAS – nė vienas tvarinys visoje kūrinijoje. 

Jūs turite žinoti, kad malda sklinda NE ŽODŽIAIS AR MINTIMIS, BET ENERGETINIAIS VIRPESIAIS, KURIE YRA AUKŠTESNIO AR ŽEMESNIO DAŽNIO. Kiekvienas maldos žodis, kiekviena mintis turi SAVO ENERGETINĮ DAŽNĮ, kuris priklauso nuo besimeldžiančiojo nuoširdumo ir meilės VIDINĖS BŪSENOS. Kiekvienas mūsų siunčiamas nuoširdžios maldos VIRPESYS keliauja per Rojaus Trejybes Antrojo Asmens - Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio DVASINGUMO grandinę, kuriai nėra jokių kliūčių veikti net maišto prieš Tevą-Rojaus Trejybę metu planetoje ar Vietinėje Sistemoje, kaip, sakykime, Liuciferio maišto metu Satanijoje ir prie jo prisijungus Urantijos buvusiam Planetos Princui, Kaligastijai. Maišto metu yra nutraukiamos RYŠIŲ grandinės su aukštesniais už Vietinę Sistemą dariniais, todėl nebeįmanoma gauti išmintingų patarimų, KAIP TVARKYTIS IŠMINTINGAI VIETINĖJE SISTEMOJE AR PLANETOJE, ĮGYVENDINANT EVOLIUCIJOS PLANĄ. 
Tuo tarpu VISOS grandines, kurios pasiekia individą iš Rojaus Trejybes – ASMENYBĖS, DVASINGUMO, PROTO – nėra nutraukiamos, nes jos nėra pavaldžios niekam kitam, kaip tik pačiai Rojaus Trejybei, kuri visada turi būti prieinama individui, kad ir kokios jo aplinkoje būtų nepalankios, ir net pavojingos, jo fiziniam egzistavimui aplinkybės ir sąlygos. 

Maldos virpesiai, kaip ir kiekvienos minties virpesiai, turi savo energetinį dažni, kuris atitinka tų, kurie meldžiasi nuoširdumo ir meilės VIDINĖS BŪSENOS išraišką. Kuo labiau VIDINĖ BŪSENA yra sulieta su Rojaus Trejybe, tuo aukštesnio dažnio virpesiai sklinda iš besimeldžiančiojo, tuo didesnis poveikis yra šios maldos metu tiek besimeldžiančiajam, tiek tam, už kurį meldžiamasi, ypač jeigu pastarasis žino, kad už jį yra meldžiamasi. 

Energetiniai virpesiai ATITINKA NUOŠIRDŽIOS MALDOS ŽODŽIŲ IR MINČIŲ DAŽNĮ. Jeigu malda yra MECHANINĖ, sakykime labai daug kartų meldžiantis vienais ir tais pačiais žodžiais, žmogaus protas yra linkęs tuos žodžius ar mintis atkartoti AUTOMATIŠKAI, IŠMOKTUS MINTINAI, ir jis pradeda net ir maldos metu nuklysti į šalį, nors liežuvis gali ištarti žodžius, kai mintis nebeatitinka tariamų maldos žodžių dažnio. Sakykime žmogus pagalvoja, ką čia jam reikės daryti per artėjančias išeigines, ar atostogas, mat planavo važiuoti, kur nors vienas, ar su šeima, į egzotiškus kraštus, ar į kokią nors kelionę po Lietuvą, ir jam toji mintis tiek įstrigo, kad dabar maldos metu iš pasąmonės šovė į galvą, nors lūpos tuo metu kalbėjo jam įprastą maldą. Kadangi maldos pasiekia Rojaus Trejybę tik aukšto dažnio virpesių impulsais per VIRŠSĄMONĘ, tai NUOŠIRDŽIOS IR KUPINOS MEILĖS MALDOS METU pasąmonė nepajėgi nustelbti savo mintimis apie kokią nors kelionę ar kokią nors kitą būsimo malonumo išraišką BESIMELDŽIANČIO GYVĄ RYŠĮ SU Rojaus Trejybe, ir šituo įsikišimu nutraukti GYVĄ ENERGETINIŲ VIRPESIŲ KOMUNIJĄ SU KŪRĖJU. Todėl tokia nuoširdi malda – VIRPESIAI – ir pasiekia – TĄ PAČIĄ KOMUNIJOS AKIMIRKĄ – Rojaus Trejybę – AUKŠČIAUSIO DAŽNIO DVASINIŲ ENERGETINIŲ VIRPESIŲ ŠALTINĮ IR CENTRĄ. 

Tuo tarpu MECHANINĖ malda yra intelekto-PAPŪGOS išmokta malda, kurioje nėra DVASINIO ATSIVĖRIMO, ir nuoširdaus gyvo ryšio su Kūrėju, todėl tokia malda, net ir gražiais žodžiais tariama, Kūrėjo pasiekti tiesiog negali, nes Kūrėją pasiekia ne maldos žodžiai ar mintys, bet besimeldžiančiojo skleidžiami energetiniai virpesiai jo BŪSENA. ATSIVĖRIMO BŪSENA BŪTENT IR DIKTUOJA MALDOS-KOMUNIJOS ŽODŽIUS AR MINTIS, O NE ATVIRKŠČIAI – NE ŽODŽIAI AR MINTYS DIKTUOJA BŪSENĄ. 

Štai kodėl aš jums NUOLAT KARTOJU – ATSIVERKITE ROJAUS TREJYBEI DAR GILIAU, KAD PATIRTUMĖTE DVASINĘ GYVO RYŠIO SU ROJAUS TREJYBE BŪSENĄ SAVO VIDUJE, O TADA SAVAIME LIESIS MALDOS ŽODŽIAI, AR MINTYS, ATITINKANTYS ATSIVĖRIMO TĄ AKIMIRKĄ VIDINĘ JŪSŲ BŪSENĄ. 

Kada mes meldžiamės už kažką ar dėl kažko apskritai, tuomet iš mūsų energetiniai virpesiai taip pat pasklinda ir į visą aplinką, ne tik keliauja į Rojaus Trejybę. Ir šitiems iš mūsų siunčiamiems aukšto dažnio energetiniams virpesiams nėra jokių kliūčių, jokia dvasia, kad ir kokio rango ji bebūtų, neturi galios juos sustabdyti. Ir šie gyvi virpesiai RAMINA aplinką, nesvarbu, kur toji aplinka bus – Lietuvoje – mieste, kaime, namuose – ar Japonijoje, JAV, Australijoje, Afrikos, Europos, Amerikos, Azijos kontinente, kadangi atstumai neturi reikšmės energetinių virpesių sklidimui. Ir kuo aukštesnio dažnio pasklinda iš mūsų energetiniai virpesiai, tuo didesnį poveikį turi aplinkos nuraminimui. Tačiau šis poveikis yra dar labiau padidinamas, ypač KOLEKTYVINĖJE maldoje, kada vyksta KRYPTINGAS virpesių pasiuntimas, KADA MES MELDŽIAMĖS UŽ KĄ NORS KONKREČIAI, nes tuo metu jie adresuojami jau konkrečiam individui ar regionui, šitaip sutelkiant jų poveikį į koncentruotą vietą, o ne vien tik juos apskritai paskleidžiant. 

Mūsų mintys – atitinkamos idėjos – turi savo energetinį dažnį, ir kada žmogus taip pat – savo vidine būsena – pasiekia tokį patį dažnį, jis kaip radijo imtuvas ir sugauna tokią pačią mintį ar idėją būdamas kitame pasauliio pakraštyje. Jis mano, kad pats ją sugalvojo, nes nežino nematomo mechanizmo veikimo.

Kada aš dar net ir minties neturėjau, kad AŠ PATS rengsiu ir mokysiu būsimuosius DVASINIUS MOKYTOJUS, nes, tuo metu, labiausiai man nepatinkanti buvo būtent MOKYTOJO profesija, man teko dirbti su viena Japonijos TV kompanija. Filmavome didžiulę programą apie Lietuvą. Su šiais japonais dirbau tris savaites. Ir vienas filmavimo epizodas buvo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis. Japonus daug kas sužavėjo, tačiau kada ansambliečiai pradėjo šokti klumpakojį,japonai ėmė ploti IR PATYS PRITARTI. Vėliau jie padėkojo už išmoktą šią JAPONIŠKĄ melodiją jų atvykimo proga. Tai visus nustebino, kaip ne mažiau nustebino ir japonus paaiškinimas, jog tai – lietuvių šokis. Tuo metu man atrodė tiesiog neįtikėtina, kaip gali būti taip, kad priešingose pasaulio pusėse yra Japonija ir Lietuva, o ir vieni, ir kiti laiko klumpakojo melodiją savo tautos dalimi. Tuo metu aš tegalėjau paaiškinti tik taip, kad kažkokia žmogiškoji, ir materiali, šios melodijos perteikimo priemonė vis tik turėjo būti, tik nežinojau kokia, nes neturėjau jokio supratimo apie minčių energetinių virpesių sklidimą atitinkamu dažniu. Ir būtent tiek japonai, tiek lietuviai ir galėjo, būdami visai nesusieti tarpusavyje, gauti tokios melodijos išraišką, kada kieno nors tarp japonų ir lietuvių nuoširdaus atsivėrimo būsena buvo pasiekusi tokį lygį, kuris ir buvo imlus tokio dažnio energetinių virpesių priėmimui, kuris vėliau pavirto labai panašių motyvų melodija, tik su savosios aplinkos – kultūros, mentaliteto, ir SĄMONĖS pasireiškimo – savitų niuansų viražais. IR TAI JOKS STEBUKLAS. 

Tuo tarpu maldos energetiniai virpesiai sudaro ne šiaip paskleistą lauką, bet Energijos Reguliuotojų aktyviai ir kryptingai veikiamą, kad tam, kam jie skirti, ir pasiektų būtent juos, šiems nieko nesuprantant, kas čia vyksta, ir kodėl jie kažką jaučia, ko paaiškinti negali niekaip. Energijos Reguliuotojiai šiuo atveju yra kaip tikri ir greiti paštininkai – surenka visus nuoširdžius aukšto dažnio virpesius ir pristato tam, kam jie yra adresuoti. Žemo dažnio virpesiai – jų veiklos diapazono nepasiekia, todėl jie į jų pasireiškimą nereaguoja, sakykime, jeigu kas nors meldžia kam nors nelaimės ar nepasisekimo. Energijos Reguliuotojai vykdo tik Rojaus Trejybės valią be jokių išlygų.

Visi prakeikimai ar užkalbėjimai neturi nieko bendro su malda, todėl gyvame ryšyje su Rojaus Trejybe tokie virpesiai nedalyvauja. Tai individo pasąmonės, ir sąmonės, taršos pasireiškimas, kuris atitinkamo dažnio virpesiais pasklinda į aplinką, ir jeigu žmogus kuriam yra siunčiami tokie prakeikimai ar ligos, taip pat yra tokio žemo dažnio energetinio lauko būsenoje – pasąmonės ir sąmonės – tai jis ir tampa tokių virpesių imtuvu pats to nežinodamas. Štai kodėl dvasingi žmonės, kurie yra aukšto dažnio virpesių būsenoje maro ar šiltinės epidemijos metu tokių pragaištingų ligų nepaliečiami. Apskritsi, dvasingas žmogus neserga iš viso, nes jo vidinę būseną diktuoja GYVAS IR AUKŠTO DAŽNIO ENERGETINIŲ VIRPESIŲ RYŠYS SU VISŲ AUKŠČIAUSIO DAŽNIO VIRPESIŲ ŠALTINIU IR CENTRU – KŪRĖJU – ROJAUS TREJYBE.

Būtent tam ir reikalingas nuoširdus atsivėrimas, kad stiprėtų GYVO RYŠIO SU KŪRĖJU INDIVIDO VIDINĖ AUKŠČIAUSIO DAŽNIO ENERGETINĖ BŪSENA. TIK TADA MALDA BUS TIKRA, O NE ILIUZINĖ, TIK TADA JI BUS IR AKTYVI, IR VEIKSMINGA, NES ATITIKS ROJAUS TREJYBĖS VALIĄ IR SUMANYMĄ, KAD JOS MEILĖ VIEŠPATAUTŲ VISUR IR VISADA, IR BŪTŲ JAUČIAMA-PATIRIAMA KIKVIENO INDIVIDO BŪSENA.

URANTAI TUO IR GYVENA, IR ŠITĄ DABARTINĖS TIKROVĖS - IR ATEITIES KASDIENIO GYVENIMO ŠVIESĄ - SKLEIDŽIA KOLEKTYVINIO ROJAUS TREJYBĖS GARBINIMO METU, KADA ENERGETINIAI VIRPESIAI IŠ MŪSŲ - MIRTINGŲJŲ IR TUO METU DALYVAUJANČIŲ MŪSŲ KOLEKTYVINIAME ROJAUS TREJYBĖS GARBINIME DVASIŲ IR TARPINIŲ BŪTYBIŲ - PASKLINDA DAUG AUKŠTESNIO ENERGETINIO DAŽNIO NEGU PRAŠYMŲ MALDOS METU, KADA JAU VYRAUJA KOKS NORS SAVANAUDIŠKAS INTERESAS, NET IR DĖL VISUMOS GEROVĖS. TUO TARPU ROJAUS TREJYBĖS GARIBINIMO METU NĖRA JOKIO - NET IR PER PLAUKO ŠEŠELĮ - SAVAUNAUDIŠKUMO APRAIŠKOS INDIVIDO BŪSENOJE, NES TĄ AKIMIRKĄ YRA VIEN TIK GARBINAMA IR ŠLOVINAMA ROJAUS TREJYBĖ NIEKO IŠ JOS NEPRAŠANT.
Kolektyvinė maldos energetinė virpesių galia yra milžiniška - ji pasklinda kaip besimeldžiančiųjų skaičius pakeltas kvadratu. Tad jeigu Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje dalyvauja ir nuoširdžiai meldžiasi trisdešimt žmonių, tai pavieniui besimeldžiančiųjų reikėtų devynių šiomtų žmonių, kad paskleistų atitinkamo stiprumo energetinius virpesius, kurie priklauso nuo KOLEKTYVINĖS maldos vedėjo energetinių virpesių DAŽNIO, DUODANČIO KAIP DIRIGENTAS TONĄ VISAI KOLEKTYVINEI KOMUNIJAI. 
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal