Forumas

Spausdinti

URANTIJOS Knyga nieko netikina, nieko neįrodinėja. Visų dokumentų autoriai, labai vientisai, mėgina, kuo suprantamesniu, kuo labiau adaptuotu mums būdu supažindinti mus su tikrove, kuri yra VISA kilusi iš DIEVO TĖVO ir Jo Lygiaverčių Rojaus Trejybės Partnerių, o išplėsta jų pagalbininkų, ir kurios dalimi mes patys esame. Tiktai protiškai atbukusiam arba dar dvasiškai negimusiam žmogui neegzistuoja nieko daugiau, o tik savo ego materialūs interesai, nesvarbu, ar jie būtų buitiniame šeimos lygyje, ar valstybės valdymo lygyje. Dėl to pyktis, neapykanta, godumas, aistra, pavydas ir puikybė tokiam žmogui atrodo kaip privalumai. URANTIJOS Knyga ir padeda žmogui geriau suvokti tikrovę, praplėsti savo akiratį ir atrasti Visuotinį Tėvą savyje.

FORUMO TAISYKLĖSTema Temos sukūrimo data
[rūšiuoti]
Temos autorius Paskutinio komentaro data
[rūšiuoti]
Paskutinio komentaro autorius
Tamsa ir tamsumas? (Komentarų: 1)2007-08-08 17:58:01 Algimantas2007-08-08 19:16:31 Jonas
Likimas, kas tai ? Ar mūsų išgalvota frazė, ar begaliniai mūsų gyvenimo keliai ? (Komentarų: 25)2007-06-27 07:14:45 Raimondas Druskininkai2007-08-07 21:18:54 Donis
Kiekvienas dirbate, arba ne, tokį darbą, kokio esate VERTI savojo augimo akimirką. Bet ar susimąstote, kad reikia augti net ir DARBE? O juk nevisi darbai augina sielą. (Komentarų: 85)2007-07-05 10:15:15 Algimantas2007-07-31 21:25:41 Paprastutė
Tėvo dvasios, Minties Derintojo, mokymas, KODĖL TĖVO MEILĖS VIRPESIŲ NEGALIMA UŽREGISTRUOTI JOKIU MECHANINIU PRIETAISU. (Komentarų: 39)2007-07-20 09:23:04 Algimantas2007-07-23 21:03:27 makaulė
Kodėl Tėvo nereikia BIJOTI? Kodėl Jį reikia MYLĖTI? Štai kaip to JĖZUS mokė savo apaštalus. (Komentarų: 23)2007-07-08 15:51:39 Algimantas2007-07-17 12:31:58 Sysas
Tėvo dvasios, Minties Derintojo, atsakymas per pamaldas, skirtas mūsų sielos brolio Juozo išėjimo į sielos lygį metinėms. 2007 07 07 (Komentarų: 9)2007-07-14 13:03:40 Algimantas2007-07-17 11:27:53 Algimantui
Dievo Sūnų yra gausybė. Kas yra besileidžiantieji Dievo Sūnūs,kuriems priklauso ir Jėzaus kategorijos dvasios, Mykolai, arba Sūnūs Kūrėjai. O kokie dar yra jų Rojaus broliai? (Komentarų: 2)2007-07-04 11:06:29 Algimantas2007-07-13 15:01:22 Petras
Koks mūsų pasiryžimas daryti gerus darbus, kad ir kokie jie būtų maži žmogaus supratimu? Tėvo požiūriu jie visi yra šventi, nes juos ir sužadina Jis pats, per savo dvasią, Minties Deirntoją, mumyse. (Komentarų: 30)2007-07-02 10:05:00 Algimantas2007-07-04 15:01:59 eilinis nušvitimas
Lietuvos urantų V sambūris Molėtuose (Komentarų: 13)2007-06-17 16:42:24 Algimantas2007-06-29 23:34:10 Vita
Urantijos Knyga paaiškina žmogaus atsiradimą planetoje kaip suplanuotą ir įgyvendintą gyvybės formą tiek aukštenių jėgų, tiek evoliuciniu metodu, kas paneigia tiek Biblijos, tiek Darvino teiginius. (Komentarų: 23)2007-05-29 09:41:21 Algimantas2007-06-03 13:12:22 Algimantas
Gyvenimas kaimyninėje planetoje, savo patyrimu labai panašioje į mūsų Urantiją. (Komentarų: 9)2007-05-13 18:40:47 Algimantas2007-05-16 12:31:45 tie patys zodziai(38)
Katalikybė yra pati labiausiai sustabarėjusi ir ritualais apipinta krikščionybės sekta. Šiandien popiežius Benediktas XVI atvyksta į pasaulio didžiausią katalikų valstybę -Braziliją- savo pačių maištingiausių avelių sugrąžinti į Vatik (Komentarų: 24)2007-05-09 13:01:16 Algimantas2007-05-10 18:53:38 Superparadoksas
Jėzus ir sirietė moteris; Jėzaus mokymas Sidone ir Tyre - šitas Urantijos Knygos dokumnetas tikrai praplės jūsų požiūrį ir į Jėzų, ir žmogų bei jo aplinką. (Komentarų: 16)2007-05-05 15:57:42 Algimantas2007-05-10 13:59:46 Jurgita
Mūsų planetos, Urantijos, atsiradimas. (Komentarų: 15)2007-05-03 18:56:33 Algimantas2007-05-04 21:18:55 akylas
Laikas kapavietėje po Jėzaus nukryžiavimo iki jo prisikėlimo (Komentarų: 5)2007-04-06 16:19:20 Algimantas2007-05-01 09:21:45 Astra
Kvietimas bendrai nuoširdžiai maldai 2007m. sausio 1d.22val. Ir tokiai bendrai maldai kviečiu susiburti KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ tuo pačiu laiku. (Komentarų: 154)2006-12-30 18:36:20 Algimantas2007-04-22 08:58:11 Algimantas
Tarpinės Būtybės - nuolatiniai Urantijos gyventojai, kurie tarnauja mums visiškai šalia mūsų. (Komentarų: 51)2007-03-23 13:19:25 Algimantas2007-04-21 08:39:35 Petras
Jėzaus žemiškojo tėvo, Juozapo, mirtis ir kaip Jėzus nusprendė pasivadinti Žmogaus Sūnumi. (Komentarų: 1)2007-04-17 15:31:17 Algimantas2007-04-19 08:43:30 AŠ ESU
Meilė, drąsa, ryštingumas, gailestingumas, tarnavimas, energingumas ir baimė, abejonės, neryžtingumas, pasyvumas - kaip visa tai yra tarpusavyje susiję (Komentarų: 16)2007-04-09 16:48:33 Algimantas2007-04-14 12:58:41 Valdas
Gyvybės įkūrimas Urantijoje buvo labai skrupulingai parengtas, ir jokiu būdu ne atsitiktinis (Komentarų: 4)2007-04-02 17:53:16 Algimantas2007-04-02 20:50:12 poetas
Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL Ši apreiškimo knyga jums suteiks didesnį žvilgsnį į savo kasdienį gyvenimą su Tėvu. (Komentarų: 116)2006-12-26 07:48:20 Algimantas2007-03-31 20:31:59 Vaidas
Adomas ir Ieva, jų atvykimas į mūsų pasaulį biologiškai pagerinti žmoniją, sukuriant violetinę rasę, ir misijos sužlugdymas. (Komentarų: 23)2007-03-20 22:09:00 Algimantas2007-03-26 14:01:43 atheistas
Havonos dieviškoji visata, kuri supa kūrinijos materialų centrą Rojų - Urantijos Knygos 14 dokumentas (Komentarų: 44)2007-03-15 21:41:03 Algimantas2007-03-20 21:58:35 hipotetinis klausimas
Lietuvoje - beveik pusketvirto milijono gyventojų. Ar tarp jų atsirastų dvyliką vyrų, kurie pasirinktų šiandieninio APAŠTALO tarnavimą? Ar atsirastų septyniasdešimti penki EVANGELININKAI, kurie sklelbtų Urantijos Knygos apreiškimo Tėvą? Ar (Komentarų: 115)2006-05-16 11:44:26 Algimantas2007-03-08 13:04:35 Vyda (Vilnius)
ŠIO RYTO Tėvo mintys man ir KITIEMS (Komentarų: 17)2007-02-04 08:18:02 Algimantas2007-03-07 15:05:55 Jurgita


[Prisijunkite, jei norite sukurti naują temą]
Spausdinti
Grįžti atgal