Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio mokymas-atsakymas apie konfliktą su kontrolieriais troleibuse, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 09 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kadangi įvado į situaciją nėra įrašyta, tai kad būtų aišku, dėl ko paprašiau šio mokymo, paaiškinsiu platesnį kontekstą.

Važiuojant į mūsų šventovę šiandien ryte jau prieš išlipant iš troleibuso pamačiau bilietų kontrolierių autobusiuką. Keleivių buvo nedaug, tačiau kai kurie iš jų jau išsitraukė bilietus iš piniginių, ir pasirengė patikrinimui. Mane toks elgesys labai nustebino – tai VERGŲ požiūris, TAI NELAISVO padėtis, kurią būtina kuo greičiau KEISTI – tik ir dairykis į šalis, ar nepamatysi kontrolierių autobuso, ir tuoj pulk ieškoti bilieto. O gal tie kontrolieriai ir nelips būtent į šį autobusą ar troleibusą, o gali vienu metu ir keli troleibusai ir autobusai sustoti vienoje stotelėje.
Aš šitaip nesielgiau, nes jau stovėjau prie durų, turėjau persėsti į kitą troleibusą. Kada atsidarė durys, paprastai dešine puse prasilenkiama susidūrus tarpduryje. Tarybiniais laikais NIEKADA kontrolierius nesielgdavo taip CHAMIŠKAI ir visada iškleisdavo išlipančius, o tikrindavo jau uždarius duris ir važiuojant toliau. Tačiau pasirodo čia siautė BANDŲ metodais besivadovaujantys jauni raumeningi vyrai juodai apsirengę – striukės, kelnės, kepurės, batai – viskas juoda. Tikri SMOGIKAI IŠ KINO FILMŲ, KURIUOSE DAUG ŽUDOMA. O šie gi – valstybinės įmonės pareigūnai. Šitie jauni vyrai visu pločiu užtvėrė man kelią, nors aš jau buvau išlipęs ant šaligatvio – jų buvo keturi ar penki – ir aš tiesiog buvau paimtas dviejų tokios GRĖSMINGOS išvaizdos vyrų už parankių, KITI STOVĖJO UŽ JŲ, ir buvau STUMTE FIZIŠKAI įstumtas atgal į troleibusą, ANT LAIPTELIŲ. Tai buvo manęs TIESIOG REALUS SUĖMIMAS BE TEISMO SANKCIJOS IR BE JOKIO PAGRINDO. Jie ne tik atrodė, bet ir ELGĖSI, KAIP TIKRI SMOGIKAI. Aš jiems pasakiau, kad jie mane paleistų ir nevaržytų mano LAISVOS valios, kada NELEISTINAI panaudojo prieš mane fizinę jėgą. Sako parodykite bilietą, ir laiko mane VĖL FIZIŠKAI ĮSTŪMĘ atgal ant troleibuso laiptelių. Aš jiems pasakiau, kad norėdami patikrinti mano bilietą jie turėjo patys įlipti ankstesniame sustojime, ir kol troleibusas važiuoja, ir tikrinti bilietus, neužlaikant nei troleibuso vairuotojo, kuris turi važiuoti pagal tvarkaraštį, nei turinčių išlipti keleivių. Man paaiškino, kad vairuotojas turi atvažiuoti VIENA MINUTE ANKSČIAU NEGU NURODYTA TVARKARAŠTYJE. Tai mane irgi nustebino, kam tuomet tvarkaraštis, jeigu jo PRIVALOMA NESILAIKYTI, ir kokia vairuotojui turi kilti PAPILDOMA įtampa NUOLAT – JO SĄMONEI IR PASĄMONEI – kad kiekviename sustojime atvažiuotų VIENA minute ANKSČIAU, nes jis gi nežino, kur bus tie kontrolieriai? Kam sukelti NUOLATINĘ ĮTAMPA VISIEMS VAIRUOTOJAMS. Tačiau sulaikyti fizine jėga jie NETURI JOKIOS JURIDINĖS TEISĖS nė vieno keleivio, kuris jau yra išlipęs, ARBA jį vesti į savo autobusiuką net ir be bilieto važiavusį, nes tai jau SUĖMIMAS, kuriam reikalinga TEISMO SANKCIJA, ir kiekvienam keleiviui atskirai. Todėl visa tokia kontrolierių TOKIAIS METODAIS GRINDŽIAMA veikla yra NETEISĖTA, ir panaši į banditų, kuriems jokių teismo sankcijų nereikia, kad fizine jėga sulaikytų bet kurį jiems nepatikusį žmogų. Kada persėdau į kitą troleibusą, tie patys kontrolieriai irgi įlipo, tačiau manęs jau NEBETIKRINO, net ATSIPRAŠĖ, kad galėtų pro mane praeiti.

Algimantas:
...ir toks įžūlus kontrolierių elgesys, neleidžiant išlipti tik sustojus troleibusui, grūdant keleivius atgal, neleidžiant troleibusui judėti į priekį, sukėlė situaciją, kuri iš tikrųjų tęsėsi net išlipus iš troleibuso. Į ją įsijungė ir vienas praeivis. Kada aš paklausiau savo dvasinių brolių ir sesių ar jiems teko susidurti su kontrolieriais, jau atėjus man čia, į mūsų ir Tavo gyvąją šventovę, jie man taip pat patvirtino, kad teko, ir jų požiūriu tai pat elgesys kontrolierių yra grubus, neturintis nieko bendro su pareigūno elgesiu.
Aš noriu paprašyti mokymo, kaip elgtis tokioje situacijoje: ar mokyti juos, ar yra prasmės juos mokyti didesnio supratimo, didesnės šviesos net ir jų pačių darbe, ar visa tai palikti praeinant?

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:


Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su meile vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš jus MYLUOJU Savajame dvasiniame guolyje, išklotame meilės virpesiais. Jūs esate Mano grybšnyje, iš kurio niekada negalite išsiveržti. Aš jums suteikiu pašlovinimą, kada jūs atsiveriate Man, kiekvienas, kad ir kaip menkai beatsivertumėte. Aš jus šlovinu, ir JŪS patiriate Mano šlovę ir garbę TIEK, KIEK esate pajėgūs tą akimirką ATSIVĖRIMU PATIRTI Mane. Aš šlovinu dabar jus, esančius šitame nuostabiame meilės kampelyje – Mano ir jūsų gyvojoje šventovėje; šlovinu, nes jūs Mane visa savo dvasine meilės gelme pašlovinote – Mes SUSILIEJOME VIENOVĖJE – dvasioje. Kokia nuostabi yra dvasinė harmonija, kada jūs juntate dvasinio Šaltinio ir Centro gyvą tekėjimą savyje. Štai tuomet jūs esate TIKRIEJI Mano vaikai, kurie neužsivėrėte, neatsitvėrėte, nenusigręžėte, bet gėrėte Mane, gėrėte Mane GYVĄ savo gyvastimi, savąja tikrąja asmenybe – be teršalų, be priemaišų. Jūs patyrėte tą gaivinančią vidinę BŪSENOS išraišką.
Todėl atsakydamas į tavo klausimą, Mano mylimiausias sūnau, kaip ir visi Mano mylimiausi sūnūs ir dukros, Aš tavęs irgi klausiu: Ar tu buvai toje būsenoje, kokioje esi dabar, šitoje dvasinės komunijos gyvojoje šventovėje? Ar toji gyvoji šventovė – tavo materialus pavidalas – buvo pripildytas Manosios gyvybinės meilės energijos, kad tu ją būtum paskleidęs savo dvasiniams broliams ir sesėms tą pačią akimirką, kada įvyko jūsų fizinis susidūrimas troleibuso tarpduryje? Jeigu tu nuoširdžiai atsakysi į šitą Mano pateiktą klausimą, tu pripažinsi, kad nebuvai toje dvasinėje būsenoje. Todėl jau tu rengeisi šitam konfliktui. Tai NĖRA Manasis kelias, kad jūs konfliktuotumėte su savo tamsos apimtais dvasiniais broliais ir sesėmis. Jūs turite atsiduoti jų veiksmams, kurie jiems yra suteikti pareigybinių instrukcijų vykdymui. Jie atlieka – ne mechanine prasme, bet intelektualia prasme – ROBOTO vaidmenį. Jie nemąsto, jie nelaiko, kad gali priimti kitokį savo laisva valia sprendimą. Jie žino, kad jie privalo laikytis jiems surašytų materialių instrukcijų, ir tos instrukcijos jiems suteikia šitokį elgesį. Laisvę – jų laisvą valią – suvaržo instrukcija. Tuo tarpu jeigu jie turėtų didesnį dvasinį matymą, net ir dirbdami tokį darbą, natūralu, kad jie nesielgtų taip brutaliai, kaip elgiasi šiuo metu. Paklusęs jų reikalavimui, tu iš karto būtum išleistas per tas duris ir konfliktas nebūtų kilęs, nebūtų kilęs tas erzulys į kurį buvo įtrauktas ir praeivis.

Tačiau yra kita medalio pusė – ką gi jums daryti, kada jūs matote neteisingumą kitų atžvilgiu, kada jūs matote, kaip SU JUO prasilenkia pareigūnai vykdydami savo tiesiogines pareigas?

Štai tau buvo paaiškinta, atsakant į tavo klausimą – kada jie užtveria kelią, neleidžia keleiviams išlipti, ir troleibusas laukia, dėl to jis pradeda vėluoti, atsilikti nuo numatyto tvarkaraščio-grafiko – tau buvo paaiškinta, kad troleibusai atvažiuoja viena minute anksčiau, negu parašyta tvarkaraštyje. Ką tai reiškia atvažiuoti minute anksčiau vairuotojui? Tai – papildoma įtampa. Jis nežino kurioje stotelėje laukia kontrolieriai, todėl jis privalo į kiekvieną stotelę atvažiuoti minute anksčiau; tvarkaraštis nebetenka prasmės. Jis turi pažeisti jį, kad prisitaikytų prie šitos mechaniškai atliekamos bilietų patikrinimo kontrolės. Todėl toji įtampa, kurią patiria vairuotojas, persiduoda ir tiems, kurie važiuoja šituo troleibusu, nes važiavimo maniera nebėra tokia, kuria važiuotų jaučiantis gyvą ryšį su Manimi vairuotojas, nejaučiantis įtampos. O įtampą sukelia reikalavimas nevėluoti, o dar yra PAPILDOMA kliūtis – tie kontrolieriai. Todėl papildoma kliūtis – ta minutė, kurią jis turi pralenkti, važiuodamas pagal tvarkaraštį, jo nesilaikydamas.
Štai kodėl, Mano mylimas sūnau, gyvasis kelias numato, kad jūs galite tam tikromis aplinkybėmis tiktai suteikti šviesinančią platesnio konteksto informaciją tiems, kurie gali turėti siaurą požiūrį net ir į savo pareigybes, į pareigų atlikimą, kaip atitinkami pareigūnai. Tačiau informacijos perteikimas nereiškia jūsų POŽIŪRIO perteikimo. Požiūrį nuspalvina jūsų EMOCIJOS, kada jūs išreiškiate vienu ar kitu tonu. Šiuo atveju iškilkite virš emocijų per gyvą atsivėrimą Man, kad jūs pakiltumėte virš jų ir galėtumėte ramiai suteikti tą informaciją apmąstymui ir tam pačiam pareigūnui. Bet kokia emocinė išraiška, kada yra skirtingi požiūriai, sukelia konfliktą, į kurį gali įsitraukti ir visiškai nežinantys konteksto Mano vaikai. Ir tada šurmulys gausėja, ir tame šurmulyje žemo dažnio virpesių antplūdis stiprėja, kuris paveikia ir aplinkinius, nesuvokiančius to konflikto priežasčių ir esmės.
Štai kodėl gyvasis ryšys su Manimi reikalingas jūsų kasdieniame gyvenime, kasdieniame epizode, kasdienėje aplinkoje, kasdienėse aplinkybėse. Tik tada jūs patirsite, kad jūs galite suteikti Mano šviesą neįsiveldami į tą konfliktą, bet iškildami, numatydami tą konfliktą iš anksto, ir iškildami virš tų konfliktinių aplinkybių.
Visas šitas epizodas leis MĄSTANTIEMS žmonėms iš tikrųjų analizuoti savyje, kuri gi pusė buvo teisi, kuri ne. Tačiau jūs patys juk puikiai žinote, kad gyvajame dvasiniame kelyje mestas akmuo į širšių lizdą sukelia labai daug skausmo ir skaudžių pasekmių. Tuomet geriau tą širšių lizdą ne kiršinti, bet priešingai – šalinti; šalinti, kad jo nebūtų. O kaip jūs galite šalinti, jau šitą kelią žinote – per didesnį ir gilesnį Mano pojūtį SAVYJE.
Štai kodėl ir tau, Mano mylimas sūnau, Aš siūlau, kada kitą kartą pamatysi troleibuse įlipančius kontrolierius, PAGARBINK MANE BENT VIENA TRUMPA IŠRAIŠKA IR PASIMELSK UŽ JUOS, ir šitame troleibuse nebus konfliktinės situacijos, ir tavoji dvasinė būsena bus SUSTIPRINTA, O NE SUJAUKTA, nes tu būsi iškilęs virš tų konfliktinių aplinkybių. Ir iš tikrųjų konflikto neįvyks.

Patyrimai jus moko. Iššūkiai jus grūdina. Siekite naujų iššūkių, kad patirtumėte, koks esate jūs šviesos ir meilės gyvas pasireiškimas, būdami gyvame ryšyje su Manimi. Likite su ja KAS AKIMIRKĄ. Stiprėkite AKIMIRKOS AMŽINYBĖJE.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Ačiū Violetai už šio mokymo įrašą ir jo iššifravimą.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal