Forumas

Spausdinti

URANTIJOS Knyga nieko netikina, nieko neįrodinėja. Visų dokumentų autoriai, labai vientisai, mėgina, kuo suprantamesniu, kuo labiau adaptuotu mums būdu supažindinti mus su tikrove, kuri yra VISA kilusi iš DIEVO TĖVO ir Jo Lygiaverčių Rojaus Trejybės Partnerių, o išplėsta jų pagalbininkų, ir kurios dalimi mes patys esame. Tiktai protiškai atbukusiam arba dar dvasiškai negimusiam žmogui neegzistuoja nieko daugiau, o tik savo ego materialūs interesai, nesvarbu, ar jie būtų buitiniame šeimos lygyje, ar valstybės valdymo lygyje. Dėl to pyktis, neapykanta, godumas, aistra, pavydas ir puikybė tokiam žmogui atrodo kaip privalumai. URANTIJOS Knyga ir padeda žmogui geriau suvokti tikrovę, praplėsti savo akiratį ir atrasti Visuotinį Tėvą savyje.

FORUMO TAISYKLĖSTema Temos sukūrimo data
[rūšiuoti]
Temos autorius Paskutinio komentaro data
[rūšiuoti]
Paskutinio komentaro autorius
Tėvo kūrinijoje veikia gausybė dvasių KATEGROIJŲ, o kiekvienoje iš jų yra daugybė individualių asmenybių. Ši tema skirta Atsiskyrusiųjų Žinianešių nuostabiai kategorijai. (Komentarų: 15)2007-03-02 21:08:42 Algimantas2007-03-06 17:35:45 Algimantui
Patyrimai su Urantijos Knyga - susitikimas kalėjime, 2007 02 25 (Komentarų: 3)2007-02-19 17:32:26 Algimantas2007-02-21 23:11:53 ploskes 2 radioman
Religijos dvasinis lygis atspindi visuomenės dvasinį lygį, ir visuomenės dvasinis lygis atspindi religijos lygį. Kaip tą paaiškintumėte? (Komentarų: 25)2007-01-07 10:01:34 Algimantas2007-01-09 20:51:13 Odilijus
Betliejus (Komentarų: 15)2006-12-25 07:45:12 Algimantas2006-12-27 20:07:46 Algimantas
Nuoseklus augimas, ar nekantravimas. Ar turime pasitikėti Dievu? Kokia išmintimi perduoti mokymai mums. (Komentarų: 4)2006-12-20 11:49:47 Vaidas2006-12-25 18:35:57 Algimantas
Žmogaus santykis su Dievu. kada prasideda "amžinas gyvenimas". Dieviškumo skleidimo būdai. (Komentarų: 67)2006-12-06 16:10:36 Vaidas2006-12-23 14:53:04 Aidas
Visatos tikrovė - Pirmojo Šaltinio ir Centro, Visuotinio Tėvo, meilės energetinių virpesių pasireiškimas įvairiu dažniu. (Komentarų: 30)2006-10-19 13:28:00 Algimantas2006-12-19 12:14:59 petras
Kodėl jaunimas turi tiek cinizmo, vulgarumo, kai pati lietuvių kalba turi tiek daug gražių, malonybinių žodžių, kurie taip dera liaudies dainose? Kodėl tokia turininga tauta ėmė puoselėtį vulgarų ir cinišką jaunimą, kuriam, KOL KAS, nesuv (Komentarų: 19)2006-06-02 13:33:47 Algimantas2006-12-12 16:46:07 Vaidas
Musų planetoje gimusių likimas. papildomų patyrimų pasirinkimas. (Komentarų: 11)2006-09-05 23:43:44 Vaidas2006-12-08 23:42:27 Tautvida
"Nuotykių pomėgis, žingeidumas, monotonijos baimė..." ir toliau pateikiu dvi pastraipas iš Urantijos Knygos, kurias prašau jus pakomentuoti. Ką jos pasako jums? (Komentarų: 6)2006-11-10 13:25:51 Algimantas2006-12-03 20:01:19 petras
Supervisatų (galaktikų) organizacija. "Tiktai Visuotinis Tėvas žino apgyvendintų pasaulių vietą erdvėje ir tikrą skaičių; jis visus juos vadina vardu ir skaičiumi." 0165-06 (Komentarų: 17)2006-11-21 17:15:57 Algimantas2006-11-23 14:15:02 Spraga
Kas yra vaiko auklėjimas? Jo charakterio ugdymas? (Komentarų: 33)2006-07-02 12:54:44 Algimantas2006-11-20 11:28:50 prikišamai
Kodėl Tėvui svarbu ne pats geras darbas, bet šito gero darbo motyvas? (Komentarų: 24)2005-07-28 18:08:54 Algimantas2006-11-03 14:52:01 Algimantas
Ar gali žmogus gyventi be nuodėmių? Kokiomis sąlygomis? (Komentarų: 24)2006-04-11 13:47:03 Algimantas2006-10-07 12:12:26 Vaidas
Jėzus miniai: "Aš atėjau į šitą pasaulį, kad apreiškčiau Tėvą jums ir kad jus vesčiau pas Tėvą." Ką jums reiškia šitas Jėzaus mokymas? (Komentarų: 4)2006-08-13 13:41:10 Algimantas2006-08-18 20:24:42 Algimantas
Apie Jėzų: "Vieni sakė, kad jis yra geras žmogus; kiti gi sakė, kad jis yra pranašas...dar kiti sakė, kad jis yra piktavalis įkyruolis, kad savo keistomis doktrinomis jis klaidina tautą." Kodėl šitaip nevienodai vertino Jėzų? (Komentarų: 6)2006-08-06 15:50:46 Algimantas2006-08-11 21:41:41 Algimantas
Kokios jėgos trukdo įgyvendinto Tėvo planą vystant mirtinguosius? (Komentarų: 20)2006-07-11 15:12:37 Algimantas2006-08-09 17:34:43 Jonas
Kas yra darbas ir kas yra poilsis? (Komentarų: 37)2006-06-23 21:08:46 Algimantas2006-07-25 22:11:21 Algimantas
Jėzus: "Dievo palankumo nusipirkti negalima, ir didžiulis meldimasis viešai neatpirks to, kad trūksta gyvojo įtikėjimo širdyje. (Komentarų: 14)2006-07-13 11:40:08 Algimantas2006-07-19 09:29:57 Algimantas
Kodėl žmogus labiausiai bijo nežinios ir keistis? (Komentarų: 70)2006-06-22 14:30:08 Algimantas2006-07-18 09:30:56 Algimantas
Kas yra kiekvieno iš mūsų tas vidinis AŠ? (Komentarų: 70)2006-03-13 11:31:46 Algimantas2006-07-16 01:19:36 SAULE-SAULUZE
Jėzus sakė: "Aš atėjau ne tam, kad teisčiau turtinguosius ar vargšus, bet tas gyenimas, kokį gyvena žmonės, bus jų visų teisėjas." (Komentarų: 10)2006-07-12 20:45:23 Algimantas2006-07-15 09:23:18 Zita
Dievybės visagališkumas nereiškia galios padaryti tai, kas nepadaroma. (Komentarų: 34)2006-06-25 09:56:11 Algimantas2006-07-14 18:41:52 golgoto
Mūsų sielos brolis, Juozas, vakar vakare paliko Urantiją. (Komentarų: 4)2006-07-06 19:21:54 Algimantas2006-07-10 07:09:23 Dalia
Mielieji jaunuoliai Forume, kaip jūs elgtumėtės prieš save išvydę Jėzų? (Komentarų: 46)2006-05-29 19:34:46 Algimantas2006-07-04 21:06:13 Aš TAU


[Prisijunkite, jei norite sukurti naują temą]
Spausdinti
Grįžti atgal