TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ-AŠ ESU mokymai

Spausdinti

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės atsakymas-mokymas apie vandenį, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 12 01

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie Makiventos Melkizedeko naująjį statusą ir Sūnaus Arbitro, Mondžoronsono, atėjimą bei mūsų prisidėjimą prie šitos dvasinės ateities veiklos jau dabar, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 12 22

Tėvo mokymas apie pasąmonės paskirtį, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 01 05

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie žmogaus organizmo pasveikimą be vaistų, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 01 26

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie fizinio kūno skausmą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 01 27

Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2012 02 10 Dalia pateikė klausimą Makiventai Melkizedekui, kuris dabar yra mūsų planetos, Urantijos, dvasinės vyriausybės vadovas, ji pateikė ilgą samprotavimą apie lietuvių kalbos prokalbę ir sąsajas su praeities civilizacijomis, ir norėjo Jo paaiškinimo.

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie aiškiaregę Vangą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 03 02

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie dvasinį stuburo gydymą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 03 16

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie advaitą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 03 23

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie būseną, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 03 30

Tėvo mokymas apie gyvybinę konstantą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 04 06

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie dvasinio proto įsiviešpatavimą mumyse, ir jo pasireiškimą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 05 04

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie Kabalą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 05 19

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie organų donorystę, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 06 02

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas-atsakymas apie Rojaus Trejybės mokymų išgirdimą tiesiogiai, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 06 29

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas-atsakymas, kas yra išdavystė dvasiniu požiūriu, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 07 13

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie pasąmonę ir informaciją joje apie ateitį, 2013 08 19

Tėvo mokymas apie mūsų maldas už savižudžius ir mūsų likimo įgyvendinimo patyrimus bei likimo atstūmimą, 2013 09 02

Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo, mums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 09 14

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas - kodėl reikalinga GYVOJI ŠVENTOVĖ, 2013 09 19

Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio mokymas-atsakymas apie konfliktą su kontrolieriais troleibuse, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 09 21

Tėvo papildomas mokymas apie likimo pakeitimą, 2013 10 01

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas-paaiškinimas apie maldą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 10 20

AŠ ESU - Tėvo mokymas apie pagalbą ir bendravimą su alkoholį ir narkotikus vartojančiais dvasios broliais ir sesėmis, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 11 03

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas - Kas yra APREIKŠTOJI religija? 2013 11 28

Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas-atsakymas apie demokratiją, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 11 30

Tėvo mokymas apie mūsų misiją šioje planetoje, 2013 12 16

Rojaus Trejybės - AŠ ESU mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 12 15

Tėvo mokymas apie aplinkos žalojimą, teršimą, ir mūsų gyvenimą joje, suteiktas Rojaus Trejybės - AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 01 12

AŠ ESU mokymas-paaiškinimas apie SAVE – AŠ ESU, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 01 25

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie avatarą Kalki, perteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 02 22

Visuotinio Tėvo atsakymas-mokymas - ar aukšto rango dvasios garbina AŠ ESU - suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 03 08

AŠ ESU mokymas apie mūsų civilizaciją, 2014 06 02

AŠ ESU mokymas-paaiškinimas apie giluminio mąstymo svarbą žmogui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 06 14

Sūnaus Arbitro, Mondžoronsono, mokymas-atsakymas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 06 28

Tėvo mokymas, kodėl nepasveiko Laima iš Velžio, perteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 06 29

AŠ ESU mokymas apie simbolinį vaizdą, atsiradusį Vokietijos laukuose, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 08 02

Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas apie atsivėrimo būseną, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 08 10

AŠ ESU mokymas – kodėl mirtingieji nevienodai jaučia skausmą, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 08 16

Visuminės Dievybės - AŠ ESU - mokymas apie virpesių dėsnį, 2014 10 02

Dukros Kūrėjos, Nebadonijos, mokymas – kaip tapti ŽMOGUMI? - suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 10 05

Jėzaus mokymas KALBU JUMS VĖL apreiškimo knygos antrojo leidimo proga, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 10 25

Mūsų Vietinės Visatos Dukros Kūrėjos, Nebadonijos, mokymas apie mūsų asmenybės formą, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 11 16

AŠ ESU mokymas-apreiškimas apie dabartinę žmoniją, 2014 12 09

Tėvo mokymas apie dabartinį susipriešinimą pasaulyje, 2015 01 14

AŠ ESU mokymas-apreiškimas - kas yra laisva valia, 2015 01 22

Visuminės Dievybės – AŠ ESU – mokymas apie skiepus, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 01 17

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie modifikuotus produktus, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 02 28

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas vadinamojo Verbų sekmadienio proga, 2015 03 29

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie gyvosios šventovės būtinumą, 2015 04 14


Spausdinti
Grįžti atgal