Algimanto pamokomieji žodžiai per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Dvasia valdo materiją! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2021 07 31

Algimanto pamokomasis žodis – Nėra nė vieno, kuriame nebūtų Kūrėjo – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 08 07

Algimanto pamokomasis žodis – Mano mylimieji, jūs esat ta paskutinė grandis palaikanti Šviesą – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 08 08

Algimanto pamokomasis žodis – Kaip žmonėms paaiškinti – kas yra Gyvoji Tikrovė? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 08 14

Algimanto pamokomasis žodis – Viską daryk taip, kaip Kūrėjas veda iš vidaus – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 08 21

Algimanto pamokomasis žodis – Toks mūsų Kelias – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 08 22

Algimanto pamokomasis žodis – Mylimieji, gera būti čia – Gyvojoje Šventovėje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 08 28

Algimanto pamokomasis žodis – Šiandien – devyniolika metų, kai renkamės garbinti Kūrėją! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 09 04

Algimanto pamokomasis žodis – Saugokime Gyvąją Šventovę kaip tyriausią krištolą, kaip deimantą, esantį Kūrėjo atspindžiu – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2021 09 05

Algimanto pamokomasis žodis – Gyvoji Gyvenimo Tėkmė yra su Kūrėju – tiktai su Juo – atradus Jį – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 09 11

Algimanto pamokomasis žodis – Lietuvoje bus, Brolystės Gyvas sodas, o vėliau – ir visoje planetoje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 09 18

Algimanto pamokomasis žodis – Aš jus mokau, kad jūs kreiptumėt žvilgsnį į patį ryškiausią – tik į Kūrėją! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 09 19

Algimanto pamokomasis žodis – Garbink Mus – Visus Tris – ir šito mokyk visus – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 09 25

Algimanto pamokomasis žodis – Tikroji kūryba yra tik su Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 10 02

Algimanto pamokomasis žodis – Sąmonės mąstymo galios gilinimas, plėtimas, ir pasinėrimas į Patį Kūrėją – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 10 03

Algimanto pamokomasis žodis – Be šventovės, negali būti ir gimimo iš dvasios – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 10 16

Algimanto pamokomasis žodis – Tiesos nebegalima sužinot niekur – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 10 17

Algimanto pamokomasis žodis – Koks Kūrėjas yra Gailestingas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 10 23

Algimanto pamokomasis žodis, kaip dvasiniais virpesiais būti vienovėje su Kūrėju, apglėbti visus, ir likti dėmesingu atliekamam darbui tą akimirką - pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2021 10 24

Algimanto pamokomasis žodis – Du kontrastai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 10 30

Algimanto pamokomasis žodis – Brolystėje yra tarpusavio Meilės Galia, kuriai pinigai nereikalingi. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2021 11 06

Algimanto pamokomasis žodis – Dvasinio laiptelio rodiklis yra savanoriškumas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 11 13

Algimanto pamokomasis žodis – Mes iš tikrųjų esame tarp kūjo, ir priekalo – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 11 14

Algimanto pamokomasis žodis – Kada nėra to tikrojo Vektoriaus į Kūrėją, natūralu, tada atsiranda žmonių viduje – per kartų kartas – susiformavusi milžiniška baimė – bus mirtis – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2021 11 20

Algimanto pamokomasis žodis – Nuo Dvasinių Mokytojų virpesių priklauso ateities kartų gyvenimas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 11 27

Algimanto pamokomasis žodis – Niekada neatsisakykite Tiesos, Teisingumo, Meilės, Gėrio, Grožio – niekada – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 11 28

Algimanto pamokomasis žodis – Apvaizdos mums teikiama apsauga yra reali, veikli, kad mes tiktai nepasitrauktume iš šito Kelio – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Žasliuose, 2021 12 04

Algimanto pamokomasis žodis – Mes esame Gyvajame Kelyje, kad rodytume kitiems kryptį – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Žasliuose, 2021 12 11

Algimanto pamokomasis žodis – Kiekviename iš mūsų viešpatauti turi – visumos interesas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2021 12 12

Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo Meilės Galia pajėgi pasukti žmoniją pagal Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimo sumanymą! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Žasliuose, 2021 12 18

Algimanto pamokomasis žodis – Sūnaus Kūrėjo Jėzaus dvasinis statusas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Žasliuose, 2021 12 25

Algimanto pamokomasis žodis – Mūsų pirminis Indėlis į žmonijos šviesinimą tokioje tamsioje planetoje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 12 26


Spausdinti
Grįžti atgal