TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ-AŠ ESU mokymai

Spausdinti

Tėvo mokymas, atsakant į Violetos prašymą per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, suteikti mokymą ne konkrečia tema, bet pasakyti tai, ką mums dabar svarbu žinoti apskritai, 2009 12 12

Tėvo mokymas apie minčių materializavimą, suteiktas Giedrei, 2009 12 14

Giedrės pokalbis su Tėvu, kaip išlaikyti charakterio vientisumą trikdančiose aplinkybėse, 2009 12 15

Tėvo dvasios - Minties Derintojo projekcija į kitą planetą, 2009 12 19

Tėvo mokymas apie Jo meilės vandenyną, suteiktas Linui, 2009 12 23

Tėvo mokymas - kas yra meilė, 2009 12 24

Tėvo mokymas apie virpesius, suteiktas Jurgitai 2009 12 25

Tėvo mokymas susimąstymui, suteiktas Jurgitai 2009 12 29

Tėvo mokymas - KAS yra MŪSŲ mokymasis? 2010 01 04

Tėvo suteiktas mokymas-ATSAKYMAS, kai perskaitęs mano sielos sesės Aušros mintis, mano siela pajuto tarsi draugo išdavystę, ir aš kreipiausi į Tėvą - KODĖL ŠITAIP ELGIAMASI? 2010 01 07

Begalinės Dvasios Motinos-Sesės mokymas apie violetinę spalvą ir gydymą, 2010 01 08

Tėvo mokymas, suteiktas atsiliepiant į Arūno prašymą gyvojoje Rojaus Trejybės šventovėje Vilniuje, 2010 01 09 suteikti mums stipresnį impulsą, kad būtume ryžtingesni urantai

Tėvo mokymas apie dvasinių pasiekimų integravimą į kasdienybę, 2010 01 17

Tėvo mokymas apie ašaras, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 01 23

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas - ar mokytojas atsakingas už mokinį - perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 02 13

Amžinojo Sūnaus mokymas apie minčių materializavimą, 2010 02 25

Tėvo mokymas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje apie Afrikos vaikų vakcinavimą nuo sunkiois ligos - polimielito, 2010 03 06

Tėvo mokymas apie apokalipsę, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 03 13

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas - KAS YRA MŪSŲ TEIGIAMAS POŽIŪRIS Į APLINKĄ, 2010 03 29

Tėvo mokymas apie mūsų kelią, perteiktas Rojaus Trejybės šventovėje, 2010 04 03

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas - KODĖL taip sunku mūsų sielos broliams ir sesėms ĮTIKĖTI ir gyventi ĮTIKĖJIMU KASDIEN? 2010 04 09

Tėvo mokymas-atsakymas į Arūno klausimą - KAS YRA NUOŠIRDUMAS - perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 04 10

Tėvo mokymas-atsakymas apie lyčių lygybę, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 05 01

Tėvo mokymas apie energiją žmonijai 2010 05 17

Tėvo mokymas-atsakymas apie tuos, kurių kūnai yra paliegę, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 05 23

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas – KODĖL MES PATIRIAME TIEK DAUG SKAUSMO IR KANČIOS? – perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 06 05

Tėvo mokymas - KAS YRA MEILĖ? 2010 06 10

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie praeities datų paminėjimą ir istorines šventes, 2010 06 14

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas apie vertybę ir prasmes, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 06 20

Mūsų, Nebadono, Vietinės Visatos Sūnaus Kūrėjo, MYKOLO, daugumai žinomo tik Jėzaus iš Nazareto vardu, atsakymas-mokymas-parabolė, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 06 26

Sūnaus Arbitro - MONDŽORONSONO - mokymas apie mūsų požiūrį į jo pasirodymo žmogiškuoju pavidalu laiką, 2010 07 11

Tėvo mokymas-atsakymas apie ateivius iš kitų planetų į mūsų planetą, Urantiją, perteiktas Rojaus Trejybės GYVOJOJE šventovėje, 2010 08 07

Tėvo mokymas apie mūsų dvasinio imlumo padidinimą gyvosios kolektyvinės komunijos metu, 2010 08 17

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie NUOLANKUMĄ, perteiktas ROJAUS TREJYBĖS GYVOJOJE šventovėje, 2010 08 29, KAUNE

Tėvo mokymas-atsakymas dėl mūsų jauniausiųjų dvasinių brolių, perteiktas Rojaus Trejybės šventovėje, 2010 11 06

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės atsakymas-mokymas apie fizinį kūną, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2010 11 07

Tėvo mokymas apie atsakomybę, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2010 11 21

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas, kaip ROJAUS TREJYBĖ GARBINA MUS, KADA MES GARBINAME ROJAUS TREJYBĘ, 2010 12 06

Tėvo mokymas, kodėl mes neturime tokios sąmonės, kad esame dvasios ir kokia mūsų gyvenimo prasmė dabar, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2010 12 19

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės atsakymas-mokymas: ar išgirdęs Tėvo mokymus visada jų laikosi, Rojaus Trejybės gyvoji šventovė, 2011 01 08

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės atsakymas-mokymas apie APVAIZDOS veikimą šitame laikmetyje, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje - Kaune - 2011 01 16

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės atsakymas-mokymas apie Algimanto dvasinį statusą, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2011 01 30

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas KAIP PAMILTI SAVE, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2011 02 13

Tėvo mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, jau po gyvųjų pamaldų ir net po mūsų diskusijų prie bendro stalo, 2011 03 05

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie mūsų žengimą gyvuoju keliu, kada Urantijos izoliacija buvo panaikinta 1985 metais, koks turi būti mūsų dvasinis žingsnis dabar planetos dvasinio statuso nauju lygiu, 2011 03 08

Tėvo mokymas apie vyrus ir moteris, perteiktas Rojaus Trejybės šventovėje, Kaune, 2011 03 13

Tėvo mokymas, KODĖL NET DAUGELĮ METŲ SKAITANTYS URANTIJOS KNYGĄ JOS NESUVOKIA DVASIOJE, NORS BŪTENT ŠITOKIO SUVOKIMO JI MOKO VISUS, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 03 19

Tėvo mokymas apie vaikų auklėjimą, mitybą, gydymą, 2011 03 26

Tėvo mokymaas, kodėl mano teiginius iškraipo kiti mano dvasios boliai ir sesės, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 04 09

Tėvo mokymas apie AŠ ESU, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje po gyvųjų pamaldų Kaune, 2011 04 10


Spausdinti
Grįžti atgal