TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ-AŠ ESU mokymai

Spausdinti

197. Tėvo mokymas apie aplinkos žalojimą, teršimą, ir mūsų gyvenimą joje, suteiktas Rojaus Trejybės - AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 01 12

198. AŠ ESU mokymas-paaiškinimas apie SAVE – AŠ ESU, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 01 25

199. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie avatarą Kalki, perteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 02 22

200. Visuotinio Tėvo atsakymas-mokymas - ar aukšto rango dvasios garbina AŠ ESU - suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 03 08

201. AŠ ESU mokymas apie mūsų civilizaciją, 2014 06 02

202. AŠ ESU mokymas-paaiškinimas apie giluminio mąstymo svarbą žmogui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 06 14

203. Tėvo mokymas, kodėl nepasveiko Laima iš Velžio, perteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 06 29

204. AŠ ESU mokymas apie simbolinį vaizdą, atsiradusį Vokietijos laukuose, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 08 02

205. AŠ ESU mokymas – kodėl mirtingieji nevienodai jaučia skausmą, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 08 16

206. Visuminės Dievybės - AŠ ESU - mokymas apie virpesių dėsnį, 2014 10 02

207. AŠ ESU mokymas-apreiškimas apie dabartinę žmoniją, 2014 12 09

208. Tėvo mokymas apie dabartinį susipriešinimą pasaulyje, 2015 01 14

209. AŠ ESU mokymas-apreiškimas - kas yra laisva valia, 2015 01 22

210. Visuminės Dievybės – AŠ ESU – mokymas apie skiepus, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 01 17

211. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie modifikuotus produktus, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 02 28

212. Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas vadinamojo Verbų sekmadienio proga, 2015 03 29

213. Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie gyvosios šventovės būtinumą, 2015 04 14

214. AŠ ESU mokymas apie išplėstą svečio sampratą, Valdo ir Julios iš Londono atvykimo proga, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 04 19

215. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie mūsų nerimą dėl pavojų Lietuvai, 2015 05 07

216. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie sąmonę, pasąmonę, ir viršsąmonę, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 05 17

217. Tėvo mokymas, kodėl norinčių eiti gyvuoju keliu skaičius nedidėja taip, kaip norėtume? 2015 06 17

218. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas, kodėl mūsų gyvulinis protas nepriima protingesnių sprendimų visų labui, 2015 07 10

219. Visuminės Dievybės AŠ ESU atsakymas-mokymas, ką daryti, kai dabar vis stipriau pasireiškia mirtingųjų nerimas, ir net baimė, dėl agresyvaus mėginimo kurti vadinamąją islamo valstybę, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 07 11

220. AŠ ESU mokymas-atsakymas į klausimą, ar meilė yra, ar jos nėra, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 08 01

221. Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės atsakymas-mokymas apie mūsų minties energijos panaudojimą gydymui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 08 08

222. Tėvo mokymas apie bažnyčią, 2015 08 13, Vilnius, Rapolo bažnyčia

223. AŠ ESU atsakymas-mokymas apie dvasinius našlaičius, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 08 29

224. Tėvo mokymas apie ĮTIKĖJIMĄ, 2015 09 27

225. VISUOTINĖS DIEVYBĖS AŠ ESU mokymas apie kolektyvinę komuniją, ir energiją jos metu, 2015 10 19

226. AŠ ESU mokymas-atsakymas – Kas yra gyva? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 10 24

227. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie ateivius, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 11 07

228. AŠ ESU mokymas-atsakymas dėl sapnų, kuriuose ką tik iš šio pasaulio išėjęs kviečia likusį šiame pasaulyje, ateiti pas jį, ir skundžiasi, kad jam po prisikėlimo yra sunku, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2015 11 21

229. Tėvo mokymas-atsakymas į Algimanto klausimą apie kokias nors katastrofiškas nelaimes didžiuliu mastu, 2015 12 24

230. AŠ ESU mokymas-atsakymas apie šventuosius, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 12 27

231. AŠ ESU atsakymas-mokymas, kodėl Algimantas savo mokymuose dažnai vartoja KOMUNIZMO kaip sektino pavyzdžio teiginį. Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2015 01 09

232. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas kodėl Kaligastija nebuvo suimtas ir toliau skleidė blogį, ir tuo apsunkino mūsų planetos evoliuciją, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 01 24

233. Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas – kaip Rojaus Trejybė-AŠ ESU pasirinko mus – urantus – skleisti Jos gyvąją šviesą visų labui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 02 06

234. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas, perteiktas akimirksniu, grįžtant į Vilnių autobusu po gyvųjų pamaldų Kaune, 2016 02 07

235. Tėvo mokymas apie asmenybes, atstumiančias gyvąjį kelią, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2016 03 20

236. Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas-atsakymas apie energinių virpesių informacinį lauką, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 04 09

237. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės atsakymas-mokymas Laimai iš Klaipėdos apie jos veikimą tarp dvasios brolių ir sesių, o tuo pačiu ir mūsų veikimą, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2016 04 17

238. Tėvo mokymas-atsakymas - Kur tie drąsuoliai, kodėl jie neina gyvuoju keliu? - 2016 05 26

239. Tėvo atsakymas-mokymas - Kodėl taip sunkiai skinasi kelią ĮTIKĖJIMAS? 2016 06 10

240. Tėvo mokymas-atsakymas - kas gi yra pareiga? 2016 06 15

241. Tėvo mokymas-atsakymas – KODĖL REIKIA ATRASTI ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU KUO ANKSČIAU, NET VAIKAMS? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 06 12

242. Tėvo mokymas - AR VERTA ŠVĘSTI MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENĄ LIETUVOJE? 2016 07 06

243. AŠ ESU atsakymas-mokymas apie Apvaizdą ir Naująjį Visatos amžių, 2016 08 02

244. Visuotinės Dievybės AŠ ESU atsakymas-mokymas - NAUJAS POŽIŪRIS Į ĮTIKĖJIMĄ, 2016 09 01

245. Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas – Ką „Hablo“ palydovas-TELESKOPAS užfiksuoja aklinoje tamsoje, kokius žvaigždžių spiečius - suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 09 18

246. Visuotinės Dievybės AŠ ESU mokymas-atsakymas į Algimanto klausimą - Kaip čia yra, kad anksčiau - prieš 25-30 metų - buvo didesnis tarpusavio supratimas negu dabar, buvo mažiau prievartos, konfliktų, karų, kai protas vis tik turi vystytis pirmyn, o ne judėti atgal į viduramžius? 2016 10 14


Spausdinti
Grįžti atgal