TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ-AŠ ESU mokymai

Spausdinti

AŠ ESU mokymas apie išplėstą svečio sampratą, Valdo ir Julios iš Londono atvykimo proga, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 04 19

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie mūsų nerimą dėl pavojų Lietuvai, 2015 05 07

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie sąmonę, pasąmonę, ir viršsąmonę, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 05 17

Tėvo mokymas, kodėl norinčių eiti gyvuoju keliu skaičius nedidėja taip, kaip norėtume? 2015 06 17

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas, kodėl mūsų gyvulinis protas nepriima protingesnių sprendimų visų labui, 2015 07 10

Visuminės Dievybės AŠ ESU atsakymas-mokymas, ką daryti, kai dabar vis stipriau pasireiškia mirtingųjų nerimas, ir net baimė, dėl agresyvaus mėginimo kurti vadinamąją islamo valstybę, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 07 11

Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose, prie Utenos, 2015 07 19

AŠ ESU mokymas-atsakymas į klausimą, ar meilė yra, ar jos nėra, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 08 01

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės atsakymas-mokymas apie mūsų minties energijos panaudojimą gydymui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 08 08

Tėvo mokymas apie bažnyčią, 2015 08 13, Vilnius, Rapolo bažnyčia

AŠ ESU atsakymas-mokymas apie dvasinius našlaičius, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 08 29

Tėvo mokymas apie ĮTIKĖJIMĄ, 2015 09 27

VISUOTINĖS DIEVYBĖS AŠ ESU mokymas apie kolektyvinę komuniją, ir energiją jos metu, 2015 10 19

AŠ ESU mokymas-atsakymas – Kas yra gyva? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 10 24

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie ateivius, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2015 11 07

AŠ ESU mokymas-atsakymas dėl sapnų, kuriuose ką tik iš šio pasaulio išėjęs kviečia likusį šiame pasaulyje, ateiti pas jį, ir skundžiasi, kad jam po prisikėlimo yra sunku, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2015 11 21

Tėvo mokymas-atsakymas į Algimanto klausimą apie kokias nors katastrofiškas nelaimes didžiuliu mastu, 2015 12 24

AŠ ESU mokymas-atsakymas apie šventuosius, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2015 12 27

AŠ ESU atsakymas-mokymas, kodėl Algimantas savo mokymuose dažnai vartoja KOMUNIZMO kaip sektino pavyzdžio teiginį. Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2015 01 09

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas kodėl Kaligastija nebuvo suimtas ir toliau skleidė blogį, ir tuo apsunkino mūsų planetos evoliuciją, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 01 24

Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas – kaip Rojaus Trejybė-AŠ ESU pasirinko mus – urantus – skleisti Jos gyvąją šviesą visų labui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 02 06

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas, perteiktas akimirksniu, grįžtant į Vilnių autobusu po gyvųjų pamaldų Kaune, 2016 02 07

Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas – kaip Rojaus Trejybė-AŠ ESU pasirinko mus – urantus – skleisti Jos gyvąją šviesą visų labui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 02 06

Jėzaus mokymas, sustiprinant urantus, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 02 20

Tėvo mokymas apie asmenybes, atstumiančias gyvąjį kelią, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2016 03 20

Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas-atsakymas apie energinių virpesių informacinį lauką, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 04 09

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės atsakymas-mokymas Laimai iš Klaipėdos apie jos veikimą tarp dvasios brolių ir sesių, o tuo pačiu ir mūsų veikimą, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2016 04 17

Tėvo mokymas-atsakymas - Kur tie drąsuoliai, kodėl jie neina gyvuoju keliu? - 2016 05 26

Tėvo atsakymas-mokymas - Kodėl taip sunkiai skinasi kelią ĮTIKĖJIMAS? 2016 06 10

Tėvo mokymas-atsakymas - kas gi yra pareiga? 2016 06 15

Tėvo mokymas-atsakymas – KODĖL REIKIA ATRASTI ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU KUO ANKSČIAU, NET VAIKAMS? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 06 12

Tėvo mokymas - AR VERTA ŠVĘSTI MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENĄ LIETUVOJE? 2016 07 06

AŠ ESU atsakymas-mokymas apie Apvaizdą ir Naująjį Visatos amžių, 2016 08 02

Šeimininko Sūnaus Kūrėjo, mums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, gyvasis žodis, suteiktas per jo gimtadienį Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 08 21

Visuotinės Dievybės AŠ ESU atsakymas-mokymas - NAUJAS POŽIŪRIS Į ĮTIKĖJIMĄ, 2016 09 01

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas – Ką „Hablo“ palydovas-TELESKOPAS užfiksuoja aklinoje tamsoje, kokius žvaigždžių spiečius - suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 09 18

Visuotinės Dievybės AŠ ESU mokymas-atsakymas į Algimanto klausimą - Kaip čia yra, kad anksčiau - prieš 25-30 metų - buvo didesnis tarpusavio supratimas negu dabar, buvo mažiau prievartos, konfliktų, karų, kai protas vis tik turi vystytis pirmyn, o ne judėti atgal į viduramžius? 2016 10 14

Tėvo atsakymas-mokymas - Kam panaudojami Vietinėje Sistemoje esantys Tėvo sulaikymo pasauliai, 2016 11 08

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie mūsų apvalytą protą po prisikėlimo nauju morontiniu kūnu, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 11 13

Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas, urantų sustiprinimui, 2016 11 28

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas – paaiškinimas kaip pasiekti tarpusavio meilę vienų kitiems, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2016 12 11

Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas išplėstos Algimanto Evangelijos proga, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 12 17

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas – apžvelgiant urantų 2016 metus – suteiktas Urantijos grupėje, Vilniuje, 2016 12 30

Visuminės Dievybės Asmenybės AŠ ESU mokymas-atsakymas apie Gerovę, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 01 14

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas-atsakymas – kodėl gi mes sumanytoje Evoliucijoje patiriame tiek daug klaidingų sprendimų ir kančios, nors ir einame Gyvuoju Keliu? 2017 02 13

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie tariamų žodžių energinių virpesių poveikį aplinkai, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2017 03 05

Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas apie būseną, pasitikėjimą, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2017 03 18

AŠ ESU mokymas, atsakant į Vitos pateiktą klausimą - kas yra toji vidinė laisvė? - Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2017 04 02

Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas apie gilesnį Kūrėjo supratimą ir įvairius apsunkinimus, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2017 04 22

Begalinės Dvasios-Motinos atsakymas Birutei iš Vilniaus Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2017 05 14


Spausdinti
Grįžti atgal