Algimanto pamokomieji žodžiai per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje

Spausdinti

551. Algimanto pamokomasis žodis – Štai šita tauta – yra parinkta Kūrėjo – parinkta! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 07 01

552. Algimanto pamokomasis žodis – O iš kur aš žinau, kad manoji valia sulieta su Kūrėjo Valia? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 07 08

553. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo yra vienas Įstatymas – atrask Mane, patirk Mano virpesius. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2023 07 09

554. Algimanto pamokomasis žodis – Tai – ilgas Kelias, užtruksiantis trilijonų trilijonus metų! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2023 07 15

604. Algimanto pamokomasis žodis – Pabudus dvasioje Kūrėjas harmonizuoja mąstymo procesą, ir tada – mintis, žodis, ir darbai – tampa vieninga sistema – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2024 03 03

555. Algimanto pamokomasis žodis – Lazdynų Pelėdos aprašymas – tai toji beveik dviejų šimtų metų senumo įžvalga į šią dieną – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 07 22

556. Algimanto pamokomasis žodis – Tikėjimas yra intelektualus, Įtikėjimas – iš Širdies – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2023 07 23

557. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo Egoizmas – atiduoti Save kūrinijai! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 07 29

558. Algimanto pamokomasis žodis – Mūsų kelionė į Rojų – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 08 05

559. Algimanto pamokomasis žodis – AŠ vesiu tautą taip, kaip veda Kūrėjas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2023 08 06

560. Algimanto pamokomasis žodis – Kuo daugiau dedu pastangų bendrauti su Kūrėju, tuo daugiau patiriu, kad mane apleido Dievas! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 08 12

561. Algimanto pamokomasis žodis – Tautai reikalingas Vedlys, parinktas Kūrėjo – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose 2023 08 19

562. Algimanto pamokomasis žodis – Pagalbinės Proto Dvasios, veikiančios žmonių ir gyvūnų protus – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2023 08 20

563. Algimanto pamokomasis žodis – Dabar toje iškreiptų veidrodžių karalystėje esame kaip tarp girnų suspausti, ir jos mus trina! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 08 26

564. Algimanto pamokomasis žodis – Be nuoširdumo tu negali pasiekti gyvo atsivėrimo Kūrėjui, tada yra tiktai intelekto lygio atsivėrimas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 09 02

565. Algimanto pamokomasis žodis – Gyvoji Šventovė veikia – jau dvidešimt vienerius metus! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2023 09 03

566. Algimanto pamokomasis žodis – Nejaugi iš tikrųjų Lietuva tokia buvo ryški konstitucinėje plotmėje? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 09 09

567. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjas numatė visiems orų gyvenimą – visiems be išimties – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose 2023 09 16

568. Algimanto pamokomasis žodis – Kaip padėti žmogui depresinėje būsenoje? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2023 09 17

569. Algimanto pamokomasis žodis – Nėra nė vieno, kuris prilygtų karaliui Dovydui, kuris prilygtų Mahometui, kuris prilygtų Melkizedekui, savo nuostatomis, mokymais – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 09 23

570. Algimanto pamokomasis žodis – Dabartinėje žmonijoje Gyvasis elitas yra – urantai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose 2023 09 30

571. Algimanto pamokomasis žodis – Kaip malda veikia žmogų? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2023 10 01

572. Algimanto pamokomasis žodis – Kitas svarbus Apvaizdos indėlis – krizės akimirkomis – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 10 07

573. Algimanto pamokomasis žodis – Reinkarnacijos idėjos paaiškinimas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 10 14

574. Algimanto pamokomasis žodis – Yra vienas vienintelis Kūrėjo Įstatymas – Mylėk – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2023 10 15

575. Algimanto pamokomasis žodis – Viešpats jam sako – Tu pažeidei mano nurodymą! Grįžk į žemę dabar ir sužinok tris žodžius! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 10 21

576. Algimanto pamokomasis žodis – Net ir šitam materialiam pavidalui, Kūrėjas sumanė Šviesos dieviškojo proto pasireiškimą – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose 2023 10 28

577. Algimanto pamokomasis žodis – Pamąstykit, koks galėtų būti Lietuvos idealas? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2023 10 29

578. Algimanto pamokomasis žodis – Laisva valia būdinga tiktai žmogui. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 11 04

579. Algimanto pamokomasis žodis – Kodėl maištas vystėsi 200 000 metų? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 11 11

580. Algimanto pamokomasis žodis – Dabartis, kurią galima įrėminti laiku – ji neegzistuoja – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Kaune 2023 11 12

581. Algimanto pamokomasis žodis – Kodėl tiek mažai iš mūsų pasaulio pasirenka Gyvąjį Kelią po prisikėlimo – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 11 18

582. Algimanto pamokomasis žodis – Sai Babos mokymų kelias – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 11 25

583. Algimanto pamokomasis žodis – Charakterį ugdo praktinis veikimas su Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2023 11 26

584. Algimanto pamokomasis žodis – Bendradarbiaudami su Kūrėju valome pasąmonę, ir tas valymas stiprina mūsų organizmą – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 12 02

585. Algimanto pamokomasis žodis – Melkizedekas įspėja – tai yra pavojus visuomenei esant tokiai padėčiai! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 12 09

586. Algimanto pamokomasis žodis – Koks mūsų žingsnis į Šviesą, toks ir serafimų žingsnis šalia mūsų – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2023 12 10

587. Algimanto pamokomasis žodis – Štai Kūrėjas suteikia tokią privilegiją pačiam žemiausiam Kūrėjo Vaikui – asmenybę suteikti Minties Derintojui – Kūrėjo Dvasiai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 12 16

588. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjas suteikia visas galimybes, kad tiktai žmonija gyventų brolystėje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose 2023 12 23

589. Algimanto pamokomasis žodis – Kūčių šventimo tradicija neatitinka Tikrovės, nes Kristus gimė rugpjūčio 21-ąją – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2023 12 24

590. Algimanto pamokomasis žodis – Studijuodamas šitą Epochinį Apreiškimą, aš atrandu tų vietų, kurių, atrodo, nebuvo tada, kada verčiau – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 12 30

591. Algimanto pamokomasis žodis – Likimas – tai yra Kūrėjo mums padovanota dovana – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2024 01 06

592. Algimanto pamokomasis žodis – Šventovė yra Gyva, dėl to ji visą laiką prašo tiesiog – atverkit save – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2024 01 07

593. Algimanto pamokomasis žodis – Niekas nekalba apie tai, kokia žala padaryta Lietuvai dėl televizijos užgrobimo. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2024 01 13

594. Algimanto pamokomasis žodis – Kas yra blogis ir kas yra gėris – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose 2024 01 20

595. Algimanto pamokomasis žodis – Siela – tai yra tiktai mūsų dvasinės asmenybės tapatybės augimo atitinkamas etapas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2024 01 21

596. Algimanto pamokomasis žodis – Evoliucijos pakopa neprasideda nuo žmogaus iškart tokio, koks yra dabar, mūsų dvidešimt pirmame amžiuje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2024 01 27

597. Algimanto pamokomasis žodis – Ar mes iš tikrųjų turime begalinę skaitmenų seką? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2024 02 03

598. Algimanto pamokomasis žodis – Ne gyvulinis protas turi diktuoti mums sprendimus, bet dieviškasis Kūrėjo mums suteiktas asmenybės protas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2024 02 04

599. Algimanto pamokomasis žodis – Dvasinis Mokytojas nepakeičiamas, nes jis yra Kūrėjo Šauklys! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2024 02 10


Spausdinti
Grįžti atgal