Forumas

Spausdinti

URANTIJOS Knyga nieko netikina, nieko neįrodinėja. Visų dokumentų autoriai, labai vientisai, mėgina, kuo suprantamesniu, kuo labiau adaptuotu mums būdu supažindinti mus su tikrove, kuri yra VISA kilusi iš DIEVO TĖVO ir Jo Lygiaverčių Rojaus Trejybės Partnerių, o išplėsta jų pagalbininkų, ir kurios dalimi mes patys esame. Tiktai protiškai atbukusiam arba dar dvasiškai negimusiam žmogui neegzistuoja nieko daugiau, o tik savo ego materialūs interesai, nesvarbu, ar jie būtų buitiniame šeimos lygyje, ar valstybės valdymo lygyje. Dėl to pyktis, neapykanta, godumas, aistra, pavydas ir puikybė tokiam žmogui atrodo kaip privalumai. URANTIJOS Knyga ir padeda žmogui geriau suvokti tikrovę, praplėsti savo akiratį ir atrasti Visuotinį Tėvą savyje.

FORUMO TAISYKLĖSTema Temos sukūrimo data
[rūšiuoti]
Temos autorius Paskutinio komentaro data
[rūšiuoti]
Paskutinio komentaro autorius
Gyvybės įkūrimas Urantijoje buvo labai skrupulingai parengtas, ir jokiu būdu ne atsitiktinis (Komentarų: 4)2007-04-02 17:53:16 Algimantas2007-04-02 20:50:12 poetas
Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL Ši apreiškimo knyga jums suteiks didesnį žvilgsnį į savo kasdienį gyvenimą su Tėvu. (Komentarų: 116)2006-12-26 07:48:20 Algimantas2007-03-31 20:31:59 Vaidas
Adomas ir Ieva, jų atvykimas į mūsų pasaulį biologiškai pagerinti žmoniją, sukuriant violetinę rasę, ir misijos sužlugdymas. (Komentarų: 23)2007-03-20 22:09:00 Algimantas2007-03-26 14:01:43 atheistas
Havonos dieviškoji visata, kuri supa kūrinijos materialų centrą Rojų - Urantijos Knygos 14 dokumentas (Komentarų: 44)2007-03-15 21:41:03 Algimantas2007-03-20 21:58:35 hipotetinis klausimas
Lietuvoje - beveik pusketvirto milijono gyventojų. Ar tarp jų atsirastų dvyliką vyrų, kurie pasirinktų šiandieninio APAŠTALO tarnavimą? Ar atsirastų septyniasdešimti penki EVANGELININKAI, kurie sklelbtų Urantijos Knygos apreiškimo Tėvą? Ar (Komentarų: 115)2006-05-16 11:44:26 Algimantas2007-03-08 13:04:35 Vyda (Vilnius)
ŠIO RYTO Tėvo mintys man ir KITIEMS (Komentarų: 17)2007-02-04 08:18:02 Algimantas2007-03-07 15:05:55 Jurgita
Kaip kūrinijoje perteikiama informacija (Komentarų: 17)2007-03-04 10:11:23 Algimantas2007-03-06 18:18:21 Jonas
Tėvo kūrinijoje veikia gausybė dvasių KATEGROIJŲ, o kiekvienoje iš jų yra daugybė individualių asmenybių. Ši tema skirta Atsiskyrusiųjų Žinianešių nuostabiai kategorijai. (Komentarų: 15)2007-03-02 21:08:42 Algimantas2007-03-06 17:35:45 Algimantui
Patyrimai su Urantijos Knyga - susitikimas kalėjime, 2007 02 25 (Komentarų: 3)2007-02-19 17:32:26 Algimantas2007-02-21 23:11:53 ploskes 2 radioman
Religijos dvasinis lygis atspindi visuomenės dvasinį lygį, ir visuomenės dvasinis lygis atspindi religijos lygį. Kaip tą paaiškintumėte? (Komentarų: 25)2007-01-07 10:01:34 Algimantas2007-01-09 20:51:13 Odilijus
Betliejus (Komentarų: 15)2006-12-25 07:45:12 Algimantas2006-12-27 20:07:46 Algimantas
Nuoseklus augimas, ar nekantravimas. Ar turime pasitikėti Dievu? Kokia išmintimi perduoti mokymai mums. (Komentarų: 4)2006-12-20 11:49:47 Vaidas2006-12-25 18:35:57 Algimantas
Žmogaus santykis su Dievu. kada prasideda "amžinas gyvenimas". Dieviškumo skleidimo būdai. (Komentarų: 67)2006-12-06 16:10:36 Vaidas2006-12-23 14:53:04 Aidas
Visatos tikrovė - Pirmojo Šaltinio ir Centro, Visuotinio Tėvo, meilės energetinių virpesių pasireiškimas įvairiu dažniu. (Komentarų: 30)2006-10-19 13:28:00 Algimantas2006-12-19 12:14:59 petras
Kodėl jaunimas turi tiek cinizmo, vulgarumo, kai pati lietuvių kalba turi tiek daug gražių, malonybinių žodžių, kurie taip dera liaudies dainose? Kodėl tokia turininga tauta ėmė puoselėtį vulgarų ir cinišką jaunimą, kuriam, KOL KAS, nesuv (Komentarų: 19)2006-06-02 13:33:47 Algimantas2006-12-12 16:46:07 Vaidas
Musų planetoje gimusių likimas. papildomų patyrimų pasirinkimas. (Komentarų: 11)2006-09-05 23:43:44 Vaidas2006-12-08 23:42:27 Tautvida
"Nuotykių pomėgis, žingeidumas, monotonijos baimė..." ir toliau pateikiu dvi pastraipas iš Urantijos Knygos, kurias prašau jus pakomentuoti. Ką jos pasako jums? (Komentarų: 6)2006-11-10 13:25:51 Algimantas2006-12-03 20:01:19 petras
Supervisatų (galaktikų) organizacija. "Tiktai Visuotinis Tėvas žino apgyvendintų pasaulių vietą erdvėje ir tikrą skaičių; jis visus juos vadina vardu ir skaičiumi." 0165-06 (Komentarų: 17)2006-11-21 17:15:57 Algimantas2006-11-23 14:15:02 Spraga
Kas yra vaiko auklėjimas? Jo charakterio ugdymas? (Komentarų: 33)2006-07-02 12:54:44 Algimantas2006-11-20 11:28:50 prikišamai
Kodėl Tėvui svarbu ne pats geras darbas, bet šito gero darbo motyvas? (Komentarų: 24)2005-07-28 18:08:54 Algimantas2006-11-03 14:52:01 Algimantas
Ar gali žmogus gyventi be nuodėmių? Kokiomis sąlygomis? (Komentarų: 24)2006-04-11 13:47:03 Algimantas2006-10-07 12:12:26 Vaidas
Jėzus miniai: "Aš atėjau į šitą pasaulį, kad apreiškčiau Tėvą jums ir kad jus vesčiau pas Tėvą." Ką jums reiškia šitas Jėzaus mokymas? (Komentarų: 4)2006-08-13 13:41:10 Algimantas2006-08-18 20:24:42 Algimantas
Apie Jėzų: "Vieni sakė, kad jis yra geras žmogus; kiti gi sakė, kad jis yra pranašas...dar kiti sakė, kad jis yra piktavalis įkyruolis, kad savo keistomis doktrinomis jis klaidina tautą." Kodėl šitaip nevienodai vertino Jėzų? (Komentarų: 6)2006-08-06 15:50:46 Algimantas2006-08-11 21:41:41 Algimantas
Kokios jėgos trukdo įgyvendinto Tėvo planą vystant mirtinguosius? (Komentarų: 20)2006-07-11 15:12:37 Algimantas2006-08-09 17:34:43 Jonas
Kas yra darbas ir kas yra poilsis? (Komentarų: 37)2006-06-23 21:08:46 Algimantas2006-07-25 22:11:21 Algimantas


[Prisijunkite, jei norite sukurti naują temą]
Spausdinti
Grįžti atgal