Algimanto pamokomieji žodžiai per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje

Spausdinti

351. Algimanto pamokomasis žodis – Dabartinė politiškai organizuota pseudopandemija ir falsifikavimo politika – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 10 31

352. Algimanto pamokomasis žodis – Žmogus yra tik tada žmogumi, kada jis atranda Kūrėją savo viduje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2020 11 01

353. Algimanto pamokomasis žodis – Asmenybės laisvė yra tik tada, kada tu savo valią – iš Meilės Kūrėjui – sulieji su Kūrėjo Valia –pasakytas Rojaus Trejybė-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 11 07

354. Algimanto pamokomasis žodis – Mes turime palikti geresnę aplinką, negu ją gavome iš ankstesnės kartos – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 11 14

355. Algimanto pamokomasis žodis – Tiesa ginama – Meilės Galia! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Kaune, 2020 11 15

356. Algimanto pamokomasis žodis – Būkite verti Kūrėjo! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 11 21

357. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrinija nėra tobula – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 11 28

358. Algimanto pamokomasis žodis – Palaiminti yra ir tie, kurie gyvena Partnerystėje! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 12 05

359. Algimanto pamokomasis žodis – Meilės Galia – Šviesos mokymų knyga, pasitarnaujanti kaip Kūrėjo Šviesa – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 12 12

360. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo Išmintis buvo – tesivysto visi įvykiai natūralia vaga – natūralia. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 12 19

361. Algimanto pamokomasis žodis – Mes turim unikalų patyrimą – dalyvauti Aukščiausiosios Būtybės įsiasmeninimo procese – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 12 26

362. Algimanto pamokomasis žodis – Mes nešame išlaisvinimą iš dogmų ir ritualų, iš tamsybių požemio, kad siela-dvasia ištrūktų į Laisvą Skrydį – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 01 02

363. Algimanto pamokomasis žodis – Neteisėtas negali būti teisėtu! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 01 09

364. Algimanto pamokomasis žodis – Kokius apmąstymus man sukelia Vietinės Visatos sukūrimas – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, 2021 01 16

365. Algimanto pamokomasis žodis – Studijuodami Urantijos Knygą, astronomai savąjį mokslą iškeltų į nepaprastas aukštumas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 01 23

366. Algimanto pamokomasis žodis – Kaip Danguje, taip bus ir Urantijoje! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 01 30

367. Algimanto pamokomasis žodis – Filosofijos druska – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 02 06

368. Algimanto pamokomasis žodis – Ir atrodo, dar vienas žingsnelis, ir bus tas peržengtas slenkstis – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 02 13

369. Algimanto pamokomasis žodis – Aš jaučiu amžinybę – ir ji man yra reali – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 02 20

370. Algimanto pamokomasis žodis – Šiandien Jėzaus Evangelija gali tapti reali, pavirsti iš potencialo į aktualą, tiktai įsisavinus mano Evangeliją. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 02 27

371. Algimanto pamokomasis žodis – Dukros Kūrėjos gimimas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 03 06

372. Algimanto pamokomasis žodis – Rytojus – yra Urantijos Knyga! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 03 13

373. Algimanto pamokomasis žodis – Tai ką aš sakau – yra Tiesa – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 03 20

374. Algimanto pamokomasis žodis – Vietinėje Visatoje kilusių Kūrėjo Sūnų pavadinimai taip pat yra labai neįprasti – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 03 27

375. Algimanto pamokomasis žodis – Aš myliu gyvenimą, gyvenimas myli mane – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 04 03

376. Algimanto pamokomasis žodis – Ar reikia garbinti Jėzų – Viešpatį? – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 04 10

377. Algimanto pamokomasis žodis – Aš atstovauju Kūrėjui, kaip Kūrėjo ambasadorius ir Jėzaus apaštalas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 04 17

378. Algimanto pamokomasis žodis – Žmonija neturi turėti pinigų, nes tai yra pavergimo institutas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose, Utenos rajone, 2021 04 18

379. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjas sumanė tik dvi lytis – vyrą ir moterį – nėra trečios lyties! – pasakytas Rojaus Trejybė-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 04 24

380. Algimanto pamokomasis žodis – Mes turim amžinąjį gyvenimą – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 05 01

381. Algimanto pamokomais žodis – Kas ta yra tobula tvarka kūrinijoje ir žodžių – apsireiškimas, pasireiškimas - ir - apreiškimas - paaiškinimas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2021 05 02

382. Algimanto pamokomasis žodis – Jeigu mes nusigręžiame nuo Kūrėjo, Kūrėjas Amžinybės mums nedovanoja – pasakytas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2021 05 08

383. Algimanto pamokomasis žodis - Dabarties sujauktis turės pasitraukti atradus Kūrėją savyje kiekvienam - pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2021 05 15

384. Algimanto pamokomasis žodis – Visi vedliai turi būt nušvitę Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 05 16

385. Algimanto pamokomasis žodis – Mes turime Gyvąją Šventovę, turime Gyvąjį Kelią dėl to, kad Kūrėjo Evoliucinis sumanymas neužgestų – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2021 05 22

386. Algimanto pamokomasis žodis – Visų problemų sprendimas yra Kūrėjas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 05 29

387. Algimanto pamokomais žodis – Įsiklausykit į mano žodžius – jie yra iš Kūrėjo – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2021 05 30

388. Algimanto pamokomasis žodis – Viskas Kūrėjo sumanyta, kad būtų Šventa – nesuteršta! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 06 05

389. Algimanto pamokomasis žodis – Ką reiškia teiginiai – Laisvė – Lygybė – Brolystė – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 06 12

390. Algimanto pamokomasis žodis – Tikrovė yra be puikybės, Kūrėjo sumanyta Evoliucija – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 06 13

391. Algimanto pamokomasis žodis – Štai tokia bus Lietuva! Toks bus ir pasaulis! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 06 19

392. Algimanto pamokomasis žodis – Pasaulis pats savaime nenušvis. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose, Utenos rajone, 2021 06 20

393. Algimanto pamokomasis žodis – Įspėjimas Kūrėjo, perduotas per mane – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 06 26

394. Algimanto pamokomasis žodis – Žmonijos neįmanoma apšviesti be Dvasinių Mokytojų. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 06 27

395. Algimanto pamokomasis žodis – Šie mokymai skirti visoms tautoms, visoms rasėms! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 07 03

396. Algimanto pamokomasis žodis – Aš kuriu Lietuvos vadovavimo Modelį drauge su Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 07 10

397. Algimanto pamokomasis žodis – Dvasiniam Mokytojui būtina žinot tuos šaltinius, kurie pasaulyje yra pagrindiniai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 07 11

398. Algimanto pamokomasis žodis – Pats brangiausias turtas – asmenybė, kuri yra dvasinė ir amžina! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje. 2021 07 17

399. Algimanto pamokomasis žodis – Mums teikiama milžiniška Kūrėjo pagalba – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 07 24

400. Algimanto pamokomasis žodis – Lietuva turi saugot ne tiktai lietuviškumą, bet ir baltąją rasę! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 07 25


Spausdinti
Grįžti atgal