Algimanto pamokomieji žodžiai per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje

Spausdinti

201. Algimanto pamokomasis žodis – Su Gyvu Jėzumi jūsų Širdyje, kasdien! – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2018 12 23

202. Algimanto pamokomasis žodis – Bažnyčiai reikalingas Tikrasis Piemuo, koks ir buvo Jėzus – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 12 29

203. Algimanto pamokomasis žodis – Valdžia turi būti Išminties pasireiškimas – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2019 01 05

204. Algimanto pamokomasis žodis – Meilė – tai yra laisvas kvėpavimas drauge nenustelbiant kito – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2019 01 06

205. Algimanto pamokomasis žodis – Nėra konfliktinių situacijų, kada jūs esate Kūrėjo virpesių gamoje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 01 12

206. Algimanto pamokomasis žodis – Gyvenkite Kūrėjo Meilės Galia – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2019 01 19

207. Algimanto pamokomasis žodis – Tiktai Gyvasis Kelias yra gyvenimo Prasmė šitame pasaulyje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 01 20

208. Algimanto pamokomasis žodis – Gyvasis Kelias neturi kompromisų, jame nėra ritualų, bet jame yra Širdis – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 01 26

209. Algimanto pamokomasis žodis – Mano misija – atstovauti Kūrėją šioje planetoje ir vesti jus į Šviesą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2019 02 02

210. Algimanto pamokomasis žodis – Ar urantas, juntantis baimę, gali būti sektinu pavyzdžiu kitiems? – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2019 02 03

211. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjas savo Visagalystę demonstruoja išmintingai – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 02 09

212. Algimanto pamokomasis žodis – Intelekto puikybė eina prieš dvasinį nuopuolį – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2019 02 16

213. Algimanto pamokomasis žodis – Gyvuliniu protu besivadovaujantis mirtingasis negali tapt Tiesos reiškėju – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2019 02 17

214. Algimanto pamokomasis žodis – Mes esam Bendrakūrėjai su Pačiu Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 02 23

215. Algimanto pamokomasis žodis – Reikia mokytis visiems gyventi Brolystėje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 03 02

216. Algimanto pamokomasis žodis – Pasaulinė sistema turi būti pakeista Kūrėjo Sistema – tai yra Širdies, Meilės, Tiesos, Gailestingumo, Tikrovės Sistema – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 03 03

217. Algimanto pamokomasis žodis – Lietuvai reikalingas dvasinis Vedlys! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 03 09

218. Algimanto pamokomasis žodis – Nuostabiausia mums Dovana – Kūrėjo atradimas – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 03 16

219. Algimanto pamokomasis žodis – Nėra gyvenime aukštesnės laisvės kaip išlaisvinti save iš iliuzinės vergijos – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2019 03 17

220. Algimanto pamokomasis žodis – Freak‘ų civilizacija, tai nėra Kūrėjo sumanyta civilizacija – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 03 23

221. Algimanto pamokomasis žodis – Kas yra Evoliucija? – pasakytas per Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 03 30

222. Algimanto pamokomasis žodis – Kokios man kyla mintys, kada sukinėja laikrodį – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 03 31

223. Algimanto pamokomasis žodis – Koks milžiniškas skirtumas tarp žmonijos ir mūsų, atradusių Kūrėją - Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 04 06

224. Algimanto pamokomasis žodis – Aš Tikiu mūsų Tėvu ir Motina, Tikiu Evoliucija ir Brolyste, kuri pasireikš žmonijoje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 04 13

225. Algimanto pamokomasis žodis – Esam tik viena gyvybės kategorija šiame pasaulyje, bet nemokam nei bendrauti, nei bendradarbiauti tarpusavyje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 04 14

226. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo Meilės virpesių įtakoje mes tampame gailestingi, išmintingi, ir kantrūs – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 04 20

227. Algimanto pamokomasis žodis – asmeninis indėlis į Kūrėjo banką – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2019 04 20

228. Algimanto pamokomasis žodis – Asmenybės tobulėjimas kūrinijos universitetuose Absonito ir Absoliuto lygiais – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 04 27

229. Algimanto pamokomasis žodis – Kas yra asmenybė ir kas yra siela – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2019 04 28

230. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjui visa amžinybė iš praeities ir ateities yra dabarties akimirkoje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 05 04

231. Algimanto pamokomasis žodis – Urantijos Knygos du teiginiai, vienas kitą papildantys ir jokiu būdu neprieštaraujantys vienas kitam – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 05 11

232. Algimanto pamokomasis žodis – Problemas sukuria kiekvienas žmogus, atsikėlęs ryte, ir gyvendamas gyvenimą be Kūrėjo, atrasto savyje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 05 12

233. Algimanto pamokomasis žodis – Dirbantys ir užsidirbantys – privalo – materialiai išlaikyti, pašventusius savo gyvenimą evangelijos skelbimui – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 05 18

234. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo išrinktas Prezidentas be jokių rinkimų – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 05 26

235. Algimanto pamokomasis žodis – Nebijokite tamsos, bijokite prarasti save – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 06 01

236. Algimanto pamokomasis žodis – Kokia nuostabi galimybė – siekt Aukščiausiojo! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 06 08

237. Algimanto pamokomasis žodis – Priesaikos ir žodžio svarba – gyvosios pamaldos Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 06 09

238. Algimanto pamokomasis žodis – Be Kūrėjo sukurta visa aplinka, reiškia ji sukurta prieš Kūrėjo valią – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 06 15

239. Algimanto pamokomasis žodis – Pasaulį apjungt gali tik Kūrėjas, nes Jis yra Visagalis – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 06 22

240. Algimanto pamokomasis žodis – Gyvieji Žodžiai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 06 23

241. Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo sumanyta mirtingojo kategorijos asmenybės kvalifikacija – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 06 29

242. Algimanto pamokomasis žodis – Savanaudiškumo vektorius – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 07 06

243. Algimanto pamokomasis žodis – Gyvenimo prasmė – būti savimi – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 07 07

244. Algimanto pamokomasis žodis – Žodis – Partnerystė – turi milžinišką Prasmę, Gelmę, ir Gyvąjį Turinį – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 07 13

245. Algimanto pamokomasis žodis – Panašaus dažnio virpesiai pritraukia panašaus dažnio virpesius – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 07 20

246. Algimanto pamokomasis žodis – Dabartinė degradacija vis spartėjanti, kaip lavina nuo kalno – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Kaune, 2019 07 21

247. Algimanto pamokomasis žodis – Dabartinės statybos, kurios vyksta prieš Kūrėjo valią – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 07 27

248. Algimanto pamokomasis žodis – Dvasinis skrydis, kurį jaučia Širdis – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 08 03

249. Algimanto pamokomasis žodis – Klaidingi teiginiai teršia mūsų pasąmonę – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 08 04

250. Algimanto pamokomasis žodis – Visi įvykiai, kurie mūsų laukia, išprovokuojami pykčio pasireiškimu – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 08 10


Spausdinti
Grįžti atgal