Algimanto mokymai

Spausdinti

Kas yra kareivis, 2014 10 07

Energetiniai resursai ir gamtos turtai priklauso VISIEMS. Ką dabar daryti netikinčiai ir susiskaldžiusiai žmonijai, kad išgyventų? 2014 10 31

KAS YRA ŠVENTAS, ŠVENTUMAS, ŠVENČIAUSIAS, KODĖL VARTOJAME TOKIUS ŽODŽIUS? 2014 11 05

Kodėl asmenybių kai kurios kategorijos savo pavadinime dar turi žodį DVASIA, nors jos savaime suprantama, kad visos yra dvasios? 2014 11 07

Ar vyksta esminiai pakitimai Ostijoje, kai ji kunigo pašventinama per mišių ritualą? 2014 11 10

Aš daviau ištikimybės priesaiką Visuminei Dievybei - AŠ ESU, 2014 11 22

KODĖL Lietuvai NEREIKALINGA vasario 16-oji ar kovo 11-oji? 2015 03 11

Kodėl blogėja žmonių tarpusavio santykiai visame pasaulyje? 2015 03 25

Viskas tarpusavyje susieta į gyvą sistemą, mes nesame vieni nuo kitų izoliuoti, ne materialia, bet gilumine prasme, todėl ir mūsų proto dabartinio degradavimo priežastis yra Liuciferio maištas Satanijos Vietinėje Sistemoje. 2015 05 14

Kam reikalingas BŪSENOS patyrimas? 2015 06 21

Kuo panašūs ir kuo skiriasi Jėzaus apaštalai ir urantai? 2015 07 14

Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU - meilė ištirpsta Kūrėjo TIKROVĖS VISUMINIUOSE ENERGIJOS VIRPESIUOSE 2015 07 20

KŪRĖJO DIEVIŠKA LIETUVA, IR LIETUVIAI-URANTAI, 2015 08 01

LABDAROS ŽALA – MĄSTYMO IR GYVENIMO KOKYBEI, 2015 08 27

PUIKYBĖS APIMTI PSEUDOPOLITIKAI IR KUNIGAI PASMERKTI JAU DABAR, 2015 08 31

Ką daryti su plūstančiais iš Afrikos ir Artimųjų Rytų pabėgėliais, 2015 09 12

IŠTIKIMYBĖ MOKYTOJUI, 2015 09 20

Kuo skiriasi uranto protas nuo Urantijos eilinio gyventojo proto? 2015 11 05

Kodėl Lietuva pralaimėjo SĄJŪDĮ – o tuo pačiu ir SAVE - kol kas? 2015 12 28

Sausio 13-osios minėjimas - TAMSOS APRAIŠKA. 2016 01 13

Algimanto mokymas, pasakytas gyvųjų pamaldų metu, Vilniuje, 2015 01 23 apie Rojaus Trejybės-AŠ ESU mums suteikiamos asmenybės dovanos atsiskleidimą aktualu šiame pasaulyje

KAS blogiau – nusikaltimas ar profesionalus sportas? 2016 02 16

Kasdienis MASINIS nusikaltimas NEMATOMAS niekam – KODĖL? 2016 03 09

Algimanto mokymas, skirtas kovo 11-ajai, 2016 03 11

Algimanto mokymas apie suaugusių vaikų gyvenimo drauge su tėvais žalą, 2016 03 21

Kodėl mirtingieji bijo Tiesos, Tikrovės, ir Gyvojo kelio Urantijoje? 2016 03 22

Gyvenimo PRASMĖ, 2016 04 26

AKIVAIZDI MIRTINGOJO PROTO DEGRADACIJA, 2016 04 27

APVAIZDOS VEIKIMAS PARENKANT PARTNERIUS ŠEIMOS KŪRIMUI, 2016 05 18

MIRTINGOJO BAIMĖ VIRSTA VEIKSMAIS PRIEŠ KŪRĖJO - ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU - VALIĄ. 2016 05 22

Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos maišto prieš Tėvą pasekmių pasireiškimas Urantijoje - ir Lietuvoje - dabar, 2016 06 06

Laikas nėra esminis net ir Laiko ir Erdvės Visatoje, 2016 07 11

Algimanto mokymas apie vis daugiau šalių apimantį masinį pamišimą dėl pokemonų gaudymo, 2016 07 20

Evoliucijos prasmė ir paskirtis, sumanyta Rojaus Trejybės-AŠ ESU, 2016 08 31

Algimanto mokymas apie Kūrėjo charakterio savybių segmentavimą, 2016 09 27

Algimanto mokymas apie rinkimus, 2016 10 05

Algimanto mokymas apie Vatikano uždraudimą išbarstyti kremuotų palaikų pelenus, 2016 11 01

45-uoju JAV prezidentu išrinktas Donald'as Trump'as, 2016 11 09

LAISVA VALIA, 2016 12 09

Kūrėjo, kūrinijos, ir savęs tyrinėjimai visumos labui, 2017 05 08

Urantų ryžtas ir įžvalga, 2017 07 03

Individo imlumas Kūrėjo energiniams virpesiams, 2017 08 17

Ar verta urantams savo mažuosius vaikus leisti į vaikų darželį? 2017 10 01

Brangiausias žmogaus turtas – gyvybė, 2017 10 10

Brolystė, 2017 10 17

Kiek vartoti druskos ir vandens, 2017 11 16

Baimė tirpsta tik nuoširdžiame bendravime, Algimanto mokymas-patyrimas, 2017 11 21

Žemų virpesių poveikis mums visiems, 2017 12 07

Asmenybė kūno neturi, jis yra asmenybės tapatybės kūnas, 2017 12 14

Gyvenimas Gyvenime - 2018 01 01


Spausdinti
Grįžti atgal