Tėvo mokymas-atsakymas apie matricą, 2012 09 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, aš prašau Tavęs mokymo-atsakymo – ar tikrai egzistuoja kokia nors matrica?
Kadangi šis klausimas buvo pateiktas mūsų Forume, tai aš esu pasirengęs Tavo atsakymą perteikti visiems, kad ir jie sužinotų.

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, tokios matricos, kokią įsivaizduojate jūs, kokią net mėginate pavaizduoti savo materialiuose kūriniuose – knygose, straipsniuose, net kino filmuose – tikrai nėra. Jūs neturite – nė vienas – tokio pagrindinio ruošinio, pagal kurį galėtumėte modeliuoti savo elgesį ar gyvenseną, jūs neturite tokios matricos, kuri verstų ištisas kartas elgtis tik taip, kaip jos elgiasi, ir savo elgesį galėtų pateisinti, kad tokia yra jų matrica, kuri ir nulemia, apsprendžia elgesio, ir veiksmo, pasireiškimą vienokiomis ar kitokiomis aplinkybėmis.
Tačiau jūs iš Mūsų esate gavę dvi pačias nuostabiausias dovanas – amžinąją gyvybę ir asmenybės dovaną. Štai jūsų – kiekvieno – asmenybė turi visą jai Mūsų suteiktą amžinybės POTENCIALĄ, kaip ji gali pasireikšti – per visą ateities amžinybę – suliejusi savo laisvą valią, kurią Mes taip pat esame suteikę kiekvienam iš jūsų – kad šį potencialą paverstų savo tikru, ir jau įsisavintu, dvasinio asmens pasireiškimu veiksmų-elgesio-gyvenimo dėka, ir lygiu. Visi šitie amžinybės veiksmai Mums yra žinomi, ir jums jau yra suteikti, nėra nė vieno tokio veiksmo – visoje kūrinijos veiksmų begalybėje per visą amžinybę – kuris Mums būtų nežinomas, kaip jis bus atliekamas per visą ateities amžinybę, kad jis Mus galėtų nustebinti. Tačiau jums gi kiekvienas toks naujas patyrimas leis įsisavinti vis naujų savojo asmens charakterio pasireiškimo aspektų, kurie ne kartą jus pačius asmeniškai nustebins – ir suteiks malonių pergyvenimų, kad jūs esate būtent toks Mūsų ŠVIESOS VAIKAS, ir jūs dėl to patirsite pasididžiavimą tiek Mumis, tiek savimi. Šis pasididžiavimas – tai ne pasipuikavimas prieš kitus, ką jūs galite, bet jūsų tikrasis ORUMAS, kad jūs esate gyvame ir patiriamame ryšyje su Mumis, ir dėl to ir galite šitaip pasireikšti. Tačiau kiekvienas jūsų sprendimas, ir jo įgyvendinimas, vis tik bus vykdomas jūsų pačių laisva valia, o ne dėl to, kad tai būtų užprogramuota jau iš anksto, kaip jūsų supratimu šitaip veiktų jums suteikta neegzistuojanti matrica.

Kada jūs augate nuo kūdikystės, per visą vaikystę, paauglystę, ir jaunystę, jūsų mintys ir siekiai yra vis labiau jums patiems ryškėjantys – kūdikystėje nieko nesuvokėte, nei kas jūs, nei ko norite, vaikystėje jau ėmėte reikšti savo norus, kuo norėtumėte būti, ir tą jums diktavo jūsų aplinka – šeima, draugai, žaidimai, visa jūsų veikla – dar vėliau didesnės žinios ir mokyklos įtaka, jūsų platesnis mąstymas, ir jūsų pačių atsirandantys vis kitokie ir nauji interesai, kurie didžiąja dalimi paneigė jūsų ankstesnių etapų siekius ir interesus. Jeigu būtų kokia nors jums suteikta jūsų smegenyse matrica, tuomet jūsų nė vienas siekis negalėtų pasikeisti nuo pačios kūdikystės, ir vaikystės, per visą jaunystę, nes matrica tiksliai jums diktuotų, kokie turi būti jūsų veiksmai ir siekiai, ir tai prilygtų roboto funkcijai, be kokios nors laisvos valios pasireiškimo ir kokių nors pasirinkimų apsvarstymo. Tuo pačiu tai būtų kažkokios aukštesnės negu jūs patys jėgos pasireiškimas tokią matricos programą sukurti ir įdiegti į jūsų smegenis, kad ją atpažintų smegenys ir pagal jos programą pradėtų veikti. Jūs patys šitokios programos nei pagaminti, nei įdiegti negalite, nes jeigu galėtumėte, tuomet vieni kitiems tokių matricų prigamintumėte gausybę ir mėgintumėte vieni kitus įveikti net ir matricų dėka, kaip dabar mėginate vieni kitus nurungti bet kurioje savosios asmenybės pasireiškimo sferoje, nesvarbu esate dideli ar maži, suaugę ar jau net ir pasenę, bet vis tiek norite, kad jums būtų geriau, daugiau, šilčiau, turtingiau, sveikiau negu kitiems. O jeigu šito nenorite taip, kad būtų taip aiškiai išreikšta jūsų pačių viduje, tai jau liudija jūsų ūgtelėjimą link Manęs, nes tik Aš jus mokau ir vedu, kad jūs nesiektumėte naudos vien tik sau, o žiūrėtumėte, kaip patenkinti savo interesus VISŲ LABUI.
KAIP Man būtų LENGVA, jeigu jūs turėtumėte matricą, Aš ją jums suteikčiau, ir Man jūsų nebereikia vesti iš vidaus, nebereikia jumis rūpintis, kad tik gyventumėte meile ir šviesa, nes viską vietoje Manęs atliktų jums suteikta MATRICA. O kam tada būčiau jums reikalingas Aš? Jūs net nė vieno klausimo Man nebegalėtumėte pateikti, nes viskas jums jau būtų suteikta jūsų matricoje.
Aš turiu daugybę Savo vaikų, kurie tikrai yra gyvi ir protingi, net didesnio intelekto negu jūsų dabartinis intelektas, ir jie yra Mano sukurti atitinkamų funkcijų atlikimui; jie neatsiskleidžia taip palaipsniui, kaip atsiskleidžiate jūs, kurie turite iš Manęs gavę ASMENYBĖS dovaną su amžinuoju jūsų potencialu. Štai būtent šį savo potencialą jūs ir atskleidžiate palaipsniui, per naujų patyrimų įgijimą. Tuo tarpu tie Mano vaikai, kurie yra sukurti įvairių funkcijų atlikimui, ir atlieka TIK TAS funkcijas. Štai čia jūs ir galėtumėte įžvelgti kažką panašaus į matricos buvimą jų prote, kuris ir yra kvalifikuotas atitinkamų funkcijų vykdymui, ir tik joms.
Tuo tarpu jūsų atveju, jokios matricos būti tiesiog negali, nes jūs savo kvalifikaciją atlikti vienokius ar kitokius darbus materialiu lygiu įgyjate tik iš pradžių mokydamiesi teorijos, o tada ją pritaikydami praktiniu veiksmu, ir įgydami vis daugiau ir geresnių įgūdžių, kaip tokį darbą atlikti kuo geriau – būtent taip, kaip jis turi būti atliktas. Jeigu turėtumėte matricą, jums tokių ilgalaikių mokymosi ir praktikos įgijimo procesų nereikėtų iš viso, teliktų jums tik įjungti matricos suaktyvintą režimą, ir jūs galėtumėte atlikti jums sumanytą funkciją taip, kaip ji ir turi būti atliekama, ir ne kitaip – nei geriau, nei blogiau, o tik taip, kaip tą numato matrica. Tačiau tuomet dingtų jūsų visa KŪRYBĄ, ir IEŠKOJIMAI, nes jūs nebetektumėte LAISVOS valios pasireiškimo bet kurioje srityje. Jūs netektumėte savosios asmenybės statuso. Ar norėtumėte tokios netekties, ar sutiktumėte turėti matricą tokia kaina – savosios savasties kaina?
Todėl Aš jus nuolat akinu, kad jūs plėstumėte savo kosminę įžvalgą ir akiratį, tada jūsų protas pradės žvelgti skvarbiau ir pats pamatys, kodėl šiandien žmonės klaidingai interpretuoja matricos terminą mirtingųjų Mano vaikų atžvilgiu, ir jų gyvenime.

Gyvenkite su Manimi, ir MANIMI, TUOMET JUMS TOKIOS KLAIDINGOS INTERPRETACIJOS NUSTOS EGZISTUOTI, KAIP VISIŠKAI NEREIKALINGI TERŠALAI, KURIE JUS ATITRAUKIA NUO JŪSŲ GYVENIMO PRASMĖS SU MANIMI, IR MANYJE, KAD BŪTUMĖTE BENDRAKŪRĖJAIS SU MANIMI IR LAISVA VALIA, IR IŠ MEILĖS MAN, KAIP IR VISIEMS. O matrica meilės neturi, ji nėra ASMUO, patiriantis meilės tekėjimą iš Manęs – Meilės Šaltinio ir Centro.
O jūs este Mano vaikai – sūnūs ir dukros – neturintys jokios Mano matricos, bet turintys Mano jums suteiktas amžinas dovanas – gyvybę ir asmenybę – kad gertumėte Mano meilę, per atsivėrimą Man ir Manęs atradimą savyje, savo laisva valia, gauta iš Manęs, jūsų visų – ir kiekvieno labui.
Savo Meilę ir Savo dalelę Aš visada laikau aktyvią jūsų viduje, tik pabuskite jai, ir patys patirsite, ir kitiems paliudysite, kokia yra Mano jums suteikta GYVA MEILĖ IR PALAIMA, kad veiktumėte atsidavę Mano vedimui iš vidaus, o ne pagal neegzistuojančią kokią nors matricą.
Tačiau jeigu jau jūs tikrai taip norite mėgautis matricos terminu, tai BENT JAU MANYKITE, kad jūsų matrica ESU AŠ.

Algimantas:
Mylimas Tėve, ačiū Tau už šitą mokymą apie matricą, tad dabar tie, kurie apie ją nieko nežinojo, galės žinoti, kad jos nėra, ir nesuks sau galvos dėl jos ateityje.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal