Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas-atsakymas į Ritos klausimą apie berniukų ir mergaičių lytinių organų apipjaustymą, suteiktas po gyvųjų pamaldų urantų sambūryje Molėtuose, prie Bebrusų ežero, 2012 07 29

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Rita:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, prašau jūsų suteikti mokymą, kodėl mes taip barbariškai žiūrime į savo kūnus, kodėl dar mūsų broliai ir sesės pjausto lytinius organus tiek mergaitėms mažoms, tiek apipjausto ir vyrams? Aš prašau jūsų mokymo, kad mes galėtume gauti didesnę šviesą, ir galbūt jie kada nors sužinos taip pat, kad šitos barbariškos praktikos išnyktų nuo mūsų gražios Urantijos planetos paviršiaus. Ačiū.

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti šitą mokymą iš kurio nors iš Jūsų Trijų, kodėl šitaip elgiamasi žalojant savo kūną.

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:
Mano mylimiausi vaikai, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs taip su meile vadinate Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Iš tikrųjų Aš esu Šaltinis ir Centras pilnas meilės, dvasingumo, ir harmonijos. Kada jūs patiriate Mano dvasios šviesą, jūs patiriate kokia yra GALINGA meilės jėga. Ta meilės jėga yra tokia pulsuojanti, gyva, kad jums ir minties nekiltų KĄ NORS daryti su savuoju kūnu.
Kada stinga jums GYVO ryšio su Manimi, kada jūs nepulsuojate Mano meilės virpesiais, tada jūs turite daugybę ritualų, kuriuos paverčiate religijos neatskiriama dalimi, ir tie ritualai jums atrodo nepakeičiami. Jie suteikia daug kančios, skausmo fiziniam pavidalui, o DAR daugiau – sukelia daugybę pasąmoninių baimių, vien tiktai žinant, kad laukia tokia procedūra. 
Tačiau nėra tokios galios, kuri galėtų įveikti visuomeninę-kolektyvinę – per kartų kartas perteiktą – religinę tradiciją, kuri neturi nieko bendro su higiena, nors kai kurie iš jūsų mėgina pavadinti, kad berniukų lytinių organų apipjaustymas yra higienos procedūra. Tačiau taip nėra. Mes sugalvojome jūsų materialų dviejų skirtingų lyčių pavidalą, kuris yra – kaip teisingai jūs pastebite – Mūsų gyvoji šventovė materialiu pavidalu, ir Mes esame numatę, jeigu jūs skiriate higienos palaikymui atitinkamą dėmesį, tai jūs neturite jokio VARGO su Mūsų jums sugalvotu materialiu žmogiškuoju kūnu.
Tačiau jūs nepajėgūs nustelbti tų vedlių, kurie per daug tūkstančių metų šitokius skausmingus ir nevertus jūsų orumo materialius prietarus ir ritualus yra per kartų kartas išlaikę iki šios, dvidešimt pirmojo amžiaus, kartos. Ir nepavyks jums pakeisti tų žmonių mąstymo, kol jie patys neatsivers Man, nepatirs tos gyvos meilės virpesių antplūdžio bangos savyje. Ir tada jie pažvelgs į tą kūną MANUOJU žvilgsniu – dvasiniu švytėjimu. Nieko jame nėra, ko reikėtų gėdintis, nieko nėra nereikalingo, ką reikėtų šalinti. Tačiau, juk šito niekas nemoko.
MES JUS PRADĖJOME MOKYTI. Ir Aš jums tą ORIAI pareiškiu – MES ESAME JŪSŲ TĖVAI. Jūs priėmėte Mūsų TĖVYSTĘ IR MOTINYSTĘ, atverdami save DVASIOJE, ir patirdami dabar gyvą Mūsų meilės energetinių virpesių pulsavimą, savo būsena paliudijate, kad iš tikrųjų jūs esate mano atvaizdas. Ir ko jums tada gėdytis savojo kūno, ką dabar daug kas jūsų norėtų taisyti įvairiomis plastinėmis-chirurginėmis operacijomis; taisyti, kad nepatinka viena ar kita kūno dalis, nes jūsų aplinka diktuoja realius mados dalykus. Kiek jūs tarpusavyje matote ištatuiruotų kūnų, padabintų auskarais, pervertais net ir tokiose kūno dalyse, kurios yra taip skausmingos ir keliančios net pavojų, ir įvėrus auskarus į akis galima susilaukti akių uždegiminių procesų. Todėl nereikia jums nieko daryti patiems, kad mėgintumėte pagerinti jūsų pačių išvaizdą papuošimais, padažymais ar apipjaustymais, nesvarbu ar tai būtų berniuko, ar mergaitės lytiniai organai.
TAMSA YRA IR FIZINIS SKAUSMAS. ŠVIESA PRANOKSTA FIZINĮ SKAUSMĄ. TAČIAU ŠVIESA IR NENUMATO SAVĘS KANKINIMO NĖ MENKIAUSIU AKIMIRKOS EPIZODU. 
Tą jūs galite suprasti tik pripildę Mumis SAVE. Todėl pildykite MUMIS save. GERKITE IR VALGYKITE Mus. Ir tada patirsite, kad jūs kitiems galite paaiškinti – visa tai – žmonių sugalvotos, be orumo, tradicijos, nevertos žmogaus, patiriančio gyvą komuniją su Mumis, nei vardo, nei – tuo labiau – Mūsų pasireiškimo gyvuoju atvaizdu jūsų planetoje materialiais darbais – šviesos ir meilės darbais – Mūsų labui. VISKĄ PAŠVĘSKITE MUMS, ir tada pamatysite, kad jūs negalite atlikti tokio veiksmo, kurį buvote suplanavę: pašvęskite dažydami lūpas Mums, pašvęskite verdami auskarus Mums, pašvęskite apipjaustydami berniukų lytinius organus Mums – prieš tai ATSIVĖRĘ IR UŽMĘZGĘ GYVĄ RYŠĮ SU MUMIS – ir patys patirsite, kad NEBEKYLA jums mintis pašvęsti tokius – jūsų pačių orumo nevertus – veiksmus Mums.
Štai kodėl Aš jus noriu pripildyti SAVOJO ORUMO. GYVENKITE MANO ORUMU. 
Ir tada patirsite, kokį jūs turite NUOSTABŲ kūną. Bet jūs jį sudarkote, gyvendami NE MŪSŲ valia. Todėl jis turi daug svorio, daug ligų, daug kančių, daug nukrypimų; todėl jūsų nueitas iki šiol kelias NEBUVO su Mumis; ir visa tai atsispindi jūsų fiziniame pavidale. Jūs gi esate Mūsų VEIDRODIS – atspindėkite Mus savo DVASINIU charakteriu ir pamatysite – kūnas jums ATLYGINS PATS, atspindėdamas Mus, kai jūs jį pripildote Mūsų dvasios TURINIU, ir savo darbų, kurie yra motyvuoti Mūsų MEILE VISIEMS – visų gerovei, visų šviesai, visų gerbūviui.
Aš jums dėkoju už tas jūsų nuostabias maldas, kada jūs meldžiatės už MUS, už VISĄ Mano kūriniją. Tai jūs taip SUSILIEJATE su Mumis. Ir štai tada jūs PATIRIATE, kad šitas jūsų pavidalas, suteiktas šitame jūsų pradiniame žengimo pas Mus etape, iš tikrųjų atspindi Mus. Tik žvelkite į jį MŪSŲ žvilgsniu. Linkiu jums gero ryšio su jūsų pačių materialiu pavidalu, nors ir labai laikinu, bet jį turėkite kaip MŪSŲ jums suteiktą – per Mūsų kitus dvasinius vaikus – materialų statinį, kuriam reikalinga jūsų dvasinė priežiūra. O ją jūs galite suteikti tiktai bendraudami su MUMIS, tiktai susiliedami su Mumis. Tada jūs ir pamaitinsite jį JAM skirtu maistu, kurį Mes jums suplanavime ir sumanėme, neatimant nė vieno kito gyvybės. 
Dalinkite save, nes Mes jus pripildome Savimi. Dalinkite save darbais visų šviesos labui. Semkitės Mūsų energijos – neišsemsite vis tiek. Maudykitės Mūsų meilėje, ir džiaukitės gyvenimu su Mumis.
Linkiu jums palaimos ir ramybės. Aš esu visą laiką jūsų viduje, tik PASITIKĖKITE Manimi. Aš esu jūsų tokia ATRAMA ir PAGRINDAS, kokio negali suteikti NIEKAS. O pasitikėjimą jūs įgyjate per gyvus patyrimus ir Mūsų gyvą bendravimą. Bendraukite su Manimi. Bendraukite nuoširdžiai. Aš esu jumyse bet kada – džiaugsme, skausme – ir Aš jus keliu; jūs parpuolate, Aš jus keliu. Jūs nepasitikite Manimi, o Aš jumis pasitikiu. Pasitikėkite Manimi, imdami pavyzdį iš Manęs – NE IŠ SAVĘS, kuris dar toks yra gležnutis DVASIOJE, o materialios smegenys jūsų, neišlavintos dar dvasinių virpesių žvelgimu į aplinką. Todėl jos jums primeta savąsias taisykles, kurios užgožia Mus, ir smunka pasitikėjimas Mumis. Bet Aš vis tiek esu jūsų viduje, ir jus AKINU, SKATINU, UGDAU IŠ VIDAUS – atsiverkite Man.
Dabar Aš jums pasakysiu tokį jūsų pačių dažnai kartojamą kur nors išvykus teiginį – Aš pasiilgstu jūsų. – kada jūs kam nors sakote, ką mylite ir su kuo buvote išsiskyrę.
AŠ jums sakau – AŠ ESU JŪSŲ ILGESYJE, NORS PATS NIEKADA NETURIU ILGESIO IR NESIUNČIU NIEKAM.

Algimantas:
Ačiū Tau mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, už šitą mokymą, nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-------------------------
Nuoširdus ačiū Violetai už šio mokymo įrašymą ir iššifravimą, kad jį galėtume studijuoti visi, kas tik nori gilesnio tikrovės pažinimo.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal