Algimanto pamokomieji žodžiai per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Šviesos Mokytojui būtinos sisteminės žinios, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 10 14

Algimanto pamokomasis žodis apie urantų pastangų svarbą Gyvajame Kelyje, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2017 10 15

Algimanto pamokomasis žodis apie šviesos teiginių išplėtimą, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2017 10 21

Algimanto pamokomasis žodis apie iššūkius, bendradarbiavimo svarbą, ir vienodą meilę visiems, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 10 28

Algimanto pamokomasis žodis apie Rojaus Trejybės mokymų knygą – GYVOJI TYLA, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2017 10 29

Algimanto pamokomasis žodis – kodėl Apvaizda padeda mums Gyvajame Kelyje ir kaip elgtis, kada matome pažeidimus aplinkoje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2017 11 11

Algimanto pamokomasis žodis – Kas yra garbinimas ir šlovinimas? – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2017 11 12

Algimanto pamokomasis žodis apie veiksmus, atliekamus vardan godumo, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 11 25

Algimanto pamokomasis žodis – tas Gyvosios Tylos lyriškasis skambesys mumyse, visos kūrinijos Šeimos labui – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2017 11 26

Algimanto pamokomasis žodis – nėra jokių vidinių balsų, vidinių aš, bet yra tikrasis aš - kaip asmenybė – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2017 12 02

Algimanto pamokomasis žodis apie pasirengimą gyvenimui po prisikėlimo, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 12 09

Algimanto mokymas apie mokyklose esančią tamsą ir mokytojo-uranto pasireiškimą jose, pasakytas šviesos mokymų dalyje, Vilniuje, 2017 12 09

Algimanto pamokomasis žodis – Gyvasis Amžinybės Kelias mums, asmenybėms – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2017 12 10

Algimanto pamokomasis žodis apie Kūrėjo virpesių tėkmę, jos sutrikimą mūsų planetoje, pasekmes ir atstatymą, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 12 16

Algimanto pamokomasis žodis – kas yra kūrinijos Motinos Meilė – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2017 12 23

Algimanto pamokomasis žodis – Aš gavau naują dovaną, aš patyriau Motinišką Meilę – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2017 12 24

Algimanto pamokomasis žodis apie Meilę, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2017 12 30

Algimanto pamokomasis žodis apie pasitikėjimą Kūrėju ir savimi, partnerystę ir brolystę, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 01 06

Algimanto pamokomasis žodis – Viskas turi būti atliekama drauge su Apvaizda –pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 01 07

Algimanto pamokomasis žodis apie gyvenimą Partnerystėje vienovės ritmu, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 01 13

Algimanto pamokomas žodis apie kūrinijos šeimos asmenybes, kurios bendrauja, stiprina ir saugo mus, kad tik būtume drąsūs ir ryžtingi šitame Gyvajame Kelyje, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 01 20

Algimanto pamokomasis žodis – Nevalia pažeidinėti kito laisvos valios – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 01 21

Algimanto pamokomasis žodis – Laisva valia yra pati didžiausia žmogui suteikta apribojimo laisvė – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 01 27

Algimanto pamokomasis žodis – Protas negali paaiškint ką reiškia būsena, būseną jaučia asmenybė – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 02 03

Algimanto pamokomasis žodis apie įtikėjimą, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 02 04

Algimanto pamokomasis žodis apie augančią gyvąją šventovę ir urantų laisvos valios panaudojimą visų labui, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 02 10

Algimanto mokymas, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 02 10, šviesos mokymų dalyje, kada Adolfina papasakojo savo skaudų patyrimą-išgyvenimą dėl savo sesers, kuri labai kenčia ligoje. Tokia sesers kančia iš vidaus veikia ir pačią Adolfiną. Tad ji paklausė patarimo.

Algimanto pamokomasis žodis apie mylimo šuns Holos netekimą ir apie tai, kad Gyvasis Kelias yra tam, kad jį gyventume be kaukių, nes asmenybė turi vieną veidą – Dieviškos Meilės veidą, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 02 17

Algimanto mokymas apie Gyvojo Kelio Tikrovę, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 02 18

Algimanto pamokomasis žodis – Naujasis mokymas – garbinkit Kūrėją ir garbinkit vienas kitą – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 02 24

Algimanto pamokomasis žodis apie vaikų teisę garbint Kūrėją drauge su tėvais ir gyventi Meile, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 03 03

Algimanto pamokomasis žodis apie mūsų gyvo įtikėjimo pilnatvę sunkiose akimirkose, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 03 04

Algimanto pamokomasis žodis – Ateina akimirka, kada Šviesa turi tapt aktyvi, ji neturi būt pasyvi – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 03 10

Algimanto pamokomasis žodis – Tik atsivėrimas Tėvui ir Motinai stiprina mūsų kūnus, protus ir asmenybes – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 03 17

Algimanto pamokomasis žodis – Būti savimi yra kiekvieno priedermė, bet kaip sunku – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 03 18

Algimanto pamokomasis žodis – Evoliucija – yra mūsų gyvenimas – kiek mes esame savimi – kiekviename sprendime, kiekviename žingsnyje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 03 24

Algimanto pamokomasis žodis – Gyvojo Kelio Tikrovė – prasmingas gyvenimas su Kūrėju, visų labui, Meilės Erdvės Lauke – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Pakalniuose (9km nuo Utenos), 2018 03 25

Algimanto pamokomasis žodis – Aklų vedlių suklaidinti ritualus atliekantys žmonės – nekalti, bet pasekmės neišvengiamos – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 03 31

Algimanto pamokomasis žodis apie beprasmį velykinį ritualą bažnyčioje ir apie gyvą bendravimą su Kūrėju be jokio ritualo, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 04 01

Algimanto pamokomasis žodis – Meilė patiriama viduje yra tas vaistas, kad jūs niekada nesirgsite – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 04 07

Algimanto pamokomasis žodis apie Kūrėjo pagalbą ir mūsų sprendimus, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 04 14

Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo sumanyta taip, kad niekas nepažeistų kito laisvos valios – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 04 15

Algimanto pamokomasis žodis – Su Kūrėju – ir tūkstantis metų tampa kaip akimirka – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 04 21

Algimanto pamokomasis žodis – Urantų siekis turėtų būti – gimimas iš dvasios – dar šitame pasaulyje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 04 28

Algimanto pamokomasis žodis – Kodėl mes banguojam įtikėjimu? – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 04 29

Algimanto pamokomasis žodis – Amžinosios vertybės yra pačios svarbiausios žmogaus gyvenime amžinybėje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 05 05

Algimanto pamokomasis žodis – Konkurencija, tai yra baimės pamatu kuriama civilizacija – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilnius, 2018 05 12

Algimanto pamokomasis žodis – Meilės būsena – ji pajėgi pajudint kalną – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 05 13

Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo Meilė yra Galinga, bet Subtili ir Švelni – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 05 19

Algimanto pamokomasis žodis – Asmenybė nėra mūsų sugalvota samprata – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (9 km nuo Utenos) 2018 05 20


Spausdinti
Grįžti atgal