TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ-AŠ ESU mokymai

Spausdinti

Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Utenos rajone, Pakalniuose, 2017 05 21

Begalinės Motinos atsakymas į klausimą – ar mes turėtume į Kūrėją kreiptis vienodu kreipiniu - tuo pačiu vardu? –Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2017 09 23

Begalinės Motinos atsakymas į Algimanto klausimą - kada mes galėtume gyventi be pinigų, 2017 11 15

Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2017 12 30

Amžinosios Motinos mokymas, kam adresuoti garbinimą ir prašymų maldą, 2018 01 23

Begalinės Motinos mokymas - Koks yra Apvaizdos realus bendradarbiavimas su mumis, kada mes neturime jokio patyrimo šiame bendradarbiavime – ar tai nėra vien tik siekiamybė, kada žmonija Apvaizdos ne tik nemato, bet iš esmės nieko nežino apie jos egzistavimą iš viso? 2018 01 30

Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas-atsakymas apie banginę genetiką, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2018 02 04

Tėvo mokymas-atsakymas, ką reiškia nuolat būti gyvame ryšyje su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2018 02 18

Begalinės Motinos mokymas urantams, patiriantiems sunkius išmėginimus, suteiktas gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 03 04

Begalinės Motinos mokymas – Kas yra elitas? – 2018 03 12

Makiventos Melkizedeko mokymas apie padėtį mūsų planetoje, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (9km. nuo Utenos), 2018 03 25

AŠ ESU mokymas apie urantų skirtingą šviesėjimo laiptelį, 2018 04 25

Amžinosios Motinos mokymas apie virpesių pojūtį aplinkoje, 2018 04 30

Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus sustiprinantis mokymas urantams, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 05 20

Tėvo mokymas apie čiakras ir stichijų elementus. 2018 06 11

Tėvo mokymas – Mūsų šviesos mintys ir svajonės apie ateitį – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 06 24

AŠ ESU mokymas Justei, bet tuo pačiu ir visiems, 2018 06 25

Amžinosios Motinos mokymas-atsakymas – Ką mums aiškinti, kad Gyvojo Kelio nelaikytų sekta? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 08 26

Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas, pasakytas per gyvąsias pamaldas, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 09 01, pirmą kartą įrašytas vaizdo kamera ir patalpintas Youtube.

Tėvo mokymas apie dvasinius filtrus Gyvajame Kelyje nuo aplinkos tamsos poveikio, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2018 09 16

Makiventos Melkizedeko atsakymas-mokymas apie švietimo sistemą atremtą į Rojaus Trejybės-AŠ ESU Pamatą, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 10 07

Tėvo mokymas apie mūsų ir mūsų vaikų poveikį mokyklai – apie būsimą mokyklą, 2018 10 25

Tėvo mokymas apie šeimą, 2018 10 26

Tėvo mokymas – Kas yra Santarvė? – 2018 11 08

Begalinės Motinos mokymas-atsakymas – Ką mums daryti, kada garbinimas ir nuoširdi malda atrodo nepakeičia aplinkos, o tamsa vis giliau įsiviešpatauja – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 12 09

AŠ ESU atsakymas-mokymas – kodėl taip sunku sutarti ir susitarti Urantijoje, 2019 01 27 Vilnius, 18 val. 39 min.

Amžinosios Motinos mokymas-atsakymas, kaip mums atpažinti Kūrėjo valią net ir sprendžiant buitines problemas kasdienybėje? Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius 2019 02 09

Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus sustiprinantis mokymas urantams, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 04 14

Amžinosios Motinos mokymas apie materialios civilizacijos degradavimą, 2019 05 03

Visuotinio Tėvo mokymas, paprašius sustiprinimo, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Pakalniuose (Utenos raj.), 2019 06 02

Begalinės Motinos atsakymas-mokymas apie klimato atšilimą ir mūsų poveikį visumos gerovei, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 07 07

Begalinės Motinos mokymas – Ką mums daryti, kad Evoliucijos sklandus procesas stiprėtų ir spartėtų? – 2019 07 30


Spausdinti
Grįžti atgal